Све вести на сајту

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Ненада Бродића, маст.инж.геодез.под насловом:

 

СЕМАНТИЧКА СЕГМЕНТАЦИЈА ОБЛАКА ТАЧАКА ДОБИЈЕНОГ ЛАСЕРСКИМ СКЕНИРАЊЕМ ИЗ ВАЗДУХА КОРИШЋЕЊЕМ МЕТОДА МАШИНСКОГ УЧЕЊА

“SEMANTIC SEGMENTATION OF AIRBORNE LASER SCANNING POINT CLOUDS 
USING MACHINE LEARNING METHODS”

 

Комисија у саставу:

1. В. проф. др Жељко Цвијетиновић,дипл.геод.инж  

2. В. проф. др Драган Михајловић,дипл.геод.инж.- у пензији

3. В. проф. др Милева Самарџић–Петровић, дипл.геод.инж.

4. Доц. др Драган Борота, дипл.шум.инж.,Универзитет у Београду -  Шумарски факултет;

5. др Милутин Миленковић, дипл.геод.инж,истраживач, International Institute for Applied Systems Analysis – IIASA;

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 24.06.2023. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

26-05-23
Студије

Од дана 22.05.2023. године омогућено је пријављивање испита за Први јунски испитни рок. Обавештење о начину пријаве испита можете погледати овде

22-05-23
Студије

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Марије Ивановић, маст.инж.грађ. под насловом:

МОДЕЛ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И АНАЛИЗУ УЗрока КАШЊЕЊА НА ПРОЈЕКТИМА БАЗИРАН НА ПОДАЦИМА ИЗДВОЈЕНИМ ИЗ НЕСТРУКТУрИРАНИХ ИЗВОРА

Комисија у саставу:

1. В. проф. др Зоран Стојадиновић, дипл.грађ.инж.

2. Проф. др Ненад Иванишевић, дипл.грађ.инж.

3. В. проф. др Дејан Маринковић, дипл.грађ.инж.

4. Доц. др Ђорђе Недељковић, дипл.грађ.инж.

5. Проф. др Милан Тривунић, дипл.грађ.инж. /Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду/ 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 16.06.2023. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

18-05-23
Студије

Од дана 05.03.2023. године омогућено је пријављивање испита за допунски фебруарски и мартовски - мастер први пут испитни рок школске 2022/23. године.

Обавештење о начину пријаве испита можете преузети овде.

06-03-23
Студије

Од понедељка 27.02.2023. године на Грађевинском факултету почиње настава у летњем семестру.

Распоред часова за основне академске студије студијског програма Грађевинарство можете погледати овде

Поделу студената прве године по групама можете погледати овде

Поделу студената друге године по групама можете погледати овде

Распоред часова за основне академске студије студијског програма Геодезија и студијског програма Геоинформатика можете погледати овде

Распоред часова за мастер академске студије студијског програма Геодезија и студијског програма Геоинформатика можете погледати овде

24-02-23
Студије

Обавештење о пријави изборних предмета који се слушају у летњем семестру школске 2022/23. године можете погледати овде

20-02-23
Студије

Од дана 02.02.2023. године омогућено је пријављивање испита за Фебруарски испитни рок. Обавештење о начину пријаве испита можете погледати овде.

03-02-23
Студије

Грађевински факултет данас је обавештен о одлуци Универзитета у Београду да ће издавање диплома студентима који су завршни рад на ОАС, МАС или САС одбранили пре 7. 11. 2022. године бити наплаћено по старој цени (5.000 РСД) уколико дипломе буду послате на издавање у најкраћем року.
 
Позивамо све студенте који су завршни рад на ОАС, МАС или САС одбранили пре 7. 11. 2022. године да што пре, а најкасније до СРЕДЕ 1. 2. 2023. године, дођу у Студентску службу како би дали сагласност на радну верзију дипломе и додатка дипоме. Након овог рока, изадање диплома ће бити наплаћивано по новом ценовнику Универзитета у Београду (7.000 РСД).
 
Свим студентима који су завршили ОАС пре 7. 11. 2022. године и којима је издавање дипломе већ наплаћено 7.000 РСД, разлика од 2.000 РСД ће бити враћена на студентски конто и моћи ће да се користи у току студирања на МАС или да се уплати на конто у банци (на захтев студента).
 
Сви студенти који су завршили МАС или САС пре 7. 11. 2022. године и којима је издавање дипломе већ наплаћено 7.000 РСД позивају се да дођу у Студентску службу како би им разлика у цени била враћена на конто у банци.

13-01-23
Студије

Од дана 12.01.2023. године омогућено је пријављивање испита за Јануарски испитни рок. Обавештење о начину пријаве испита можете погледати овде.

12-01-23
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011