Requested query:  
found 1129 results
...
07-08-2020
Документа
Остало
& ' ( ) ...
05-08-2020
Документа
Акта
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Београд јун 2020. Извештај о раду Грађевинског факултета за школску 2018/2019. годину 2 УНИВЕРЗИТЕТ...
04-08-2020
Документа
Акта
Универзитет у Београду расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА у прву годину основних академских студија на Грађевинском факултету школске 2020/2021. године Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно Грађевинарство 0 57 57 Геодезија и геоинформатика 0 6 6 Укупно факултет 0 ...
24-07-2020
Документа
Акта
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ на www.grf.bg.ac.rs Грађевинарство–дипломске академске студије–наставни план 2014 Могућност аплицирања: студенти К смера на основним студијама Могућност одабира изборних предмета на ПЖА и ХВЕ смеровима Области стицања вештина  Нумеричко моделирање различитих врста геотехнич...
22-07-2020
Документа
Остало
О грађевинској геотехници Све што човек направи, а да то не лети или не плови, ослања се на тло или стену. Грађевински објекти: зграде, бране, путеви, тунели, канали, пристаништа, аеродроми и мостови, граде се на тлу или стени, а често се тло или стена користе као материјали за грађење. Збо...
22-07-2020
Документа
Остало
1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Грађевински факултет НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Предмет: Извештај комисије о оцени докторске дисертације кандидата Слободана Радовановића Одлуком Наставно-научног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 26.6.2020. године (одлука бр. 344/14-...
17-07-2020
Документа
Реферати дисертација
1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73/I, 11120 Београд ДЕКАНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 21. 05. 2020. год., именовани смо за референте по ра...
17-07-2020
Документа
Избор у звања
YHmEsep3mTeT y BeorpaAy, FpabesmFicKvi ckamorreT 6mneBap Kparba AneKcaHApa 73, 11000 BeorpaA YHOSEPTATET Y BEOrPALD TrA - :3MTET SyJ1esa rparba AnOf< r-1 cakccipa 72 -9qR_ - 2.9 JUN 2029, -, 11PABWIFIVIK 0 KPVITEPHJYMI4MA 11 HAill1H11MA 11PYWAI-bA 110P,PWKE CTYREHTI4MA 1,13 OCET/1)11...
16-07-2020
Документа
Правилници
С Т А Т У Т УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, јун 2020. год. 2 На основу чл. 56. и 63. став 1. тачка 1....
16-07-2020
Документа
Акта
x - close
! Optimized for Firefox, Chrome and IE 9+           LuAn-011