Све вести на сајту

Све потребне информације о превентивним прегледима студената прве и треће године основних академских студија можете погледати овде

04-06-18
Студије

У суботу 17. и недељу 18. марта 2018. године одржаће се Допунски фебруарски рок за све студенте и Мартовски - мастер први пут за студенте први пут уписане на мастер студије школске 2017/18. године, детаљнију информацију можете видети овде

07-03-18
Студије

 

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Марије Лазовић, маст.инж.грађ. под насловом:

„НОСИВОСТ СПРЕГНУТИХ СТУБОВА ОД КРУЖНИХ ШУПЉИХ ЧЕЛИЧНИХ ПРОФИЛА ИСПУЊЕНИХ БЕТОНОМ“

Комисија у саставу:

1. В. проф. др Биљана Деретић-Стојановић, дипл.грађ.инж.

2. Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж.,

3. Проф. др Мирослав Бешевић, дипл.грађ.инж., Грађевински факултет у Суботици, Универзитета у Новом Саду

4. В. проф. др Мирјана Вукићевић, дипл.грађ.инж.,

5. Доц. др Светлана Костић, дипл.грађ.инж.,

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 16.02.2018. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

 

 

 

16-01-18
Студије

Од понедељка 01.01.2018. године Студентска служба НЕЋЕ УНОСИТИ уплате студената. СВЕ УПЛАТЕ СТУДЕНАТА НА РАЧУН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ КОЈИ ЗАВИСИ ОД СВРХЕ УПЛАТЕ, БРОЈА ИНДЕКСА И ГОДИНЕ УПИСА СТУДЕНТА. Студенти који су извршили уплату са старим позивом на број треба да у Финансијско-техничку службу (соба 120) однесу доказ о уплати. Са собом обавезно понети индекс.

Нову уплатницу можете преузети на адреси  http://uplatnica.grf.bg.ac.rs

УПЛАЋЕНИ НОВАЦ БИЋЕ ЕВИДЕНТИРАН НА КОНТУ СТУДЕНТА НАЈРАНИЈЕ ДВА РАДНА ДАНА ОД ДАНА УПЛАТЕ У ПОШТИ ИЛИ БАНЦИ. Уплатнице за закаснелу пријаву испита не могу се доносити у Студентску службу непосредно пред испит.

УПЛАТЕ КОЈЕ НИСУ УПЛАЋЕНЕ ПО МОДУЛУ 97 СА ЈЕДИНСТВЕНИМ ПОЗИВОМ НА БРОЈ НЕЋЕ БИТИ ПРЕНЕТЕ НА КОНТО СТУДЕНТА.

 

 

27-12-17
Студије

 

У Библиотеци Грађевинског факултета од 26.12.2017. године, налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Буда Зиндовића, дипл.грађ.инж. под насловом:

„СТРУЈАЊЕ У СТЕПЕНАСТОМ БРЗОТОКУ СА ПОСТЕПЕНИМ СМАЊЕЊЕМ ШИРИНЕ КОРИТА“ 

        Комисија у саставу:

1. Проф. др Љубодраг Савић, дипл.грађ.инж.,

2. Проф. др Радомир Капор, дипл.грађ.инж.

3. Проф. др Душан Продановић, дипл.грађ.инж.

4. В. проф. др Ненад Јаћимовић, дипл.грађ.инж.

5. Проф. др Никола Младеновић, дипл.инж.маш. /Универзитет у Београду, Машински факултет/

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 25.01.2018. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

 

27-12-17
Студије

Поштовани студенти,

од 11. 12. 2017. почиње са радом нова платформа за студентску евиденцију. Нова платформа омогућиће развој нових сервиса у циљу унапређења услова студирања. За почетак, додат је сервис који омогућава студентима да прате све своје финансијске трансакције које се односе на обавезе према Факултету (по пријави на систем).

За обавештење о дуговањима према Факултету за које нема доказа о уплати, погледати ОВДЕ

11-12-17
Студије

 

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Николе Тошића, маст.инж.грађ. под насловом:

„ПОНАШАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ ГРЕДНИХ ЕЛЕМЕНАТА ОД БЕТОНА СА РЕЦИКЛИРАНИМ И ОТПАДНИМ МАТЕРИЈАЛИМА ПОД ДУГОТРАЈНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ” 

"BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE BEAMS MADE WITH RECYCLED AND WASTE MATERIALS UNDER LONG-TERM LOADING" 

             Комисија у саставу:

1. Проф. др Снежана Маринковић, дипл.грађ.инж.

2. др Жорж де Брито (Jorge de Brito) , дипл.грађ.инж, редовни професор

(Универзитет у Лисабону, Виши технички институт),

3. Доц. др Ненад Пецић, дипл.грађ.инж.

4. Доц. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 30.12.2017. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

 

30-11-17
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011