Requested query:  
found 1204 results
НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу Закона о научно-истраживачкој делатности на седници Научно-наставног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду, која је одржана 17.09.2020. године, одређени смо за чланове Комисије за подношење извешт...
21-10-2020
Документа
Избор у звања
YHMBEP314TET Y BEOrPAAY IPA6EB101HCKM cOAKV/ITET UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 6ydeeap mpama AsievcamApa 73 11120 BeorpaA, P. Cp6mja 11. cbax 35-42 TemecImm: (011) 321-86-06, 337-01-02 Teneebamc: (011) 337-02-23 n146: 100251144, Mar, 6p. 07006454 Ynpasa sa 'romp...
20-10-2020
Документа
Одлуке
YHMBEP3MTET V 6E01-PA:AY rPABEBMFICKM cDAKYRTET Eyeeeap Kpafba Aneecampa 73 11120 beorpag, P. Cp6mja chax 35-42 Tenedgmc (011) 321-86-06, 337-01-02 Teneclmec: (011) 337-02-23 11146: 100251144 , Mar. 6p. 07006454 Ynpaea sa rpeaop nogpavym concrsemmx npmxoga: 840-1437666-41 E nourra: dekan...
20-10-2020
Документа
Одлуке
На основу члана 63. и 71. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и члана 41. став 1 тачка 17. Статута Универзитета у Београду - Грађевинског факултета бр. 23/3-6 од 9.6.2020. године, а у вези са Правилн...
19-10-2020
Документа
Правилници
УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ СЕ ЈАВИЛИ НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТУДИЈА Коначна ранг листа за упис је објављена. Упис примљених кандидата на терет буџета Републике Србије обавиће се у понедељак 19. и уторак 20. октобра 2020. према следећем распореду Студијски програм Грађевинарств...
16-10-2020
Документа
обавештења
УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ СЕ ЈАВИЛИ НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТУДИЈА Коначна ранг листа за упис је објављена. Упис примљених кандидата на терет буџета Републике Србије обавиће се у понедељак 19. и уторак 20. октобра 2020. према следећем распореду Студијски програм Грађевинарств...
16-10-2020
Документа
обавештења
...
16-10-2020
Документа
ранг листе упис
...
16-10-2020
Документа
ранг листе упис
  ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу Закона о научноистраживачкој делатности (,,Службени гласник РС‘‘, бр. 49/19) и члана 61. став 1. тачка 34. Статута Универзитета у Београду - Грађевинског факултета, Наставно-научно веће Грађевинског факултета у Бео...
16-10-2020
Документа
Избор у звања
Invites You to the next online event: 14:00 22th October 2020 MATLAB Campus License presentation Campus license overview Demonstration of the online tools of MathWorks MATLAB/Simulink Online MATLAB Drive MATLAB Mobile MATLAB Grader Presenters: János Kertész and Árpád Forberger (Gam...
14-10-2020
Документа
Остало
x - close
! Optimized for Firefox, Chrome and IE 9+           LuAn-011