Задати упит:  
пронађено 830 резултата
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ К О Н К УР С за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2018. годину У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког...
21-01-2019
Документа
конкурси
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о расписаном конкурсу за избор једног асистента- студента докторских студија за ужу научну област Моделирање и менаџмент у геодезији, за рад на одређено време од три године. Одлуком Изб...
16-01-2019
Документа
Избор у звања
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВEЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу члана 80. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности (,,Службени гласник РС" бр. 110/05, 50/06, 18/10 и 112/15) и члана 58. став 1. тачка 35. Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, Наставн...
11-01-2019
Документа
Избор у звања
1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 22. новембра 2018. године именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Tехничка механика и ...
08-01-2019
Документа
Избор у звања
1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ДЕКАНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА На седници Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду којa је одржанa 13. 12. 2018. године именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор ј...
04-01-2019
Документа
Избор у звања
1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа број Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 22. новембра 2018. године именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Металне конструкције. ...
04-01-2019
Документа
Избор у звања
1/8 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 22.11.2018. године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, за...
28-12-2018
Документа
Избор у звања
...
27-12-2018
Документа
обавештења
...
27-12-2018
Документа
обавештења
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011