Requested query:  
found 1026 results
17. Сусрет хидротехнике 1. Невенка Башић – Увођење савремене технологије у процес замене цевовода 2. Петар Ђурић – Хидротехника у земљи без воде – Стручна пракса у Либану 3. Милица Ковачевић – Умирујући базени степенастих брзотока 4. Милица Нешовић – Утицај фазности изградње на хидраулички п...
02-12-2019
Документа
постери
Име и презиме __________________________________________ Број индекса _______________ Модули који су по Статуту факултета: 1. Конструкције (КОН) 2. Хидротехника и водно еколошко инжењерство (ХВЕ) 3. Путеви, железнице и аеродроми (ПЖА) 4. Менаџмент, технологија и информатика у грађ...
02-12-2019
Документа
обавештења
УПИС МОДУЛА на студијском програму Грађевинарство Обавештавају се студенти друге године студијског програма Грађевинарство да ће се у понедељак 16. децембра 2019. године у 1400 часова у Свечаној сали одржати презентација свих модула. Сви студенти први пут уписани у другу годину, обавезни су д...
02-12-2019
Документа
обавештења
Грађевински факултет Универзитета у Београду поводом Дана Факултета 05.12.2019. похваљује за изузетан успех 1. МАТИЈУ БОШКОВИЋА студента II године основних академских студија Грађевинарства 2. НИКОЛУ СТЕВАНОВИЋА студента II године основних академских студија Грађевинарства 3. М...
02-12-2019
Документа
студентски списак
Godišnji edukativni program AmCham Srbija AMCHAMPS – MLADI LIDERI PROMENA: GENERACIJA 2020 AmChamps – Mladi lideri promena je jedinstveni program profesionalnog usavršavanja koji je pokrenula Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) u 2014. godini, sa idejom da k...
25-11-2019
Документа
постери
ИЗБОРНО ВЕЋЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду, донетом на седници одржаној 12.9.2019. године именован сам за члана комисије за припрему реферата о расписаном конкурсу за избор једног доцента за следеће уже научне области: ...
22-11-2019
Документа
Избор у звања
Списак диплома 349/16 180/12 166/13 234/14 1011/13 632/16 701/17 1514/16 1539/16 1041/14 635/16 100/12 575/15 554/16 550/16 2/14 187/9 344/15 26/13 680/15 1020/15 240/11 1505/16 1023/15 417/15 531/16 1540/16 592/16 624/16 195/10 604/16 1512/12 87/14 31/13 57/14 1511/16 96/9 Бр. инд. А...
22-11-2019
Документа
студентски списак
страна 1 од 8 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду, донетој на седници одржаној 17.10.2019. године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног ДОЦЕНТА за следеће уж...
20-11-2019
Документа
Избор у звања
1 ДЕКАНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ РЕДОВНИХ ПРОФЕСОРА Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду бр. 25/56-4 од 18.10.2019. изабрани смо у Комисију за писање реферата о пријављеним кандидатима по конкурсу за једног РЕДОВ...
20-11-2019
Документа
Избор у звања
УПУТСТВО О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈА СЕ БРАНИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ Београд, 2019 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 1 1. ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ПИСАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Докторска дисерта...
20-11-2019
Документа
Акта
x - close
! Optimized for Firefox, Chrome and IE 9+           LuAn-011