Задати упит:  
пронађено 840 резултата
1/24 Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 22.11.2018. год. (заведено под бројем 461/2 од 14.12.2018. год.), именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор јeдног ванредног профе...
14-02-2019
Документа
Избор у звања
1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКOG ФАКУЛТЕТA УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар Kраља Александра 73/I Према одлуци Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду, од 22.11.2018., године именовани смо за референте по расписаном конкурсу з...
13-02-2019
Документа
Избор у звања
www.novakdjokovicfoundation.org | office@ novakdjokovicfoundation.org ! "# $ "%# ...
05-02-2019
Документа
јавни позиви
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА У СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ Молим да ми се на основу Конкурса Задужбине Ђоке Влајковића додели финансијска подршка у стручном и научном усавршавању за следеће намене (заокружити један од понуђен...
04-02-2019
Документа
конкурси
З А Д У Ж Б И Н А ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА 11 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 101885062, Матични број: 17247778, Рачун: 265-1760310000352-58 Тел: (011) 3207-426, Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486 ПРЕДЛОГ: Београд, 07.11.2018. године ...
04-02-2019
Документа
конкурси
COBISS K o o p e r a t i v n i o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISSCOBISS K o o p e r a t i v n i o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS 70158 Грађевински факултет70158 Грађевински факул...
25-01-2019
Документа
нови наслови
COBISS K o o p e r a t i v n i o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISSCOBISS K o o p e r a t i v n i o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS 70158 Građevinski fakultet70158 Građevinski fakul...
25-01-2019
Документа
нови наслови
Грађевински факултет Универзитета у Београду Календар наставе за школску 2018/2019 годину - мастер студије СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н 24 25 26 27 28 29 30 3 29 30 31 1 2 3 4 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11 8 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14...
24-01-2019
Документа
календари
Грађевински факултет Универзитета у Београду Календар наставе за школску 2018/2019 годину - основне студије СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н 1 24 25 26 27 28 29 30 6 29 30 31 1 2 3 4 10 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 7 5 6 7 8 9 10 11 11 3 4 5 6 7 8 9 3 8 9 10 1...
24-01-2019
Документа
календари
...
24-01-2019
Документа
конкурси
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011