Задати упит:  
пронађено 859 резултата
summerschool@mummert-alumni.de Who organizes the Leadership Summer School? The Alumni Association of the Rochus und Beatrice Mummert-Foundation: professionals from Central and South-East Europe. All of the alumni members are former holders of the Mummert-Foundation scholarship, which enable...
22-03-2019
Документа
јавни позиви
...
18-03-2019
Документа
постери
Комитет Србије за сарадњу са UNESCO IHP Грађевински факултет Универзитет у Београду Булевар краља Александра 73 п.фах 35-42; 11132 Беогад, Србија тел/факс +381 11 3370206, +381 11 337 00 99 ihp.unesco.rs@grf.bg.ac.rs www.hikom.grf.bg.ac.rs/vhp 25. март 201...
18-03-2019
Документа
јавни позиви
Mendeley Građevinski fakultet, Univerzitet u Beograd 7. mart 2019. Zorica Janković Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu Bibliografski alati Bibliografski alati – neke karakteristike Bibliografski alati – ponuda Komercijalni – EndNote – Reference...
15-03-2019
Документа
Остало
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВEЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу члана 80. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности (,,Службени гласник РС" бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015) и члана 60. став 1. тачка 34. Статута Грађевинског факултета Универзитета у Беог...
06-03-2019
Документа
Избор у звања
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВEЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу члана 70. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности (,,Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006 – испр., 18/2010 и 112/2015) и члана 60. став 1. тачка 35. Статута Грађевинског факултета Универзитета у Б...
05-03-2019
Документа
Избор у звања
1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Грађевински факултет НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Ненада Вишњевца Одлуком бр. 383/11-17 од 21.02.2019. године, именовани смо за чланове Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисерта...
04-03-2019
Документа
Реферати дисертација
страна 1 од 9 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду, донетој на седници одржаној 24.1.2019. године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног ДОЦЕНТА за следеће ужe...
04-03-2019
Документа
Избор у звања
Univerzitet u Beogradu 27.6.2017. Klasifikacioni ispit iz matematike za upis na Gra evinski fakultet Xifra zadatka: 50111 Test ima 20 zadataka na dve stranice. Zadaci 1-3 vrede po 4 poena, zadaci 4 − 17 vrede po 5 poena i zadaci 18 − 20 vrede po 6 poena. Pogrexan odgovor donosi −10% poena od bro...
01-03-2019
Документа
задаци пријемни
1. Vrednost izraza 1 1 · 3 + 1 3 · 5 + 1 5 · 7 + 1 7 · 9 jednaka je: Rexenje Direktnim raqunom dobija se 13 + 115 + 135 + 163 = 49 , ili kra e S = 1 2 ( 1− 1 3 + 1 3 − 1 5 + 1 5 − 1 7 + 1 7 − 1 7 ) = 1 2 · 8 9 = 4 9 . 2. Ako je f(x) = √ x+ 1 i g(x) = √ x− 1, onda je (g f) ...
01-03-2019
Документа
задаци пријемни
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011