Изабрана вест

У складу са чланом 5. Правилника о приступном предавању на Грађевинском факултету Универзитета у Београду бр.22/201-3-16 од 24.02.2017. објављује се:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

 

Обавештавамо јавност да ће се на Универзитету у Београду - Грађевинском факултету одржати приступно предавање у оквиру поступка за избор доцента за ужу научну област МАТЕМАТИКА по конкурсу објављеном 05.07.2023. године у публикацији „Послови“ бр. 1047-1048.

 

Предавање ће бити одржано у среду 16.августа 2023. године у сали 141 са почетком у 09.00 часова.

 

Пријављени кандидати ће одржати приступно предавање по редоследу приспећа пријава на конкурс у временском трајању од 45 минута по предавању.

 

Комисија је утврдила тему приступног предавања под насловом:  

Број e; дефиниција, историјат и примене.“

11-07-23
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011