Све вести на сајту

У петак, 28. јуна 2024. године, 9.00-12.00ч, у сали 141, на Грађевинском факултету биће одржано предавање:

Seismic assessment of unreinforced masonry buildings: sharing experience from the New Zealand and Serbia (Сеизмичка процена зграда од неармиране зидарије: искуства са Новог Зеланда и Србије)

Предавачи:
Jitendra Bothara, Resipro International Engineering Ltd., Нови Зеланд
Светлана Брзев, Српско удружење за земљотресно инжењерство (SUZI-SAEE), Београд
Олга Ђуриђ-Перић, Asmec Consultants, Београд
Борко Булајић, Факултет техничких наука, Нови Сад
Марко Маринковић, Грађевински факултет, Универзитет у Београду
Матија Бошковић, Грађевински факултет, Универзитет у Београду

Учешће на семинару биће могуће и преко Зум платформе.

Уколико сте заинтересовани да присуствујете семинару на овај начин, пошаљите мејл на мејл адресу suzi@suzi-saee.rs и биће Вам послат линк за приступ семинару.
Семинар ће се одржати на енглеском језику.
Присуство семинару је бесплатно.
Апстракт и програм семинара, као и биографије предавача могу се пронаћи на овде.

21-06-24
Наука и струка

У оквиру програма GovTech: Дигитализација јавног сектора Србије, покренутог од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије, истраживачки тим са Катедре за хидротехнику и водно еколошко инжењерство Грађевинског Факултета развија решење засновано на вештачкој интелигенцији као подршку прогнози поплава на сливу реке Колубаре. Решење се развија као одговор на изазов „Унапређење система за рану најаву поплава на сливу Колубаре применом машинског учења“ кандидованог од стране Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе". Пројекат којим се решава постављени изазов заснива се на напредном алгоритму за обраду и употребу хидролошких података употребом алата вештачке интелигенције. Развој решења финансира се из средстава Фонда за иновациону делатност Републике Србије и суфинансира се од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни" АД као партнера из привреде. Више информација може се погледати на линку овде.

20-06-24
Наука и струка

Међународна конференција "Природом инспирисана решења, за безбедност воде и прилагођавање клими" биће одржана 3-5. јула 2024.године,  у хотелу Метропол, Булевар краља Александра 69.

Све је више доказа да су традиционалне интервенције за смањење хидрометеоролошких ризика (нпр. поплаве, суше, топлотни таласи, олује, обални олујни удари, тропски циклони, клизишта, шумски пожари) фокусиране на сиве инфраструктурне мере које често имају  ограничења у свом приступу и ефектима. Природом инспирисана решењa - Nature-Based Solutions (NBS) представљају нови одговор на смањење ризика од катастрофа, безбедност воде и отпорност на климатске промене, а имају потенцијал да буду ефикаснија и одрживија од традиционалних мера,

Циљ конференције је да окупи академску заједницу и људе из праксе како би разменили информације, искуства и резултате истраживања о различитим аспектима у вези са природом инспирисаним  решењима.

Конференцију организује RECONECT мрежа, пројекат који финансира Европска комисија  (www.reconect.eu). Конференцију такође подржавају Међународна асоцијација за воде (IWA) и Међународна асоцијација за хидро-еколошко инжењерство и истраживање (IAHR).

Више о конференцији можете да погледате овде.

 

19-06-24
Наука и струка

1. и 2. јула 2024. године на Грађевинском факултету одржаће се RECONECT-Генерална скупштина.

Прпграм Генералне скупштине можете преузети овде.

18-06-24
Наука и струка

У петак 14. јуна 2024. на Грађевинском факултету у Београду, Никола Обрадовић, маст. инж. грађ. одбраниo је докторску дисертацију под насловом:

РАЗВОЈ “HASP” КОНСТИТУТИВНОГ МОДЕЛА ЗА ПРЕКОНСОЛИДОВАНЕ ГЛИНЕ
СА ПРИМЕНОМ У НУМЕРИЧКОЈ АНАЛИЗИ МЕТОДОМ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА

Чланови комисије за одбрану били су: доц. др Сања Јоцковић, доц. др Снежана Мараш Драгојевић, доц. др Милош Марјановић, доц. др Вељко Пујевић, проф. др Лидија Здравковић (Imperial College of Science, Technology and Medicine, Department of Civil and Environmental Engineering, Велика Британија).

Честитамо!

