Изабрана вест

Током прошле године организована су мерења протока на агрегатима ХЕ „Ђердап 2“ од стране конзорцијума фирми (Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Грађевински факултет Универзитета у Београду, „Свет инструмената“ и „Водена“). Стручњаци са ГРФ су конципирали мерни систем и помогли у дизајну електромагнетне сонде. У знак захвалности, фирма „Свет инструмената“, која је произвођач иновативне 3D сонде за мерење брзина, је Катедри за хидротехнику и водно еколошко инжењерство поклонила један комплет сонде LOGxXYZ са логером, исправљачем и припадајућим кабловима, укупне вредности преко 7000 евра. Тим са ГРФ-а који је учествовао у послу: проф. др Душан Продановић, доц. др Дамјан Иветић и техничар Ивор Кокотовић. Честитамо!

 

15-01-21
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011