Потребни обрасци

Индекс - лична карта сваког студента
Индекс - лична карта сваког студента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упис

Коначна ранг листа је основа за упис кандидата. Упис се обавља искључиво у унапред истакнутим терминима.

Документа потребна за упис

•     оверене фотокопије докумената и оргинална документа на увид

•     извод из матичне књиге рођених

•     један попуњен образац ШВ-20 (преузми) ШВ образац - списак занимања

•     попуњен индекс (купује се у скриптарници 'Академска мисао' на ГФ, просторија 115)

•     две фотографије 3,5 × 4,5 cm (једна за индекс - не лепити фолију преко слике, друга за

       пријавни лист 'ШВ 20')

•     уплатница у износу 100,00 дин, сврха уплате ТАКСА за Универзитетски центар за развој

       каријере и саветовање студената на рачун Грађевинског факултета број 840-1437666-41 са

       позивом на број 90048 

•     осигурање у износу 300,00 дин. у готовини

•     доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте; уплата се може извршити у

       три рате на рачун Грађевинског факултета број 840-1437666-41 са позивом на број 90048, и то:

– прва рата у износу од 40.000, 00 динара при упису

– друга рата у износу од 30.000, 00 динара до 1.11.2017.

– трећа рата у износу од 30.000, 00 динара до 25.12.2017.

 

Комплет образаца неопходних за упис (обрасци ШВ-20, индекс) може се купити у књижари на факултету.

Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству, приликом уписа достављају и решење о нострификацији средњошколских докумената.

Страни студенти уз уписни материјал треба да приложе и доказ о уплати здравственог осигурања и доказ о уплати српског језика.

Прозивка неуписаних кандидата

Претпоследњег дана уписа (видети календар уписног рока) организује се прозивка кандидата. Прозивци морају присуствовати сви кандидати који се желе уписати на студијске програме Грађевинског факултета, а до тренутка прозивке се нису уписали.

Прво се обавља прозивка неуписаних кандидата за буџетска места, и то одвојено за сваки студијски програм. Потом се обавља прозивка неуписаних кандидата за самофинансирајућа места, такође одвојено за сваки студијски програм. 

Уколико се кандидат не појави на прозивци, сматра се да је одустао од уписа и он губи право на упис. Уместо њега Факултет ће уписати наредног кандидата са ранг листе.

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011