14-06-24
Наука и струка

Проф. Иван Д. Дамњановић са Texas A&M Универзитета у Сједињеним Америчким Државама, одржаће предавање:

NEXT GEN PROJECT RISK MANAGEMENT
(СЛЕДЕЋА ГЕНЕРАЦИЈА УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТНИМ РИЗИЦИМА)
у четвртак, 13. јуна 2024. године, у 15.00 часова,
на Грађевинском факултету, у сали 141.

Апстракт предавања и кратку биографију проф. Ивана Дамњановића можете да погледате овде.

05-06-24
Наука и струка

28. интернационални конгрес из управљања пројектима “Управљање пројектима у дигиталној декади” одржан је од 16. до 18. маја у Хотелу Извор у Аранђеловцу.  Представници Грађевински факултет Универзитета у Београду  учествовали су  на конгресу, у панел сесији „Дигитализација у управљању грађевинским пројектима“ коју је модерирала доц. Зорана Петојевић.

На трибини су представљена три рада:
 1. „A Framework for Unbiased Delay Analysis Based on Artificial Intelligence Techniques“ аутора доц. Марије Ивановић, доц. Ђорђа Недељковића и в. проф. Зорана Стојадиновића
2. „ Digitalization in Cost Estimation of Road Infrastructure Projects “ аутора доц. Невене Симић, проф. Ненада Иванишевића и в. проф. Дејана Маринковића
3. „Buildings with Words: Exploring the Opportunities and Challenges of Using Large Language Models in Construction Project Management “ аутора доц. Ђорђа Недељковића, асист. Николе Кнежевића и асист. Александре Парезановић.

Овогодишњи IPMA конгрес био је посебно значајан захваљујући нашим студентима Жељку Маринковићу, Енесу Гусињцу и Маши Ђорђевић, који ће представљати Србију на овогодишњем Интернационалном првенству у управљању пројектима.

27-05-24
Наука и струка

,,Одштетни захтеви на грађевинским пројектима”
датум: 11 - 12. јун 2024. године

Предавачи:
в. проф. др Зоран Стојадиновић, дипл. грађ. инж.
доц. др Марија Ивановић, дипл. грађ. инж.
КАТЕДРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ,
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

Више информација можете да погледате овде.

23-05-24
Наука и струка

У оквиру Horizon Europe пројекта FLEJOI (FLExible JOInts for seismic-resilient design of masonry-infilled RC frames), који је део пројекта ERIES: Engineering Research Infrastructures for European Synergies (2022-2026), успешно је спроведена опсежна експериментална кампања испитивања АБ конструкције са зиданом испуном на потресном столу. Испитивање је спроведено у лабораторији института ИЗИИС у Скопљу.

Фокус пројекта је на смањењу сеизмичке рањивости АБ конструкција, увођењем флексибилних спојева за заштиту зидане испуне, са циљем смањења могућих директних и индиректних губитака у случају земљотреса. У току пројекта се испитује ефикасност гумених спојева са четири стране зида на споју са рамом, који одваја испуну од рама док спречава превртање испуне ван равни. Резултати ће се такође користити за валидацију једноставног концепта пројектовања и прорачуна оваквог система, који ће бити део нове генерације прописа за пројектовање конструкција.

У пројекту учествују доц. др Марко Маринковић и асистент Матија Бошковић.

21-05-24
Наука и струка

Грађевински факултет Универзитета у Београду, заједно са Shimadzu представницима у
Србији и X-Sight тимом из Чешке, организовао је дводневни тренинг на тему коришћења
X-Sight DIC 3D технологије, бесконтактног оптичког система базираног на методи
корелација дигиталних слика (DIC).

Тренингу су присуствовали учесници Circ-Boost пројекта са Грађевинског факултета.
Полазници тренинга су имали прилику да учествују у испитивању понашања
армирано-бетонске греде и челичног рама са зглобном и моментном везом, као и у
тестирању различитих епрувета при опиту затезања, користећи X-Sight DIC 3D систем.
Тим Грађевинског факултета научио је како се припремају узорци, постављају камере и
спроводи калибрација, као и како да мере померања, издужења и дилатације, детектују
пукотине у материјалу и мере њихове ширине.

Тим Грађевинског факултета ће користити X-Sight DIC 3D систем за различита
лабораторијска испитивања, као и испитивање комплетно префабриковане, демонтажне
пилот куће у склопу Circ-Boost пројекта.  

 

15-05-24
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011