Задати упит:  
пронађено 695 резултата
1 АКАДЕМИК МИЛАДИН М. ПЕЋИНАР, дипл. грађ. инж. (1893–1973) Aкадемик професор Миладин М. Пећинар је први из плејаде великана српске хидротехнике. Први послератни хидроенергетски објекти у Србији настали су на основу решења која је он осмислио и припремио. Његови научна и стручна делатн...
18-07-2018
Документа
Остало
1 Prof. dr SLAVOLJUB JOVANOVIĆ, dipl. inž. građevinarstva (1924 – 1992) Profesor dr Slavoljub Jovanović, dipl. inž. građevinarstva bio je redovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu i više puta šef Katedre za hidrotehniku. Na redovnim i poslediplomskim studijama na Građevinskom fa...
18-07-2018
Документа
Остало
1 Professor emeritus dr VUJICA JEVĐEVIĆ, dipl. inž. građevinarstva (1913 – 2006) Prof. dr Vujica Jevđević, dipl. inž. Građevinarstva je jedan od vodećih svetskih naučnika u oblasti Hidrologije, koga smatraju jednim od osnivača savremene Stohastičke hidrologije. Bio je profesor Građevi...
18-07-2018
Документа
Остало
Грађевински факултет Универзитета у Београду расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА у прву годину основних студија школске 2018//2019. године Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно Грађевинарство 44 49 93 Геодезија и геоинформатика 1 16 17 Укупно факултет 45 65 110 УПИС ДРЖАВ...
17-07-2018
Документа
конкурси упис
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ДЕКАНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 14.6.2018. године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор jедног ДОЦЕНТА за ужу научну област ТЕХНИЧКА ФИЗ...
16-07-2018
Документа
Избор у звања
Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду Декану Грађевинског факултета Универзитета у Београду На основу одлуке Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 14.6.2018. године именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног ВАНРЕДНОГ...
11-07-2018
Документа
Избор у звања
На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'' број 201/18), а у складу са чланом 35. Правилника о докторским студијама на Универзитету у Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. јуна 2018. године, доноси ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ПР...
11-07-2018
Документа
Правилници
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011