Јавна документа

Мој избор је ГРФ!
На овој страници издвојене су најважније групе докумената. За претрагу свих докумената по садржају унутар текста на располагању стоји претраживач докумената и вести!
Општа акта од
Избор у звање доцента - др Снежана Мараш Драгојевић, дипл.инж.грађ. 2018-01-19
Избор у звање ванредног професора - др Рајица Михајловић, дипл.инж.геод. 2018-01-19
Информатор о раду 2017-03-06
Cтатут факултета 2017-01-24Правилници од
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника УБ 2018-01-08
Правилник о евидентирању присуства на послу запослених 2017-12-26
ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 2017-12-15
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА 2017-12-15
ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 2017-12-14
Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга 2017-12-13
ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o обрачуну и исплати зарада, накнада и других примања запослених на Грађевинском факултету 2017-12-06
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената 2017-11-24
Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 2017-03-30
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 2017-03-27
Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 2017-03-27
Правилник о извођењу приступног предавања - пречишћен текст 2017-02-27
Измена правилника о упису на мастер студије 2017-02-24
Правилник о условима уписа на мастер академске студије - пречишћен текст 2017-01-31
Измена правилника о мастер студијама 2016-12-14
Правилник о изради дипломског рада 2015-12-10
Правилник о докторским студијама 2015-06-23
Начин одржавања испита 2015-04-17
Правилник о ценама школарине и услуга 2015-04-06
Правилник о изради мастер рада 2014-11-20
Правилник о изради синтезног рада 2014-11-20
Бодовање радова за докторске студенте 2014-02-10
Правилник о раду Библиотеке 2013-12-25Одлуке од
Избор у звање редовних професора - цитираност 2018-01-09
Допуне Одлуке о висини школарине и осталих накнада на ГРФ-у и Одлука о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга 2017-12-15
Одлука о висини школарине и осталих накнада на ГРФ-у 2017-12-13
Допуна одлуке о висини осталих накнада 2017-03-01
Допуна одлуке о висини школарине и осталих накнада 2017-01-09
Одлука о преласку са наставног плана 2008 на 2014 2016-10-06
Одлука о редоследу полагања испита на основним студијама 2016-03-01
Одлука о признавању испита из 2005. при поновном упису 2015-12-30Избор у звања од
Избор у звање ванредног професора - др Иван Несторов, дипл.инж.геод. 2018-01-19
Избор у звање доцента - др Зоран Радић 2017-12-29
Избор у истраживачко звање истраживач приправник - Огњен Антонијевић 2017-12-22
Избор у звање асистента - студента докторских студија - Синиша Саватовић 2017-12-14
Избор у звање асистента студента докторских студија - Исидора Јаковљевић 2017-12-04
Избор у истраживачко звање истраживач сарадник - Марија Лазовић 2017-12-04
Избор у звање ванредног професора - доц. др Наташа Прашчевић 2017-12-04
Избор у звање асистента-студента докторских студија - Никола Станчић 2017-11-29
Избор у звање ванредног просесора - доц. др Жељко Цвијетиновић 2017-11-29
Избор у звање асистента-студента докторских студија - Емилија Дамњановић 2017-11-29
Избор у звање редовног просесора - в.проф.др Владан Кузмановић 2017-11-28
Извештај по расписаном конкурсу - Марина Ашкрабић 2017-11-07
Извештај по расписаном конкурсу - Јован Ковачевић 2017-11-06
Извештај по расписаном конкурсу - Милица Вилотијевић 2017-10-23
Извештај по расписаном конкурсу - Александар Секулић 2017-10-19
Извештај по расписаном конкурсу - др Снежана Машовић 2017-10-10
Извештај по расписаном конкурсу - Милош Јочковић 2017-10-10
Извештај по расписаном конкурсу - др Бранислава Лекић 2017-10-09
Извештај по расписаном конкурсу- др Александар Радевић, дипл.инж.грађ. 2017-08-30
Приступно предавање - Александар Радевић 2017-08-28
