Изабрана вест

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке даје у закуп пословни простор површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у виђеном стању, празан, у стамбено-пословном објекту у Београду, Теразије 39, екстра зона, у поступку јавног надметања.

Пословни простор се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 (пет) година, с тим што се исти може продужавати за наредне исте, краће или дуже периоде, под одређеним условима.

Оглас за закуп пословног простора

Презентација пословног простора

Пријава

Списак обавезне документације

Изјаве

 

23-03-23
Остале вести
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011