Све вести на сајту

У оквиру Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције, Фонд за науку ће финансирати 12 пројеката. Циљеви Програма су подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Србији у домену вештачке интелигенције, подстицање примене резултата научних истраживања из домена вештачке интелигенције у развоју привреде Србије, као и развоју људских ресурса из домена вештачке интелигенције.

Тим истраживача са Грађевинског и Математичког факултета кроз пројекат ЦЕРЕС развијаће алгоритме засноване на вештачкој интелигенцији како би се на основу бројних доступних података и сателитских снимака донеле корисне и правовремене одлуке у пољопривреди.

Руководилац пројекта EO-BASED INFORMATION FOR “SMARTER” AGRICULTURE AND CARBON FARMING је проф. др МилошКовачевић.

Текст о пројекту нашег факултета објављен у дневном листу Политика                          можете погледати ОВДЕ    

05-08-20
Наука и струка

Грађевински факултет у Београду у сарадњи са Асоцијацијом инжењера консултаната организује двоневни курс под насловом: УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ПРОЈЕКТИМА у Србији, Босни и Херцеговини, Северној Македонији и Црној Гори – основни курс. Предавач је В.проф.др Зоран Стојадиновић, дипл.инж.грађ. Све детаље позива можете наћи овде.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити овде.

23-06-20
Наука и струка

 

Грађевински факултет ће успоставити научну сарадњу са Универзитетом у Делфту (Холандија) и Универзитетом у Абердину (Велика Британија) у оквиру јавног позива Фонда за науку- Програм сарадње српске науке са дијаспором. Програм је усмерен на успостављање научне сарадње између истраживача из Србије и дијаспоре. Наши истраживачи ће имати прилику да бораве и део истраживања спроведу у Холандији и Великој Британији.

 

Назив прoјекта

Руководилац пројекта

Партнер на пројекту

Институција партнера на пројекту

APPLICATION OF DOUBLE-AVERAGING METHODOLOGY TO MODELLING OF FLOW IN COMPOUND CHANNELS WITH VEGETATION ON FLOODPLAINS

Дејана Ђорђевић

Дубравка Покрајац

School of Engineering, University of Aberdeen

HYBRID SOLUTION FOR IMPROVED GREEN CONCRETE PERFORMANCE

Снежана Маринковић

Младена Луковић

Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology

HYBRID STRUCTURES AND CONNECTION OF TIMBER AND FRP

Марија Тодоровић

Марко Павловић

Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology

 

 

10-06-20
Наука и струка

Проф. др Владан Кузмановић говорио је о процесу акредитације и важним изменама које очекују будуће студенте Грађевинског факултета. Нови формат студирања 3+2 (три године основних студија и две године мастер студија) допринеће ефикаснијем студирању, осавремењавању наставних планова и усклађивању са европским универзитетима. Иако нови формат студирања важи од идуће године, декан Грађевинског факултета напомиње да и студенти који се упишу ове године могу да рачунају на низ нових мера које су подстицајне и које ће омогућити ефикасније студирање.

Видео снимак можете погледати овде

 

08-06-20
Наука и струка

Baldinistudio International у сарадњи са професорима Грађевинског факултета Београда, Суботице и ФТН Нови Сад, одржаће бесплатан вебинар на тему " Зашто БИМ у образовању ? ".  Учесници ће се потрудити да дају одговор на ово питање и објасне значај БИМ-а у образовном систему.

Саговорници ће  бити доц. др Ненад Фриц, продекан за наставу Грађевинског факултета у Београду, Универзитет у Београду, проф. др Данијел Кукарас, проф. Грађевинског факултета Суботица, Универзитет у Новом Саду и проф. др Игор Пешко, проф. Факултета техничких наука у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду.

Придужите  се и сазнајте све што вас интересује на ову тему путем линка овде.

 

26-05-20
Наука и струка

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Ведрана Царевића, маст.инж.грађ.под насловом:

Утицај прслина на механизме детериорације и трајност армиранобетонских конструкција

INFLUENCE OF CRACKS ON THE DETERIORATION MECHANISMS AND DURABILITY OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

 

Комисија у саставу:

1. Проф. дрСнежана Маринковић, дипл.грађ.инж.

2. В. проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.

3. Проф. др. Властимир Радоњанин, дипл.грађ.инж., /Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду/

4. Доц. др Бранко Шавија, дипл.грађ.инж., /Технички универзитет у Делфту, Холандија/

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 23.06.2020. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

25-05-20
Наука и струка

 

На основу одлуке Катедре за геодезију и геоинформатику (бр. 8/2020), у поступку пријаве докторске дисертације биће одржана одбрана приступног рада у среду од 12 часова у сали 141.
Радни наслов докторске дисертације је Семантичка сегментација облака тачака добијеног ласерским скенирањем из ваздуха коришћењем метода машинског учења кандидата Ненада Бродића.

 

18-05-20
Наука и струка

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Жане Топаловић, дипл.грађ.инж.под насловом:

"РОБУСНА ЕВАЛУАЦИЈА И КАЛИБРАЦИЈА БИЛАНСНИХ ХИДРОЛОШКИХ МОДЕЛА У  ПРОМЈЕНЉИВИМ КЛИМАТСКИМ УСЛОВИМА"

Комисија у саставу:

1.    Проф. др Јасна Плавшић, дипл. грађ. инж.

2.    В.проф. др Милош Станић, дипл.грађ. инж.

3.    Доц. др Андријана Тодоровић, дипл.грађ.инж.

4.    Доц. др Борислава Благојевић, дипл.грађ.инж. /Универзитет у Нишу- Грађевинско-архитектонски факултет/

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 10.06.2020. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

12-05-20
Наука и струка

На сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Петра Кнежевића, маст.инж.грађ.под насловом:

PREISACH-ов модел ХИСТЕРЕЗИСА за АНАЛИЗУ КОНСТРУКЦИЈА ИЗРАЂЕНИХ ОД ЧЕЛИКА са израженим платоом течења при цикличном оптерећењу“

 

Комисија у саставу:

1.    Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж.

2.    Проф. др Златко Марковић, дипл.грађ.инж.

3.    Проф. др Растислав Мандић, дипл.грађ.инж.  

4.    Доц. др Зоран Перовић, дипл.грађ.инж.

5.    Проф. емеритус др Ћемал Долићанин дипл.мат. (Државни Универзитет у Новом Пазару)

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом која се налази на сајту Рачунарског центра Универзитета у Београду uvidok.rcub.bg.ac.rs се можете упознати до 29.05.2020. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

30-04-20
Наука и струка

Прва електронска седница Наставно-научног већа Грађевинског факултета одржана је 23.04.2020. године. За спровођење седнице примењено је сопствено софтверско решење"Е-анкета“ развијено од стране Центра за информационе технологије Грађевинског факултета.

 

"Е-анкета“ подразумева сазивање и реализовање електронских седница путем Интернета и приступ седници са мобилног телефона, таблета или рачунара. Решење је настало из потребе Факултета да се у време ванредног стања омогући одржавање седница Наставно-научног већа, ефикасно гласање и аутоматска обрада резултата по свим тачкама дневног реда. Одзив наставника, сарадника и студената био је изузетан – гласало је преко 95% чланова ННВ-а.

25-04-20
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011