Изабрана вест

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Емилије Јочић, маст. инж. грађ. под насловом:


„PROGRESSIVE FAILURE ANALYSIS OF LAMINAR COMPOSITES UNDER THREE-DIMENSIONAL STRESS STATE USING LAYERED FINITE ELEMENTS”


Комисија у саставу:

1. Члан комисије - доц. др Мирослав Марјановић, дипл. грађ. инж. / Грађевински факултет, Универзитет у Београду
2. Члан комисије - в. проф. др Марија Нефовска Даниловић, дипл. грађ. инж. / Грађевински факултет, Универзитет у Београду
3. Члан комисије - гостујући в. проф. др Александар Борковић, дипл. грађ. инж. / Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци; Истраживач / Технолошки универзитет у Грацу, Институт за механику конструкција
4. члан комисије - prof. dr. techn. Günther Meschke, Ruhr Universität Bochum, Institute for Structural Mechanics
5. члан комисије - в. проф. др Иван Глишовић, дипл. грађ. инж. / Грађевински факултет, Универзитет у Београду

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 24. 8. 2023. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

25-07-23
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011