Задати упит:  
пронађено 810 резултата
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ •Декану • Продекану за наставу • Продекану за науку (заокружити) Предмет: М О Л Б А Заокружити одговарајући број 1. Статус мировања (породиљско одсуство, дужа болест) захтеви се подносе најкасније до 30.09. за текућу школску годину ...
11-12-2018
Документа
информатори
З А Д У Ж Б И Н А ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА 11 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 101885062, Матични број: 17247778, Рачун: 265-1760310000352-58 Тел: (011) 3207-426, Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486 ПРЕДЛОГ Београд, 07.11.2018. године ...
10-12-2018
Документа
конкурси
ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештавају се студенти друге године студијског програма Грађевинарство да ће се у понедељак 10. децембра 2018. године у 1400 часова у Свечаној сали одржати презентација свих модула. Сви студенти први пут уписани у другу годину, обавезни су да предају Пријаву за избор модула, у...
06-12-2018
Документа
обавештења
2 | UNIVERSITY OF BELGRADE - FACULTY OF CIVIL ENGINEERING Original title УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING Published by University of Belgrade Faculty of Civil Engineering For the publisher Branko Božić, Dean Prepared by th...
05-12-2018
Документа
информатори
2 | универзитет у БеОГрАДу - ГрАЂевинСКи ФАКуЛтет универзитет у БеОГрАДу ГрАЂевинСКи ФАКуЛтет Издавач универзитет у Београду Грађевински факултет За издавача Проф. др Бранко Божић, декан Публикацију уредио декански колегијум у саставу Проф. др Бранко Божић, декан в. проф. др тина Даши...
05-12-2018
Документа
информатори
OBAVEŠTAVAMO VAS DA ĆE DR RICHARD WOSCHITZ, DIPL. INŽ. GRAĐ. ODRŽATI PREDAVANJE POD NAZIVOM PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE KONSTRUKCIJA OD UNAKRSNO LAMELIRANOG DRVETA U PETAK, 07.12.2018. GODINE, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA, U SALI 141 GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRAD...
04-12-2018
Документа
обавештења
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду донетој на седници од 18.10.2018. године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног АСИСТЕНТА - студента докторских студија за ужу нау...
03-12-2018
Документа
Избор у звања
Грађевински факултет Универзитета у Београду поводом Дана Факултета 06.12.2018. похваљује за изузетан успех ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ Доц. др Ненад Фриц, дипл.грађ.инж. 1. ЈОВАНУ ПОПАДИЋ студента II године основних академских студија Грађевинарства 2. ЈОВАНА ВУЧЕНОВИЋА сту...
03-12-2018
Документа
студентски списак
Списак диплома 208/11 646/16 2/13 1509/15 669/15 595/15 402/15 228/13 222/8 97/12 566/16 180/10 90/13 38/12 118/13 150/12 1527/15 524/15 257/10 183/13 76/9 1019/14 236/10 233/8 1062/16 1042/14 92/11 1056/14 633/15 79/4 356/15 519/16 1007/14 655/14 205/13 56/13 550/14 Бр. инд. Адакалић ...
03-12-2018
Документа
студентски списак
yHI{BEP3ITTET y BEOTPAAy rPAE E BIIIICKI{ (DAKYJ{TE T Eyreeap xpa,'ra Alercau4pa 73 11001 Eeorpa.[ ii. r[ax 39-42 Teire$ou (01 l) 321-86-06, 337-01-02 Tener[arcc (0I 1) 337-02-23 Enourm dekanat@grf.bg.ac.rs Ha ocHoBy qflaHa 39. craB 1. TaL{Ka 17 . Craryra l-pa[earancxor Qarynrera Yxnaepaurera y Ee...
03-12-2018
Документа
Одлуке
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011