Изабрана вест

Удружење инжењера консултаната Србије – ACES у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду вас позива да се пријавите и резервишете своје место на  дводневној обуци:
ОД ПОНУДЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – ПРОЈЕКАТ ИЗ УГЛА ИЗВОЂАЧА, која ће се одржати 17. – 18. августа 2022. године у Београду.
Циљ курса: упознавање полазника са најбитнијим аспектима управљања пројектима из угла извођача, као и стицање вештина (на радионици) за примену појединих метода на конкретним пројектима.
Опис курса: Првог дана курса биће обрађене теме које пресудно утичу на успех извођача на пројектима:
• Формирање понуде – сагледавање свих шест врста трошкова, формирање динамичког плана и управљање ризицима на квантификован начин.
• Краткорочно (оперативно) планирање - разрада уговорног динамичког плана на недељни и дневни ниво. Представиће се две методе: „Ласт Планнер“ и Планирање на бази циклуса рада.
• Контрола реализације (за сваки нови оперативни план) - мерење прогреса, анализа трендова применом методе зарађене вредности, корективне мере.
На радионици која ће бити организована другог дана курса полазници ће самостално вежбати:
• циклограмско планирање са анализом токова и оптимизацијом циклограма,
• мерење продуктивности и губитка продуктивности на градилишту,
• контролу времена и трошкова применом методе зарађене вредности.
Циљна група: виши и средњи менаџмент грађевинских предузећа, као и стручњаци различитог профила заинтересовани за области планирања и контроле реализације грађевинских пројеката.
Метод рада на курсу: предавања, примери, радионица и дискусија.
Предавачи:
в. проф. др Зоран Стојадиновић,
асистент Марија Ивановић дипл.грађ.инж.
КАТЕДРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ.
Попуњен формулар за пријаву потребно је послати путем сајта sajta www.aces.rs и/или на имејл fidic@aces.rs, најкасније до 12.08.2022. године.


Више информација

Пријавни формулар

 

 

 

27-07-22
Изабери ГРФ
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011