DAN1

DAN 2

DAN 3

DAN 4

DAN 5

Instalacija R softvrskog okruženja. Instalacija R paketa i editora. Uvod  u R jezik i manipulacija sa podacima. Rad sa graficima.

 

 

MATERIJAL

Formati prostornih podataka, koordinatni referentni sistemi i transformacije. Rad sa prostornim podacima u R okruženju. Plotovanje prostornih podatak i manipulacija sa raznim GIS formatima.

MATERIJAL

Geostatistika, teorijske osnove i praktični rad.

Instalacija programskog paketa SAGA unos i eksport podataka primeri iz geostatistike i regresione analize.

MATERIJAL

Metode interpolacije, regresiona analiza i geostatistika u  R softveru.

 

 

 

 

MATERIJAL

WEB kartografija. Kartiranje manjih setova podataka koristeći Google kartografske servise.

 

 

 

MATERIJAL

 

 

 

 

On line literatura:

Hengl, T. 2009. A Practical Guide to Geostatistical Mapping, 2nd Edt. University of Amsterdam, www.lulu.com, 291 p. ISBN 978-90-9024981-0

Olaya, V. A gentle introduction to SAGA GIS. 2004. 216 pages (download book as pdf)

Vern Cimmery, User Guide for SAGA. 2010. 313 pages (download book as pdf)