Задати упит:  
пронађено 419 резултата
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ - Одлуком Наставно-научног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду, бр. 22/14-3 од 31.03.2017. године, именовани смо у Комисију за писање извештаја за стицање научног звања др Јелене Гучевић, дипл. геод...
25-04-2017
Документа
Избор у звања
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - Наставно-научном већу - Одлуком Наставно-научног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду, бр. 22/14-3 од 31.03.2017. године, именовани смо у Комисију за писање извештаја за стицање научног звања др Синиша Делчев, дипл. геод. инж. у нау...
25-04-2017
Документа
Избор у звања
 POSETA KORIDORU X KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU • PRIJAVA• Pravo da se pr i jave imaju studenti svih smerova četvrte godine koj i s lušaju predmet Upravl janje invest ic ionim projekt ima 1 . KAB INET 3 26 UTORAK 25 . 0 4 I S R EDA 2 6 . 0 4   U T ERM INU 9 : ...
25-04-2017
Документа
јавни позиви
  НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу Закона о научноистраживачкој делатности (,,Службени гласник РС‘‘, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015) и члана 58. став 1. тачка 35. Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, Нас...
18-04-2017
Документа
Избор у звања
SREDA, 19. april 2017. 11.OO SVEČANO OTVARANJE SAJMA Hala 1 11.00 ORACAL - PROJEKAT "BOND, DI-BOND" U saradnji sa Visokom školom likovnih i primenjenih umetnosti, Beograd Hala 1, parter, štand 1308 11.00 INTERAKTIVNA PREZENTACIJA NOVOG KRANA HUP 40-30 - KIGO Otvoreni prostor, štand 508 11...
14-04-2017
Документа
јавни позиви
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај комисије о расписаном конкурсу за избор једног асистента - студента докторских студија за ужу научну област Математика Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 2...
11-04-2017
Документа
Избор у звања
Фондација Милана Стефановића-Смедеревца Београд, 06.04.2017. године и супруге Даринке ...
07-04-2017
Документа
конкурси
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011