Све вести на сајту

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Ненада Бродића, маст.инж.геодез.под насловом:

 

СЕМАНТИЧКА СЕГМЕНТАЦИЈА ОБЛАКА ТАЧАКА ДОБИЈЕНОГ ЛАСЕРСКИМ СКЕНИРАЊЕМ ИЗ ВАЗДУХА КОРИШЋЕЊЕМ МЕТОДА МАШИНСКОГ УЧЕЊА

“SEMANTIC SEGMENTATION OF AIRBORNE LASER SCANNING POINT CLOUDS 
USING MACHINE LEARNING METHODS”

 

Комисија у саставу:

1. В. проф. др Жељко Цвијетиновић,дипл.геод.инж  

2. В. проф. др Драган Михајловић,дипл.геод.инж.- у пензији

3. В. проф. др Милева Самарџић–Петровић, дипл.геод.инж.

4. Доц. др Драган Борота, дипл.шум.инж.,Универзитет у Београду -  Шумарски факултет;

5. др Милутин Миленковић, дипл.геод.инж,истраживач, International Institute for Applied Systems Analysis – IIASA;

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 24.06.2023. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

26-05-23
Студије

Од дана 22.05.2023. године омогућено је пријављивање испита за Први јунски испитни рок. Обавештење о начину пријаве испита можете погледати овде

22-05-23
Студије

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Марије Ивановић, маст.инж.грађ. под насловом:

МОДЕЛ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И АНАЛИЗУ УЗрока КАШЊЕЊА НА ПРОЈЕКТИМА БАЗИРАН НА ПОДАЦИМА ИЗДВОЈЕНИМ ИЗ НЕСТРУКТУрИРАНИХ ИЗВОРА

Комисија у саставу:

1. В. проф. др Зоран Стојадиновић, дипл.грађ.инж.

2. Проф. др Ненад Иванишевић, дипл.грађ.инж.

3. В. проф. др Дејан Маринковић, дипл.грађ.инж.

4. Доц. др Ђорђе Недељковић, дипл.грађ.инж.

5. Проф. др Милан Тривунић, дипл.грађ.инж. /Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду/ 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 16.06.2023. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

18-05-23
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011