Подаци за контакт

Map
Деканат
Контакт особа Вана Васиљевић
Телефон +381 11 3218 553
Факс +381 11 3370 223
Е пошта dekanat@grf.bg.ac.rs
Секретар Факултета
Секретар Тамара Ковачевић
Телефон +381 11 3218 607
Е пошта sekretar@grf.bg.ac.rs
Студентска служба
Контакт особа Тамара Вукша
Телефон +381 11 3218 526
Е пошта ss@grf.bg.ac.rs
Библиотека
Контакт особа Ксенија Савић
Телефон +381 11 3218 554
Е пошта library@grf.bg.ac.rs
Рачунски центар
Контакт особа Бојан Тепавчевић
Телефон +381 11 3218 634
Е пошта rc@grf.bg.ac.rs
Рачуноводство
Контакт особа Никола Младеновић
Телефон +381 11 3218 525
Факс
Е пошта rac@grf.bg.ac.rs
Општа служба
Контакт особа Љиљана Станковић
Телефон +381 11 3218 524
Е пошта os@grf.bg.ac.rs
Жиро рачун 840-1437666-41 Матични број 07006454
ПИБ 100251144 ПДВ евиденциони број 130718637
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011