Све вести на сајту

Обавештавају се студенти да ће распоред испита у додатном термину полагања (13. и 14. август) а допунски јунски рок бити идентичан (и по данима и по терминама) као и распоред испита у допунском јунском року који је одржан 13. и 14. јула.

Распоред ће бити доступан на сајту факултета у УТОРАК 11.08.2020. до краја радног времена.

10-08-20
Студије

Студенти који ће школске 2020/21 бити мастер студенти на модулу за конструкције, a заинтересовани су за студентску мобилност у оквиру програма ERASMUS и одлазак на Универзитет у Тренту (Италија), могу се јавити в. проф. др Светлани М. Костић (svetlana@grf.bg.ac.rsили продекану за науку в.проф.др Ивану Игњатовићу (gfnauka@grf.bg.ac.rs) ради добијања детаљнијих информација. Позив је отворен од 15.07.2020. до 16.10.2020. а односи се на мобилност током летњег семестра школске године 2020/21.

За пријаве посетити страницу: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls

06-08-20
Студије

Због ванредне ситуације изазване епидемијом заразне болести „Covid-19“ Факултет је одлучио да:

  • Сви студенти који су пријавили испите за допунски јунски рок исте могу полагати или у допунском јунском року (13. и 14. јула 2020. године) или у додатном термину који ће се одржати 13. и 14. августа 2020. године. Није могућ излазак на исти испит у оба термина.
  • Студенти ће у додатном термину полагања (13. и 14. августа) моћи да полажу само писмени или само усмени део испита. Студенти који у додатном термину полагања положе писмени део испита, усмени део испита ће моћи да полажу у неком од наредних испитних рокова дефинисаних календаром наставе.
  • Сви  студенти  који  су  оболели  од „Covida-19“ моћи  ће  да  у додатном  термину полагања (13. и 14. августа) полажу испите кое су пропустили због болести, без плаћања надокнаде.

27-07-20
Студије

За будуће студенте Модула за грађевинску геотехнику за школску 2020/21. обезбеђено је пет стипендија. Стипендије су обезбедиле фирме: Новкол а.д. (две стипендије), Геосонда – Фундирање а.д. (две стипендије) и GeoExpert д.о.о. (једна сипендија). Конкурс са условима стипендирања биће расписан 1.09.2020. године. Износ стипендије: 120 000 динара (за период октобар 2020 – март 2021).

Све информације о Модулу за грађевинску геотехнику на дипломским академским студијама и стипендијама можете погледати овде и овде. 

22-07-20
Студије

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Слободана Радовановића, маст.инж.грађ. под насловом:

„УТИЦАЈ ЕФЕКТА РАЗМЕРЕ НА ПАРАМЕТРЕ МОДЕЛА МЕХАНИЧКОГ ПОНАШАЊА СТЕНСКЕ МАСЕ“

Комисија у саставу:

1.     В. проф. Дејан Дивац, дипл. грађ. инж.

2.     Проф. др Мирјана Вукићевић, дипл. грађ. инж.

3.     Проф. др Драгослав Шумарац, дипл. грађ. инж.

4.     Проф. др. Владан Кузмановић, дипл. грађ. инж.

5.     Доц. др Драган Ракић, дипл. инж. маш. /Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу/

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 15.08.2020. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

17-07-20
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011