Изабрана вест

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа:


1.    Једног АСИСТЕНТА – студента докторских студија за ужe научнe области ТЕОРИЈСКА И ФИЗИЧКА ГЕОДЕЗИЈА и ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР, са пуним радним временом, за рад на одређено време од три године.
2.    Једног АСИСТЕНТА – студента докторских студија за ужу научну област МЕНАЏМЕНТ, ТЕХНОЛОГИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, са пуним радним временом, за рад на одређено време од три године.
3.    Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област ВОДОПРИВРЕДА И ХИДРОИНФОРМАТИКА, са пуним радним временом, за рад на одређено време од пет година.
4.    Једног ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ВОДОНАБДЕВАЊЕ, САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, са пуним радним временом, за рад на одређено време од пет година.

Више информациј можете погледати овде.

08-12-21
Остале вести
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011