Све вести на сајту

У оквиру конкурса за радно место доцента за ужу научну област Менаџмент и технологија грађења,по конкурсу објављеном дана  24. 10. 2018. године, у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање,заказује се приступно предавање на тему:

Увод у одржавање објеката: животни циклус изграђених објеката.

 

Предавање ће бити одржано у среду 21. 11. 2018. године у 12.00 часова, у Дипломској сали Грађевинског факултета у Београду (сала 141), Булевар краља Александра 73/1.

 

На приступно предавање се позива кандидаткиња др Зорана Петојевић, дипл. инж. грађ.

13-11-18
Наука и струка

Промена статуса Србије из партнерске у програмску земљу доноси низ промена у вези мобилности наставног особља и студената.

 

Презентације са EРАЗМУС+ Инфо дана и радионица за конкурсни рок за 2019. годину могу се преузети на линку доле.

 

https://erasmusplus.rs/konkurisanje/info-dani-i-radionice/prezentacije-info-dani-i-radionice-2019/

13-11-18
Наука и струка

У оквиру пројекта „Wat-Qual”, из групације европских пројеката H2020, у коме је Грађевински факултет један од партиципаната, докторанди са Катедре за хидротехнику и водно еколошко инжењерство су провели 18 дана у Амстердаму (Холандија).

Више информација потражите путем линка овде.

09-11-18
Наука и струка

У оквиру конкурса за избор два доцентаза ужу научну област Техничка механика и теорија конструкција, по конкурсу објављеном дана 24. 10. 2018. године, улисту „Послови“ Националне службе за запошљавање, заказује се приступно предавање на тему:

 

Приказ и решења једног актуелног проблема динамике конструкција.

 

Предавање ће бити одржано у петак 23.11.2018. године у Дипломској сали Грађевинског факултета у Београду (сала 141), Булевар краља Александра 73/1, по следећем редоследу:

 

1.     др Марко Маринковић, у 12.15 сати

2.     др Марко Радишић, у 13.00 сати.

 

На приступно предавање се позивају пријављени кандидати др Марко Маринковић, маст. инж. грађ.и др Марко Радишић, маст. инж.грађ. у назначеном термину.

09-11-18
Наука и струка

У оквиру конкурса за радно место доцента за ужу научну област Хидротехничке конструкције и објекти, по конкурсу објављеном дана  24. 10. 2018. године, у броју 800 часописа „Послови“ Нациoналне службе за запошљавање, заказује се приступно предавање на тему:

Општа стабилност гравитационе бетонске бране.

 

Предавање ће бити одржано у понедељак19.11.2018. године у 12:00часова, у сали 320 Грађевинског факултета у Београду (Булевар краља Александра 73/1).

 

На приступно предавање се позива кандидат дрБојан Миловановић, дипл. грађ. инж.

09-11-18
Наука и струка

 

Предавање проф. др Чеде Максимовића дипл. грађ. инж.

ПЛАВО-ЗЕЛЕНА РЕШЕЊА – ПРАВЦИ РАЗВОЈА СИСТЕМА УРБАНИХ ВОДА

(BLUE GREEN SOLUTIONS – URBAN WATER FUTURE IS NOT WHAT IT USED TO BE)

 

биће одржано 14. новембра 2018, од 12:15-13:00 у сали 141 Грађевинског факултета.

 

У предавању проф. Максимовић приказује визију могућег развоја система градских вода у будућности. Визија се базира на резултатима рада и примене у пракси иновационог пројекта BGD (BlueGreenDream, www.bgd.org.uk), кога је проф. Чедо Максимовић осмислио и координирао. Иновативна метода за планирање, пројектовање, изградњу, управљање, мониторинг и одржавање нових и ревитализацију постојећих делова градова се заснива на интеракцији инфраструктуре за градске воде (плава компонента) са зеленим површинама (зелена компонента) као синергијске мреже, а не као засебних компоненти. Подстичу се делотворна решења за побољшање квалитета урбаног живљења и смањивање негативних утицаја климатских промена и екстрeмних временских услова.

Професор Чедо Максимовић је дипломирао, магистрирао и докторирао на Грађевинском факултету у Београду. До 1996. је радио као редовни професор на предметима Механика флуида и Мерења у хидротехници. Од 1996. године ради на Империјал Колеџу, а од фебруара 2018. је у звању професора емеритуса. Објавио је 360 радова у међународним часописима и на научним скуповима у земљи и свету, а такође је аутор, коаутор и уредник 43 књиге које укључују уџбенике, помоћне уџбенике, стручне и научне публикације и саопштења са међународних скупова којима је био организатор. Добитник је Телфордове златне медаље (TelfordGoldMedal) 2009. године, “Награде зеленог бизниса” (Green Business Award) 2016. и у јулу 2018. „Награду одрживих градова (SustainableCitiesAward) за развој метода за његову примену.У октобру 2017. године проглашен је за почасног доктора (DoctorHonorisCausa) водећег француског универзитета у области грађевинарства ENPC - EcoleNationaledesPontsetChausses у Паризу.

Детаљнији садржај предавања и кратку биографију можете погледати овде.

Кратки анимирани филм (youtu.be/7bgp3E0gUAQ) и публикација BGS – BlueGreenSolutions - System(http://bgd.org.uk/) могу да се ископирају као допуна предавању.

02-11-18
Наука и струка

У четвртак, 01. 11. 2018. на Грађевинском факултету у Београду одржана је радионица на тему могућности повезивања науке и привреде. Представници Фонда за иновациону делатност представили су Програм сарадње науке и привреде (ЦГС Програм) као и Иновационе ваучере. Више детаља могу се наћи на линку са презентацијом овде

као и на сајту Фонда

http://www.inovacionifond.rs/

02-11-18
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011