Све вести на сајту

Предавање проф. др Милана Килибарде на Математичком Институту САНУ, Београд, Кнез Михајлова 36, сала 301ф, уторак, 13. 06. 2023. у 14.15 часова

RFSI МЕТОД ЗА ПРОСТОРНУ ИНТЕРПОЛАЦИЈУ

У предавању ће бити дат преглед основних структура података који се користе у геоинформатици, преглед класичних метода просторне интерполације, потом, представљена RFSI метода и резултати истраживања примењених на моделирање неколико просторних феномена, затим, следи кратак осврт на RFSI  инплементацију у R софтверском окружењу у пакету метео.

Предавање може да се прати преко линка овде а регистрације је овде.


08-06-23
Наука и струка

У периоду од 23-27 октобра 2023. године одржаће се међународна конференција "International Conference on Recent Trends in Geoscience Research and Applications 2023" чији су организатори Грађевински факултет и Институт за Физику.
Више информација можете да погледате овде.

08-06-23
Наука и струка

Sourcing the evidence base from RECONECT NbS demonstration cases

(Искуства са природом инспирисаних демонстрационих локалитета из пројекта RECONECT)

Време одржавања: 6. јун 2023.  10:30  

Циљна публика: државне институције и агенције, локалне самоуправе, технички руководиоци, пројектантски стручњаци и консултанти, истраживачи и друга заинтересована публика  

Предавачи: Проф. Зоран Војиновић IHE Delft (Холандија), Lars Kildahl Sønderby, Odense Municipality (Данска), Guido Paliaga, GISIG (Италија), Mario Schirmer, Eawag (Швајцарска) и Christian Ebel, BUKEA (Немачка)

Трајање вебинара: 90 минута

Регистрација (бесплатна, али је број места ограничен) овде.
За оне који не могу да присуствују, снимак вебинара ће бити доступан овде.

31-05-23
Наука и струка

Савез инжењера и техничара Србије заједно са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду, уз подршку Привредне коморе Србије - Удружења за комуналне делатности и под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије организује 9. јуна у Београду другу научну конференцију ГУБИЦИ ВОДЕ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ ВОДОСНАБДЕВАЊА.
Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и стручног рада као и размена идеја и искустава стручњака из области планирања, изградње и управљања водоводним системима, са нагласком на управља његубицима воде. Више информација о конференцији можете пронаћи овде.

23-05-23
Наука и струка

После четворогодишње паузе, Факултет наука о води из Баје у Мађарској враћа се устаљеној пракси организовања школе хидрометрије за студенте из региона.

Овогодишња школа хидрометрије одржаће се од 15. до 21. октобра 2023. године. Програм овогодишње школе и пријаву за учешће можете да погледате овде. 

Рок за пријављивање је 5. јун 2023. године до 12 сати (подне).

Презентацују „Теренска мерења у летњој школи хидротехнике у Мађарској“, Јована Достанић, Катарина Рајковић, која је представљена на скупу студената 2019. можете да погледате овде. 

Моле се сви заинтересовано да се након пријављивања јаве локалном координатору, проф. Дејани Ђорђевић.

 

18-05-23
Наука и струка

Грађевински факултет учествује на Фестивалу науке који се ове године одржава под слоганом „Ново доба“, 17-19. маја 2023. на Београдском сајму, у хали 4, 10-18 часова.

Кроз поставку Грађевинског факултета "Грађевинци имају дојаву: како савладати природну појаву" публика ће моћи да присуствују демонстрацијама природних појава (поплаве, земљотреси...) и климатских промена (тзв. ''урбана острва топлоте''), производњи грађевинских материјала будућности применом 3Д штампе, као и да види макете грађевинских објеката – мостова и путне инфраструктуре.

Природне појаве се не могу зауставити, али се могу савладати и учинити мање штетним ако боље схватимо зашто се догађају, ако знамо како да умањимо последице коју оне проузрукују и ако радимо на развијању савремених технологија које ће умањити загађење природе, а самим тим и учесталост природних катастрофа.

Посетите нас на Фестивалу науке и упознајте се са истраживањима и феноменима којима се баве инжењери грађевинарства.

Више информација можете да погледате овде.

16-05-23
Наука и струка

Студенти Модула за конструкције су у среду 10. 5. 2023. године, у оквиру стручне екскурзије на предмету Лепљене ламелиране дрвене конструкције, обишли фабрику фирме Пирамида из Сремске Митровице која се бави пројектовањем и грађењем објеката где се као основни материјал користе дрво и дрвени префабрикати.

Студенти су, поред процеса производње лепљених ламелираних дрвених носача, имали прилику да се упознају и са објектима које је извела фирма Пирамида: спортска хала у Инђији, производна хала компаније Лабор СРБ, кровна конструкција археолошког налазишта Сирмијум.

Захваљујемо се фирми Пирамида и свим запосленима на организацији и гостопримству.


15-05-23
Наука и струка

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Николе Мирковића, маст.инж.грађ.под насловом:

„ПРИЛОГ НУМЕРИЧКОЈ АНАЛИЗИ ОСНОВНИХ И ДОДАТНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ НАПОНА У КОНТИНУАЛНО ЗАВАРЕНИМ ШИНАМА”

Комисија у саставу:

1. Проф. др Стјепан Лакушић, дипл.грађ.инж., /Грађевински факултет, Универзитет у Загребу/  

2. В. проф. др Марија Нефовска-Даниловић, дипл.грађ.инж.

3. В. проф. др Јелена Добрић, дипл.грађ.инж.

4. В. проф. др Маја Ахац, дипл.грађ.инж., /Грађевински факултет, Универзитет у Загребу/

5. Доц. др Мирослав Марјановић, маст.инж.грађ.  

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 08.06.2023. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

10-05-23
Наука и струка

Стручна екскурзија - посета ветропарку Кривача одржана је 26. 04. 2023. у организацији Катедре за грађевинску геотехнику и уз подршку компаније IVICOM Consulting, кoja руководи и координира извођењем свих радова на градилишту. На екскурзији је учествовало укупно 19 студената, наставника и сарадника Грађевинског факултета.

Грађевински факултет је у овом пројекту учествовао у изради геотехничких подлога, као и идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу.

Шеф градилишта Дражен Дундовић је упознао студенте са пројектом и специфичностима изградње оваквих објеката у сложеним геотехничким условима. Студенти су такође били у прилици да се упознају са технологијом монтаже ветротурбина, као и са технологијом транспорта делова турбинена градилишту.

Велику захвалност дугујемо др Драгани Савић из компаније GEOING Group, која је студенте упознала са основним геотехничким карактеристикама терена у којима се изводи грађење.

Захваљујемо се нашим драгим домаћинима на указаном гостопримству и одличној организацији, уз жеље за много нових успеха у будућности.

04-05-23
Наука и струка

У понедељак 8. маја 2023. у 16 часова, у сали 141, др Невена Вајдић, пројектни менаџер на Универзитету у Кембриџу, одржаће предавање о истраживачкој иницијативи Дигитални путеви будућности, истраживачким пројектима и сарадњи са привредом на решавању изазова од интереса за путну привреду.

03-05-23
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011