Све вести на сајту

Грађевински факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа. Више детаља можете погледати овде.

09-04-21
Наука и струка

Студентски парламент грађевинског факултета у Београду по други пут организује Сајам стипендија који је заказак за СУБОТУ 17.4.2021. године, са почетком у 12ч.

Због епидемије у нашој земљи, сајам ће бити организован путем апликације „Zoom“ где ће представници компанија учесница имати на располагању време да представе своју компанију и у директној комуникацији одговоре на евентуална питања студената заинтересованих за неки од програма стипендирања.

Након одржаног сајма, заинтересовани студенти ће својим биографијама и успехом у току студирања аплицирати за расположиве стипендије, сходно својим инетересовањима.

До овог тренутка за учешће на Сајму пријавиле су се следеће компаније чије попуњене портфолио обрасце можете преузети кликом на име компаније.


ALUBUILD – Грађевинарство,

ARMONT – Грађевинарство,

CENTROPROJEKT – Грађевинарство,

GAMACONSULTING – Грађевинарство,

GEOEXSPERT – Грађевинарство,

GEOSONDA – FUNDIRANJE – Грађевинарство,

INSTITUT ZA VODOPRIVREDU JAROSLAV ČERNI – Грађевинарство,

JADRAN – Грађевинарство,

NORTH ENGINEERING

NOVKOL – Грађевинарство,

SET – Грађевинарство,

SET – Геодезија и геоинформатика,

SIKA – Грађевинарство,

TANKMONT – Грађевинарство,

HERMICOTRADE – Грађевинарство,

ŠIDPROJEKT – Грађевинарство,


Сви заинтересовани могу приступити Сајму стипендија путем следећег линка овде

Meeting ID: 990 7468 3641
Passcode: 747928

07-04-21
Наука и струка

 

Кандидат др Марко Орешковић, маст.инж.грађ,пријављен за избор у звање доцента за ужу научну област ГРАЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И АЕРОДРОМА по конкурсу објављеном 3. 3. 2021. у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, одржаће приступно предавање на тему:

 

ОКСИДАЦИЈА (СТАРЕЊЕ) БИТУМЕНА

 

Предавање ће бити одржано у петак 9. 4. 2021. године у 1000 h у сали 141Грађевинског факултета у Београду, на адреси Булевар краља Александра бр. 73.

 

01-04-21
Наука и струка

Комитет Р. Србије за сарадњу са UNESCO IHP, Унесков центар ИРТЦУД и Грађевински факултет Универзитета у Београду организују вебинар поводом предстојећег Светског дана вода, који ће бити одржан у петак 19. марта 2021. године у 13:00 часова преко платформе Zoom. Више информација можете погледати овде.

Циљ вебинара је промоција актулених активности које спроводи Унесков међудржавни хидролошки програм (IHP) у Србији и центар друге категорије Унеска ИРТЦУД, као и дискусија о другим актуелним темама Светског дана вода. Уколико сте заинтересовани за учешће, можете писати на адресу: irtcud@grf.bg.ac.rs

16-03-21
Наука и струка

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа:

 

- Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област ГРАЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И АЕРОДРОМА, са пуним радним временом, за рад на одређено време од пет година.

- Једног АСИСТЕНТА - студента докторских студија за уже научне области МЕХАНИКА СТЕНА, ПОДЗЕМНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ и ТУНЕЛИ, са пуним радним временом, за рад на одређено време од три године.


ОПШТИ УСЛОВИ:

- VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој наставни предмет припада.

- VII 1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира - студент докторских студија, у складу са чланом 84. став 1. Закона о високо образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20).

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Kандидати који конкуришу, поред општих услова, треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и других општих аката Универзитета и Факултета.
Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис диплома. Кандидати за асистенте достављају и потврду да су студенти докторских студија.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

02-03-21
Наука и струка

У петак 19. фебруара 2021. наГрађевинскомфакултетууБеограду, асистент Милош Милашиновић, маст. инж. грађ. одбранио је докторску дисертацију под насловом:

„МЕТОДОЛОГИЈА ЗА БРЗУ АСИМИЛАЦИЈУ ПОДАТАКА У МОДЕЛИМА ОТВОРЕНИХ ТОКОВА“

Чланови комисије за одбрану били су: проф. др Душан Продановић (ментор), проф. Драган Савић (KWRWaterResearchInstitute, Холандија), в. проф. др. Милош Станић, доц. др Будо Зиндовић, др Никола Миливојевић (Институт за водопривреду Јарослав Черни).

Честитамо!

 

22-02-21
Наука и струка

Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној  25.11.2020. године донео је одлуку о расписивању конкурса за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду и за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду.

Конкурс за доделу Награде Веселина Лучића за најбоље научно и књижевно дело објављено у 2020. години, биће објављен и у дневном листу Политика 22.02.2021. године (београдско издање).

Рок за подношење пријава је од 22. фебруара до 21. априла 2021. године

Одлуку о конкурсу за књижевно дело можете погледати овде

Одлуку о конкурсу за научно дело можете погледати овде

Пријаву за научно дело можете погледати овде

 

18-02-21
Наука и струка

Проф. Јелена Луковић  са Географског факултета, проф. Драган Благојевић и асистент Александар Секулић са Одсека за геодезију и геоинформатику Грађевинског факултета Универзитета у Београду, у сарадњи са Калифорнијским универзитетом Беркли, публиковали су рад у часопису Geophysical Research Letters о кашњењу почетка кишне сезоне у Калифорнији и његовим узроцима.

Ова публикација изазвала је велику пажњу стручне и медијске јавности у САД и о њој су објављени чланци у реномираним светским часописима и на порталима као што су: Washington Post, Los Angeles Times,  Reuters, као и web страница Америчке Геофизичке уније (AGU).

17-02-21
Наука и струка

 

Четврти RECONECT билтен који садржи најновије вести о пројекту који се базира на решењима заснованим на природи можете погледати овде.

17-02-21
Наука и струка

У петак 5. фебруара 2021. на Грађевинском факултету у Београду, асистент Марко Орешковић, маст. инж. грађ. одбранио је докторску дисертацију под насловом:

„МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА ВРУЋИХ АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ СТРУГАНОГ АСФАЛТА“

Чланови комисије за одбрану били су: В проф. др Горан Младеновић (ментор), Др Sara Bressi (научни сарадник Универзитета у Пизи, Италија), Проф. др. Nicolas Bueche (Универзитет примењених наука у Берну, Швајцарска), В. проф. др Игор Јокановић (Грађевински факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду).

Честитамо!

08-02-21
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011