Све вести на сајту

Почела је пријава кандидата за други уписни рок на специјалистичке студије

„ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ОБЈЕКАТА У ВИСОКОГРАДЊИ“ 

Предаја документа  18. - 19.10.2017.  године

Ранг листа 20.10.2017. године

Упис кандидата 23.10.2017.

Почетак студија – новембар 2017. 

 

Настава се одржава у договору са професорима.

Цена студија је 120.000,00 РСД и плаћа се у више рата. 

Студије су признате као обука за полагање стручног испита у Инжењерској комори Србије за лиценцу 381. 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе оверене фотокопије следећих докумената:

 1. диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму основних академских студија; 

2. доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве

(5.000,00 дин. - рн. 840-1437666-41, позив на број: 90052)

 Кандидати који стекну право на упис подносе: 

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид, 

- извод из матичне књиге рођених, 

- један образац ШВ-20, 

- индекс, 

- две фотографије формата 4,5х3,5 сm, 

- доказ о уплати школарине, 

- доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере. 

Уколико сте заинтересовани информатор за програм можете прегледати овде а ПРИЈАВУ можете преузети овде.

17-10-17
Студије

Ранг листу за упис у другу годину докторских академских студија можете видети овде а ранг листу за упис у трећу годину овде.

10-10-17
Студије

Допунска ранг листа за упис у другу, трећу и четврту годину основних академских студија.

Допунску ранг листу за упис у другу годину мастер академских студија можете видети овде.

10-10-17
Студије

Одлуку о условима упис у наредне године студија у школској 2017/18. години можете скинути као зип фајл овде, а одлуку о условима и поступку остваривања права на продужетак рока за завршетак основних и мастер академских студија овде.

03-10-17
Студије

Условне предмета по наставном плану из 2014. године можете погледати овде.

29-09-17
Студије

Отворен је конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2017/18 годину. Текст конкурса и све детаље можете пронаћи овде.

Пријавни лист можете преузети овде.

26-09-17
Студије

Прелиминарне ранг листе за упис у другу, трећу и четврту годину основних акдемских студија.

Прелиминарну ранг листу за упис на другу годину мастер академски студија можете видети овде. 

26-09-17
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011