Све вести на сајту

Студенти који сматрају да ће бити високо позиционирани на ранг листи и да ће добити дом, могу обавити лекарски преглед и пре објављивања коначне ранг листе. Обавештење можете погледати овде.

09-11-18
Студије

Обавештавају се студенти да се од 24.08.2015. године молбе студената подносе на шалтеру Студентске службе (соба 118) сваког радног дана од 11 до 13 часова на формулару који можете подићи овде 

Информацију о томе да ли је молба решена студенти могу добити прегледом свог профила а решену молбу могу подићи на улазу у Центр за информационе технологије (соба 126).

 

01-11-18
Студије

Обавештавамо Вас да се у библиотеци и на сајту  Грађевинског факултета налази  Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Жељкa Василићa, маст.инж.грађ. под насловом:

 

„АЛГОРИТМИ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ ПРИ СЕКТОРИЗАЦИЈИ МРЕЖА ПОД ПРИТИСКОМ”

 

 

 

Комисија у саставу:

 

1.    В. проф. др Милош Станић, дипл. грађ. инж.  

 

2.    Проф. др Душан Продановић, дипл. грађ. инж.

 

3.    Проф. др Зоран Капелан, дипл.грађ.инж. /University of Exeter, College of Engineering, Mathеmatics and Physical Sciences, United Kingdom/

 

4.    В. проф. др Тина Дашић, дипл. грађ.инж.

 

5.    Доц. др Бранислав Бабић, дипл. грађ. инж. 

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 18.11.2018. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

 

22-10-18
Студије

Обавештавају се сви заинтересовани студенти да ће се предаја докумената за конкурс за доделу студентских кредита, стипендија и домова обавити од 18.10. до 31.10.2018. године у периоду од 11 до 13 часова у просторијама Службе за студентска питања.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Студент који је био корисник студентског кредита или стипендије за школску 2017/2018. годину, добија (на своје име испуњен) обазац у Служби за студентска питања – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2018/2019. годину, уз подношење осталих докумената наведених у конкурсу.

 

Уз потребна документа за дом, која су наведена конкурсом, понети и попуњену пријаву.

19-10-18
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011