Све вести на сајту

У понедељак 05. јула на Грађевинском факултету у оквиру Еразмус+КА2 пројекта отворена је Геобиз-летња школа. На церемонији отварања учесницима су се обратили руководилац тима Грађевинског факултета проф. др Бранко Божић, проректор за међународну сарадњу проф. др Ненад Зрнић, декан Грађевинског факултета проф. др Владан Кузмановић и координатор пројекта проф. Жељко Бачић са Геодетског факултета Универзитета у Загребу. Током петодневног трајања летње школе одржан је низ предавања и курсева у којима су учесници међусобно размењивали знања и искуства из области геоинформатичке индустрије.

15-07-21
Наука и струка

У Среду 14. јула 2021. на Грађевинском факултету у Београду, Иренa Басарић Икодиновић, дипл. грађ. инж. одбранила је докторску дисертацију под насловом:

„ФОРМУЛАЦИЈА КОНСТИТУТИВНОГ МОДЕЛА ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА У МЕТОДИ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА“

Чланови комисије за одбрану били су: проф. др Мирјана Вукићевић, в. проф. Драгослав Ракић, (Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду), доцент Сања Јоцковић,

Честитамо!

14-07-21
Наука и струка

У понедељак 12. јула 2021. на Грађевинском факултету у Београду, асистент Aљоша Филиповић, мастер инж. грађевинарства одбраниo је докторску дисертацију под насловом:

„НОСИВОСТ РАЗЛИЧИТИХ ТИПОВА РАВНОКРАКИХ УГАОНИКА ОД НЕРЂАЈУЋЕГ ЧЕЛИКА ПРИ ДЕЈСТВУ ЦЕНТРИЧНОГ ПРИТИСКА“

Чланови комисије за одбрану били су: проф. емеритус др Драган Буђевац, проф. др Златко Марковић,  в. проф. др Јелена Добрић, доц. др Милева Петровић-Самарџић, доц. др Марко Павловић, (Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Department of Engineering Structures, The Netherlands).

Честитамо!

12-07-21
Наука и струка

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа, више информација можете видети овде.

07-07-21
Наука и струка

Сходно члану 135. Статута Факултета, обавештавамо вас да се у Библиотеци и на сајту факултета налази реферат Комисије по расписаном конкурсу за избор:


- једног асистента - студента докторских студија за уже научне области ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА И АЕРОДРОМА и ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА.
На расписани конкурс пријавио се један кандидат и то:

 
1.Милош Лукић, маст.инж.грађ.


Комисија у саставу:


1. др Дејан Гавран, ванредни професор, Грађевински факултет Универзитета у Београду
2. др Горан Младеновић, ванредни професор, Грађевински факултет Универзитета у Београду
3. др Владан Тубић, редовни професор, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду


у свом реферату предлаже Изборном већу Факултета да изабере Милоша Лукића, маст.инж.грађ., у звање асистента - студента докторских студија за уже научне области ПЛАНИРАЊЕ ИПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА И АЕРОДРОМА и ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА.


Наставници и сарадници са овим рефератом могу се упознати до 14.07.2021. године, односно евентуалне примедбе на реферат могу, у писаној форми, доставити Декану Факултета до наведеног рока.

Извештај комисије можете погледати овде.

30-06-21
Наука и струка

У петак 18. јуна 2021. на Грађевинском факултету у Београду, асистент Милица Мићић, маст. инж. грађ. одбранила је докторску дисертацију под насловом:

"УПРАВЉАЊЕ НЕРАВНИНАМА МАЛИХ ТАЛАСНИХ ДУЖИНА НА ГЛАВИ ШИНЕ"

Чланови комисије за одбрану били су: проф. др Зденка Поповић, в. проф. др Љиљана Брајовић,   доц. др Лука Лазаревић, проф. др Драган Петровић (Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитет у Крагујевцу), доц. др Дејан Вучковић (Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду).   

Честитамо!

18-06-21
Наука и струка

У лабораторији за хидраулику на Грађевинском факултету, у четвртак, 17.06.2021. од 14:00 до 14:30 биће одржано стручно предавање Ђорђа Митровића: Регенерација енергије из водоводних мрежа коришћењем пумпи у турбинском режиму (PAT): оптимална селекција, ефикасност, исплативост и процена потенцијала у Ирској и УК. Рад је резултат истраживања која је колега Митровић обавио током рада на својој докторској дисертацији.
Снабдевање чистом пијаћом водом је веома енергетски захтеван процес. Једна од солуција за смањење енергетске зависности водоводних мрежа, која привлачи све више интересовања међу истраживачима и практичарима широм света последњих неколико година, је регенерација енергије инсталацијом микро-турбина на локацијама, у мрежи које поседују вишак притиска. Међутим, употреба конвенционалних хидро-турбина које се по правилу дизајнирају по мери (custom made), за већину локација у водоводним мрежама које су најчешће инсталисаних снага мањих од 100 kW не би била економски исплатива. У последњих неколико година, у покушају да смање цену турбинске опреме, све више истраживача и практичара испитује подобност коришћења стандардних хидрауличких пумпи у турбинском режиму (на енглеском Pumps-As-Turbines или само PATs).
У овом кратком предавању говориће се о предностима и манама ових машина у односу на конвенционалне турбине, њиховој оптималној селекцији за локације у водоводним мрежама које карактеришу велике осцилације протока и притиска, предвиђању глобалног потенцијала локација на основу података о измереном протоку и притиску на овим локацијама као и економској исплативости замене класичних редуцира притиска са PATs.
Предавању можете присуствовати преко ZOOM апликације којој се можете прикључити преко следећег линка (није потребна никаква регистрација, слободан је приступ):
https://zoom.us/j/91920143307?pwd=dHJVMXhHWkVQeDl3dDdPK3l6QURmUT09
Meeting ID: 919 2014 3307, Passcode: 774847

15-06-21
Наука и струка

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа jедног ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ГЕОИНФОРМАТИКА, са пуним радним временом, за рад на одређено време од пет година. Више информација можете погледати овде.

09-06-21
Наука и струка

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа, више информација можете погледати овде.

03-06-21
Наука и струка

У складу са чланом 5. Правилника о приступном предавању на Грађевинском факултету Универзитета у Београду бр.22/201-3-16 од 24.02.2017. објављује се:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА


Кандидат др Александар Секулић, маст.инж.грађ., пријављен за избор у звање доцента за уже научне области ГЕОИНФОРМАТИКА И  МОДЕЛИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ У ГЕОДЕЗИЈИ по конкурсу објављеном 12.05.2021. у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, одржаће  приступно предавање на тему:


„Преглед метода за просторну интерполацију“


Предавање ће бити одржано у понедељак 07.06.2021. године у 1300 часова у сали 141 Грађевинског факултета у Београду, на адреси Булевар краља Александра бр.73.

28-05-21
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011