Задати упит:  
пронађено 873 резултата
1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 21. марта 2019. године, именовани смо за чланове Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима по расписаном конкурсу за избор једног АС...
19-04-2019
Документа
Избор у звања
...
16-04-2019
Документа
информатори
...
16-04-2019
Документа
информатори
1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 21. 03. 2019. год. именовани смо за референте по расписаном конкурсу за једног ванредног професора за уже научне области Премер и уређ...
15-04-2019
Документа
Избор у звања
1 Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду број 77/2 од 24.01.2019. године одређени смо у Комисију за писање реферата по расписаном конкурсу за избор ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (са 30% радног времена) за ...
12-04-2019
Документа
Избор у звања
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај комисије о расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Mеталне конструкције. Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 21. фебруара 20...
11-04-2019
Документа
Избор у звања
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 24.1.2019. године одређени смо за референте по конкурсу расписаном за избор једног доцента за уже научне области Механика нестишљивих флуида и хидрау...
10-04-2019
Документа
Избор у звања
! " # $ % & $ # $ $ $ ' ( ) " ...
08-04-2019
Документа
информатори
! " # $ % ...
08-04-2019
Документа
јавни позиви
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 24.01.2019. год., именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Фундирање, за рад на одређено време од пет ...
03-04-2019
Документа
Избор у звања
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011