Извештај комисије за избор у звање - Саша Стошић 2017-07-27
Извештај комисије за избор у звање - Ана Николић 2017-06-05
Извештај за избор у звање доцента - др Виолета Василић 2017-05-19
Извештај за избор у звање доцента - др Милева Самарџић Петровић 2017-05-19
Извештај за избор у звање редовног проф. - в. проф. др Радомир Капор 2017-05-16
Извештај за избор у звање ванредног професора - доц. др Димитрије Закић 2017-05-16
Извештај за избор у научно звање научни сарадник - др Јелена Гучевић 2017-04-25
Извештај за избор у научно звање научни сарадник - др Синиша Делчев 2017-04-25
Извештај истраживач приправник- Емилија Дамњановић 2017-04-18
Извештај по расписаном конкурсу - Владимир Половина, дипл.мат. 2017-04-11
Извештај по расписаном конкурсу - Миљана Тодоровић Дракул 2017-03-13
Извештај по расписаном конкурсу - Милутин Пејовић 2017-03-03
Извештај по расписаном конкурсу - в. проф. др Олег Одаловић 2017-03-03
Извештај по расписаном конкурсу - Александар Ђукић 2017-03-01
Извештај по расписаном конкурсу - Слободан Радовановић, маст.инж.грађ. 2017-02-28
Извештај по расписаном конкурсу - истраживач приправник- Верица Ерић 2017-02-28
Извештај по расписаном конкурсу - истраживач приправник- Јелена Панџић 2017-02-28
Извештај по расписаном конкурсу - Загорка Госпавић, дипл.инж.геод. 2017-02-07
Извештај комисије за избор у звање - Загорка Госпавић 2017-02-07
Извештај по расписаном конкурсу - Урош Ђурић, дипл.инж.геол. 2017-02-06
Извештај по расписаном конкурсу - Александар Сенић, дипл.инж.грађ. 2017-02-06
Извештај комисије за избор у звање - Ђорђе Недељковић 2017-01-20
Извештај комисије за избор у звање - Жељко Василић 2017-01-17
Извештај комисије за избор у звање - Милош Марјановић 2017-01-12
Извештај комисије за избор у звање - Марко Радишић 2017-01-12
Извештај комисије за избор у звање - Александар Радевић 2017-01-10
Извештај комисије за избор у звање - Владан Илић 2017-01-09
Извештај за избор 1 ванр. или ред. проф. - в. проф. др Синиша Делчев 2016-12-30
Извештај за избор у звање асистента-студента докторских студија 2016-12-30
Извештај за избор 1 ванр. или ред. проф. - в. проф. др Јелена Гучевић 2016-12-30
Извештај - Жељко Цвијетиновић 2016-07-22
Извештај Драгана Милићевић Секулић 2016-05-12Дисертације од
Марија Лазовић-реферат 2018-01-16
Будо Зиндовић-реферат 2017-12-26
Никола Тошић-реферат 2017-11-30
Рајко Савановић - реферат 2017-08-23
Сања Јоцковић- реферат 2017-07-13
Јелена Ћириловић-реферат 2017-04-07
Александар Радевић-реферат 2017-04-04
Реферат- Миљана Тодоровић Дракул 2016-10-14
Реферат- Милутин Пејовић 2016-09-27
Реферат-Станислава Босиочић 2016-09-12
Реферат- Драган Ћелић 2016-08-16
Реферат- мр Јован Поповић 2016-07-29
Реферат- мр Вељко Коковић 2016-07-18
Реферат- Никола Росић 2016-07-15
Реферат- Saad Al-Wazni 2016-07-15
Реферат- мр Александар Шотић 2016-07-15
Реферат- Ahmed Alalikhan 2016-07-15
Реферат- Синиша Дробњак 2016-07-15
Реферат- Станислава Босиочић 2016-07-15
Реферат- мр Александар Ђукић 2016-07-12
Реферат- Александар Ћеранић 2016-07-11
Реферат- мр Борис Димитријевић 2016-07-07
Реферат-мр Радован Ђуровић 2016-07-05
Реферат- мр Миле Божић 2016-07-05
Реферат- Невенка Коларевић 2016-05-12
Реферат- Ања Ранђеловић 2016-05-12
Реферат-Мирослав Марјановић 2016-05-12Остало од
Библиотека - списак принова за 2017. 2017-12-26
Избор модула на студијском програму Грађевинарство 2017-11-27
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената - допис 2017-11-24
Условни предмети-наставни план 2014 2017-09-27
Конкурс за докторске академске студије 2017/18 2017-09-18
Позив за праксу 2016/17 2017-07-20
Конкурс за упис студента-други уписни рок 2017-07-19
Посета са кинеског универзитета 2 2017-07-04
Посета са кинеског универзитета 1 2017-07-04
Захвалница Грађевинском факултету - Институт за биолошка истраживања 2017-06-02
Записник о приступном предавању 2017-03-30
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011