Све вести на сајту

 

Током прошле недеље Грађевински факултет је био домаћин првог регионалног софтверског такмичење које је организовао Балдинистудио. У такмичењу су учествовали студенти са четрнаест факултета из пет околних земаља. Током три дана такмичења студенти су добили задатак тј пројекат који је требало да ураде, a на крају свој пројекат и презентују пред комисијом.

Прво место освојио је тим са Рударско Геолошко Грађевинског факултета Универзитета у Тузли, друго место освојио је тим Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, а треће место освојио је тим са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Део стратегије Грађевинског факултета је да нашим студентима пружимо могућност да се додатно усавршавају и до сада је око шест стотина студената прошло обуке за рад у разним софтверима, стога нам је било велико задовољство што смо учествовали у првом регионалном такмичењу које за циљ има промоцију дигитализације грађевинске индустрије, БИМ начин рада и промоцију квалитетног пројектовања кроз тимске пројекте, а надамо се да смо били и добри домаћини.

Честитамо победничким тимовима на пласману као и свим учесницима, а посебно тиму Грађевинског факултета који су чинили наши студенти: Немања Кртинић, Јован Марковић и Иван Нацков уз менторе доц. др Ведрана Царевића и асистента Марију Петронијевић.

Видео снимак можете погледати овде.

21-07-21
Студије

Обавештавају се студенти да је доступан распоред испита за први септембарски испитни рок школске 2020/21. године. Обавештење о начину пријаве испита можете погледати овде

16-07-21
Студије

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Саше Ковачевића, маст.инж.грађ.под насловом:

СТАБИЛНОСТ И ГРАНИЧНА НОСИВОСТ ТАНКОЗИДНИХ ЧЕЛИЧНИХ НОСАЧА ПОД УТИЦАЈЕМ ДЕЛИМИЧНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА

Комисија у саставу:

1.    Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж.

2.    Проф. др Ратко Салатић, дипл.грађ.инж.

3.    Доц. др Милан Спремић, дипл.грађ.инж.

4.    Доц. др Станко Ћорић, дипл.грађ.инж.

5.    Проф. др Душко Лучић,  Универзитет Црне Горе -Грађевински факултет у Подгорици

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 11.08.2021. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

13-07-21
Студије

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Вељка Пујевића, дипл.грађ.инж.под насловом:

“НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ УТИЦАЈА ВЕГЕТАЦИЈЕ И АТМОСФЕРЕ НА ПОНАШАЊЕ НАСИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ”

“NUMERICALMODELING OF THE VEGETATION AND ATMOSPHERE EFFECT ON THE BEHAVIOUR OF CIVIL INFRASTRUCTURE EMBANKMENTS”

Комисија у саставу:

1.    Проф. др Мирјана Вукићевић, дипл. грађ. инж.

 

2.    Доц. др Сања Јоцковић, дипл. грађ. инж.

 

3.    Проф. др Лидија Здравковић, дипл. грађ. инж., Faculty of Engineering, Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College, London

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 10.08.2021. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

12-07-21
Студије

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације мр Ранка Пудара, дипл.грађ.инж.под насловом:

ВРЕДНОВАЊЕ ОБНОВЕ РЕЧНИХ ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА У ФУНКЦИЈИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ПОПЛАВА

Комисија у саставу:

1. Проф. др Јасна Плавшић, Универзитет у Београду – Грађевински факултет

2. Проф. др Марко Иветић, Универзитет у Београду – Грађевински факултет  (редовни       професор у пензији)

3. В. проф. др Зоран Војиновић, IHE Delft Institute for Water Education

4. Проф. др Ратко Ристић, Универзитет у Београду – Шумарски факултет

5. В. проф. др Милош Станић, Универзитет у Београду – Грађевински факултет

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 10.08.2021. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

12-07-21
Студије

Као и претходник година и ове године на Златибору, током јуна месеца, је одржана практична настава из  геодезије која је реализована кроз више задатака.

Основни задаци практичне наставе су обухватали: обележавање и контролу обележене геометрије објекта, геодетско осматрање слегања објекта и тла, геодетске радове за потребе реконструкције пута, примену технологије Терестричког ласерског скенирања у геодетском инжењерству, нивелман високе тачности, глобалне навигационе сателитске системе и гравиметрију.

Студентима, који су боравили на Златибору у две групе (од 01. до 10. јуна и од 10. до 20. јуна) практичну наставу су одржали: в. проф. др Стеван Марошан- руководилац Практичне наставе, в. проф. др Бранко Миловановић, доц. др Милутин Пејовић, в. проф. др Марко Пејић, асистент Петар Бурсаћ, доц. др Јован Поповић, редовни проф. др Драган Благојевић, редовни проф. др Бранислав Бајат, в. проф. др Олег Одаловић, доц. др Сања Грекуловић, доц. др Милева Самарџић-Петровић и докторанди - сарадници Анастасија Мартиненко и Петко Вранић.

