Све вести на сајту

Од дана 12.07.2022. године омогућено је пријављивање испита за први септембарски испитни рок. Обавештење о начину пријаве испита можете погледати погледати овде.

13-07-22
Студије

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације мр Александра Ћеранића, дипл.грађ.инж.под насловом:

УТИЦАЈ ПОДУЖНИХ УКРУЋЕЊА НА ПОНАШАЊЕ И ГРАНИЧНУ НОСИВОСТ ЛИМЕНИХ НОСАЧА ОПТЕРЕЋЕНИХ ЛОKАЛНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ

 INFLUENCE OF LONGITUDINAL STIFFENERS ON BEHAVIOR AND ULTIMATE RESISTANCE OF PLATE GIRDERS SUBJECTED TO PATCH LOADING

 Комисија у саставу:

1.     Проф. др Ратко Салатић, дипл.грађ.инж.  

2.     Доц. др. Мирослав Марјановић, маст.инж.грађ.

3.     В. проф. др Милан Спремић, дипл.грађ.инж.

4.     Research associate др Саша Ковачевић, маст.инж.грађ./Imperial College London/

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 09.08.2022. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

11-07-22
Студије

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Мoamena /Awad Habib/ Gada, дипл.геод.инжпод насловом:

DETERMINATION OF THE REFERENCE HEIGHT SURFACES IN THE REGIONS WITH SPARSE GRAVITY DATA

„ОДРЕЂИВАЊЕ РЕФЕРЕНТНИХ ПОВРШИ ВИСИНА У ПОДРУЧЈИМА СА НЕПРАВИЛНИМ ПРОСТОРНИМ РАСПОРЕДОМ ПОДАТАКА ГРАВИМЕТРИЈСКОГ ПРЕМЕРА“

 Комисија у саставу:

1. Проф. др Драган Благојевић, дипл.геод.инж.

2. Доц. др Сања Грекуловић, дипл.геод.инж.

3. В. проф. др Ивана Васиљевић, дипл.инж.геол., (Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду)

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 09.08.2022. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

11-07-22
Студије

Прелиминарну ранг листу за упис у прву годину основних академских студија школске 2022/23. године можете погледати овде

Студијски програм Грађевинарство

Студијски програм Геодезија

Студијски програм Геоинформатика 

Афирмативна мера

29-06-22
Студије

Од дана 17.06.2022. године омогућено је пријављивање испита за  Други јунски испитни рок школске 2021/22. године. Обавештење о начину пријаве испита можете преузети овде.

17-06-22
Студије

Универзитет у Београду отвара позив за пријављивање за реализацију индивидуалне мобилности у оквиру Кључне акције 103 Еразмус+ програма мобилности студената за одлазак на стучне праксе – student mobility for traineeships.

Позив ће бити отворен у петак, 03. јуна 2022. године, у 15:00 часова.

Пријаве се, као и до сада, врше искључиво преко онлајн платформе Универзитета у Београду MobiON. 

У оквиру Кључне акције 103 (мобилност у земљама ЕУ и Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој, Северној Македонији и Турској) студенти и запослени УБ могу да конкуришу за реализацију мобилности у оквиру програма стручне праксе на партнерским институцијама у иностранству или другим организацијама, како је прецизирано у отвореном позиву на платформи MobiON. У оквиру овог позива мобилност студената може бити реализоване најкасније до 31. марта 2023. године.

Рок за подношење пријава истиче 30. јуна 2022. године у 23:59 часова.

Додатне информације о студентским праксама, условима и релевантној конкурсној документацији, као и пријавни формулар, доступни су на линку овде.

За сва евентуална питања и недоумице контактирати Еразмус+ тим Универзитета у Београду. 

03-06-22
Студије

У циљу повећања ефикасности студирања на докторским студијама, а у складу са Правилником о докторским студијама, обавеза је свих студената докторских студија да једном годишње презентују свој напредак на докторским студијама, односно изради докторске дисертације. Презентација се спроводи на састанку Катедре чији је члан тутор/ментор докторанда.

Презентација треба да садржи следеће елементе:

• Резиме (до 200 речи) са јасно дефинисаном области и ужом темом истраживања (обавезно за студенте 3. године ДАС);

• Преглед остварених резултата (положени испити, објављени радови, извршена испитивања, нумеричке анализе итд.) у претходних 12 месеци са критичким освртом у односу на планиране активности;

• Детаљан план рада и циљева истраживања у наредних 12 месеци са потребним ресурсима (време, опрема, материјали).

• Оквирни временски план рада на докторској дисертацији са назнаком у којој се тренутно фази кандидат налази.

Извештај о напретку кандидата је обавезан елемент приликом уписа наредне године ДАС.

Осим Извештаја и Оцене напретка кандидата, потврда да је обављена јавна презентација напретка кандидата биће достављена Студентској служби са одговарајуће катедре.

Позивамо студенте ДАС да до краја септембра 2022. у договору са тутором/ментором, контактирају одговарајућу катедру и закажу јавну презентацију напретка на докторским студијама!

 

01-06-22
Студије

Лудовика - Универзитет за јавне службе из Будимпеште (Мађарска) објавио је  Позив за додељиваље стипендија за студијски боравак наставника/истраживача у трајању од једног до четири месеца, у периоду од 1. септембра до 31. децембра 2022. године. Више информација можете да погледате на сајту Универзитета и овде.

01-06-22
Студије

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Ане Надажди, дипл.грађ.инж. под насловом:

„МОДЕЛ ЗА ПРОЦЕНУ ОДРЖИВОСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОД ГРAЂЕЊА И РУШЕЊА ЗАСНОВАН НА ПРИНЦИПИМА ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ”

„A CIRCULAR ECONOMY-BASED MODEL FOR ASSESSING THE SUSTANIABILITY OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT”

Комисија у саставу:

1. Проф. др Снежана Маринковић, дипл. грађ. инж.

2. В. проф. др Зоран Стојадиновић, дипл. грађ. инж.

3. В. проф. др Александар Савић, дипл. грађ. инж.

4. В. проф. др Зорана Науновић, дипл. инж. технол.

5. В. проф. др Немања Станисављевић, дипл. инж. зашт. жив. сред., Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 28.06.2022. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

30-05-22
Студије

Од дана 17.05.2022. године омогућено је пријављивање испита за јунски испитни рок школске 2021/22. године. Обавештење о начину пријаве испита можете преузети овде.

17-05-22
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011