Све вести на сајту

Више информација можете погледати овде

20-11-20
Наука и струка

Кандидат др Душан Исаиловић, маст.инж.грађ. пријављен на избор у звање доцента за ужу научну област Информационе технологије у грађевинарству и геодезији по кокнурсу објављеном 28.10.2020. у публикацији "Послови" бр.905 Националне службе за запошљавање, одржаће

Приступно предавање на тему

"ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ МОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА"

Предавање ће бити одржано у четвртак 26.11.2020. године у 12 часова у сали 123 Грађевинског факултета у Београду, на адреси Булевар краља Александра бр.73.

18-11-20
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011