Све вести на сајту

Обавештавамо Вас да се у библиотеци и на сајту  Грађевинског факултета налази  Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Жељкa Василићa, маст.инж.грађ. под насловом:

 

„АЛГОРИТМИ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ ПРИ СЕКТОРИЗАЦИЈИ МРЕЖА ПОД ПРИТИСКОМ”

 

 

 

Комисија у саставу:

 

1.    В. проф. др Милош Станић, дипл. грађ. инж.  

 

2.    Проф. др Душан Продановић, дипл. грађ. инж.

 

3.    Проф. др Зоран Капелан, дипл.грађ.инж. /University of Exeter, College of Engineering, Mathеmatics and Physical Sciences, United Kingdom/

 

4.    В. проф. др Тина Дашић, дипл. грађ.инж.

 

5.    Доц. др Бранислав Бабић, дипл. грађ. инж. 

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 18.11.2018. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

 

22-10-18
Студије

Обавештавају се сви заинтересовани студенти да ће се предаја докумената за конкурс за доделу студентских кредита, стипендија и домова обавити од 18.10. до 31.10.2018. године у периоду од 11 до 13 часова у просторијама Службе за студентска питања.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Студент који је био корисник студентског кредита или стипендије за школску 2017/2018. годину, добија (на своје име испуњен) обазац у Служби за студентска питања – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2018/2019. годину, уз подношење осталих докумената наведених у конкурсу.

 

Уз потребна документа за дом, која су наведена конкурсом, понети и попуњену пријаву.

19-10-18
Студије

Упис студената докторских академских студија у више године ће се спровести од 15-19 октобра у просторијама Службе за студентска питања у периоду од 10-13 часова.

Ранг листе можете погледати овде:

Ранг листа за упис у 3 семистар школске 2018/19 

Ранг листа за упис у 5 семистар школске 2018/19

Ранг листа за упис у 7 семистар школске 2018/19

12-10-18
Студије

Обавештавају се студенти да је продужен рок за завршетак студија до краја школске 2018/2019. године за следеће категорије студената:

-  студентима који су уписали основне студије до 10.09.2005. године,

-  студентима који су уписали магистарске студије до 10.09.2005. године,

 

-  кандидатима који су пријавили докторску дисертацију до 10.09.2005. године, односно  онима који су уписали докторске студије по прописима који су важили до тог датума.

02-10-18
Студије

Упис у више године школске 2018/19. године обавља се према Одлуци Наставно-научног већа Факултета коју можете видети овде а технички детаљи дати су у обавештењу Продекана за наставу које можете видети овде.

25-09-18
Студије

Динамика уписа у више године докторских студија за школску 2018/19 годину:

-          Најкаснији рок за предају потврде о прикупљеним бодовима у оквиру ваннаставних активности у школској 2017/18 год. је 26.09.2018.год. (формулар преузмите овде)

-          12.10.2018. објављивање ранг листе

 

-           15. – 19.10.2018. спровођење уписа

 

 

- 1

 

12-09-18
Студије

Обавештење о могућности продужетка рока за завршетак студија на лични захтев можете погледати овде

31-08-18
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011