Изабрана вест

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Софије Наод, дипл.геод.инж.под насловом:

„МОДЕЛИРАЊЕ ВЕРТИКАЛНОГ ГРАДИЈЕНТА СИЛЕ ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ

 Комисија у саставу:

1. В. проф. др Олег Одаловић, дипл. инж. геод. (ментор)

2. В. проф. др Љиљана Брајовић, дипл. инж. ел. (ментор)

3. Проф. др Драган Благојевић, дипл. инж. геод.

4. Доц. др Сања Грекуловић, дипл. инж. геод.

5. В. проф. др Ивана Васиљевић, дипл. инж. геол. (Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду)

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 25.01.2022. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

27-12-21
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011