Студентски парламент

Мој избор је ГРФ!
Мој избор је ГРФ!

Студентски парламент Грађевинског факултета је орган факултета преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на факултету. Право да бира и буде биран у Студентски парламент има сваки уписани студент.

Последњих година избори су се одржавали средином маја. Начин избора, број чланова као и надлежност Студентског парламента детаљно је описан у Правилнику о раду Студенстког парламента.

Студентски парламент је заступљен у телима факултета и активно учествује по свим питањима које се тичу студената, квалитета наставе и спровођење реформе наставног процеса. Студенти треба да се обрате за молбу, сугестију или за одређене проблеме представнику своје године или смера. Представници Студентског парламента за период 1. октобар 2012/1. октобар 2013:

Председник Студентског парламента

Потпредседник Студентског парламента

  • Срђан Поповић, геодезија   

Студент продекан

Представник студената - Универзитетски парламент

  • Стефан Копривица     ( koprivica.stefan@yahoo.com  ) 

Представници

Студент

 Смер

 

 

Илија Рељић

 4. година - конструкције

Дејан Микић

Стефан Милетић

 4. година - конструкције

 3. година - конструкције

Радмил Ристовић

 2. година - грађевинарство

Ана Обрадовић

 хидротехника и водно-еколошко инжeњерство

Јелена Гроздановић 

 управљање пројектима у грађевинарству

Бошко Марковић

 путеви, аеродроми и железнице

Ненад Ћојбашић

 2. година - геодезија

Немања Мишевић

 2. година - мастер студије геодезија

Срђан Поповић

 3. година - геодезија

Петар Ђурић 

 2. година – грађевинарство

Бане Митровић  

 1. година - грађевинарство

Милош Думић  

 1. година - мастер студије одсек конструкције

Александар Милутиновић 

Срђан Главоњић 

 1. година - мастер студије одсек геодезија

 1. година - геодезија

                                   

→  Кабинет Студентског парламента - 316а     011 3218 592     parlamentgrf@gmail.com

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011