Изабрана вест

Имајући у виду значај изградње новог блока Термоелектране Костолац Б3 за сектор грађевинарства и образовања у области грађевинарства у Србији, компанија „Електропривреда Србије“ организовала је 6. 6. 2022. једнодневну посету студената IV године градилишту новог блока термоелектране Костолац Б3.
Студенти су упознати са активностима на изградњи објеката предметног постројења, а посебан осврт био је на носећу челичну конструкцију главног погонског објекта: котларницу са геристом, турбиску салу и бункерски тракт.  
Студенти и наставници Катедре за материјале и конструкције захваљују се друштвено одговорној компанији „Електропривреда Србије“ на овој изузетно важној посети.


16-06-22
Остале вести
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011