Након завршене практичне наставе, студенти мастер студија, а будући мастер инжењери геодезије, оспособљени су да самостално планирају и изводе различите врсте геодетских мерења у геодетским мрежама. Практична настава из геодезије, у синтези са практичном наставом из геодетског премера и инжењерске геодезије, нашим студентима отвара многа врата у потрази за запослењем и пружа неопходно искуство на основу кога наши студенти могу стати раме уз раме са студентима геодезије у осталим европским земљама.

Посебну захвалност за изведена гравиметријска мерења дугујемо фирми VEKOM DOO и професору у пензији др Мирсолаву Старчевићу који је обезбедио гравиметријски инструмент, који су студенти користили за извођење задатка из гравиметрије.

 

02-07-21
Студије

Обавештавају се студенти да је доступан распоред испита за други јунски испитни рок школске 2020/21. године. Обавештење о начину пријаве испита можете погледати овде.

23-06-21
Студије

У циљу повећања ефикасности студирања на докторским студијама уводи се обавеза за све студенте докторских студија да једном годишње презентују свој напредак на докторским студијама, односно изради докторске дисертације.
Презентација се спроводи на састанку Катедре чији је члан тутор/ментор докторанда.
 
Презентација треба да садржи следеће елементе:

•    Резиме (до 200 речи) са јасно дефинисаном области и ужом темом истраживања (обавезно за студенте 3. године ДАС);
•    Преглед остварених резултата (положени испити, објављени радови, извршена испитивања, нумеричке анализе итд.) у претходних 12 месеци са критичким освртом у односу на планиране активности;
•    Детаљан план рада и циљева истраживања у наредних 12 месеци са потребним ресурсима (време, опрема, материјали).
•    Оквирни временски план рада на докторској дисертацији са назнаком у којој се тренутно фази кандидат налази;

Ово је уједно и садржај Извештаја о напретку кандидата који је саставни део Правилника о докторским студијама (Прилог 3) и обавезан је елемент приликом уписа наредне године ДАС. Дакле, приликом уписа ће Студентској служби, осим Извештаја о напретку кандидата  и Оцене напретка кандидата (такође Прилог 3), бити потребна и потврда да је обављена јавна презентација напретка кандидата. Потврду, у виду записника са седнице Катедре, Студентској служби доставља се са Катедре.

Позивамо студенте ДАС да у периоду мај-октобар сваке године, почевши од текуће, у договору са тутором/ментором, контактирају одговарајућу катедру и закажу јавну презентацију напретка на докторским студијама.

27-05-21
Студије

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Аљоше Филиповића, маст.инж.грађ.под насловом:

„НОСИВОСТ РАЗЛИЧИТИХ ТИПОВА РАВНОКРАКИХ УГАОНИКА ОД НЕРЂАЈУЋЕГ ЧЕЛИКА ПРИ ДЕЈСТВУ ЦЕНТРИЧНОГ ПРИТИСКА

RESISTANCE OF DIFFERENT TYPES OF STAINLESS STEEL EQUAL ANGLES UNDER AXIAL COMPRESSION

Комисија у саставу:

1.    Проф. емеритус др Драган Буђевац, дипл.грађ.инж.  

2.    Проф. др Златко Марковић, дипл.грађ.инж.

3.    В. проф. др Јелена Добрић, дипл.грађ.инж.

4.    Доц. др Марко Павловић, дипл. грађ. инж. (Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Department of Engineering Structures, The Netherlands)

5.    Доц. др Милева Самарџић-Петровић, дипл.геод.инж.  

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 22.06.2021. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

24-05-21
Студије

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Марине Ашкрабић , маст.инж.грађ.под насловом:

"УТИЦАЈ ПРИРОДНОГ ЗЕОЛИТА И ДРОБЉЕНЕ ОПЕКЕ НА СВОЈСТВА КРЕЧНИХ МАЛТЕРА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕСТАУРАЦИЈУ ИСТОРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА"

"INFLUENCE OF NATURAL ZEOLITE AND CRUSHED BRICK ON PROPERTIES OF LIME MORTARS FOR RESTORATION OF HISTORICAL BUILDINGS"

Комисија у саставу:

1. Проф. др Бошко Стевановић, дипл. грађ. инж.

2. В. проф. др Димитрије Закић, дипл. грађ. инж.

3. В. проф. др Александар Савић, дипл. грађ. инж.

4.Проф. др Гордана Топличић Ћурчић, дипл. грађ. инж. (Грађевинско-архитектонски факултет Ниш)

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 22.06.2021. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

24-05-21
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011