Све вести на сајту

Обавештавају се сви заинтересовани студенти да ће се предаја докумената за конкурс за доделу студентских кредита, стипендија и домова обавити од 21.10. до 31.10.2019. године у периоду од 11 до 13 часова у просторијама Службе за студентска питања.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Студент који је био корисник студентског кредита или стипендије за школску 2018/2019. годину, добија (на своје име испуњен) обазац у Служби за студентска питања – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2019/2020. годину, уз подношење осталих докумената наведених у конкурсу.

Уз потребна документа за дом, која су наведена конкурсом, понети и попуњену пријаву.

16-10-19
Студије

Обавештавамо студенте дипломских академских студија, на Модулу за путеве, аеродроме и железнице, да ове године постоји нов изборни предмет (у 9. семестру) под називом „3Д моделовање и визуелизација у грађевинарству“. Услови рада на предмету и краћа презентација његовог садржаја се налазе у материјалима у оквиру наставне табле овог предмета.

Наставници на предмету

ванр. проф. Александар Чучаковић и  доцент Магдалена Драговић

26-09-19
Студије

Свечани пријем за све студенте прве године одржаће се у понедељак 30. септембра 2019. године у Свечаној сали - први спрат 148 у 12 часова. Настава почиње истог дана и то за студенте студијског програма Грађевинарство од прве до четврте групе у 8 часова, а од седме до десете групе у 14 часова. Настава за студенте студијског програма Геодезија и геоинформатика почиње одмах после свечаног пријема у 13 часова. Распоред часова и распоред по групама биће истакнути у петак 27. септембра 2019.

19-09-19
Студије

Обавештавају се студенти да је донета Одлука о условима уписа у наредне године студија у школској 2019/2020. години. Обавештење за студенте који су стекли услов за упис наредне школске године пре другог септембарског рока и за оне који обнављају годину погледајте овде.

18-09-19
Студије

Моле се студенти докторских студија да испоштују динамику уписа у више године студија:

Најкаснији рок за предају Потврде о прикупљеним бодовима у оквиру ваннаставних активности у школској 2018/19. годиини је 27.09.2019. године (формулар преузети овде).

Студенти који уписују трећи семестар у обавези су да попуне формулар Списак изабраних предмета по семестрима (формулар преузети овде).

11.10.2019. објављивање ранг листе

15.-18.10.2019. спровођење уписа

18-09-19
Студије

Од понедељка 15.07.2019. године почиње електронска пријава завршних радова свих нивоа студија  Грађевинског факултета. Пријава завршног рада и његова обрада вршиће се искључиво електронски. Упутство за кретање кроз апликацију преузмите овде.

12-07-19
Студије

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Дамјана Иветића, маст.инж.грађ.под насловом:

 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОТОКА ТЕЧНОСТИ У СЛОЖЕНИМ УСЛОВИМА СТРУЈАЊА ПРИМЕНОМ РАВНИХ ЕЛЕКТОМАГНЕТНИХ СЕНЗОРА“

 

Комисија у саставу:

1.    Проф. др Душан Продановић, дипл. грађ. инж  

2.    В.проф. др Љиљана Брајовић, дипл.еле. инж.

3.    В. проф. др Ненад Јаћимовић, дипл.грађ.инж.

4.    Проф. др Милан Лечић, дипл.маш.инж./Машински факултет, Универзитет у Београду/

5.    В. проф. др Ана Мијић, дипл.грађ.инж./Империјал Колеџ Лондон, Велика Британија/  

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 08.08.2019. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

 

10-07-19
Студије

Позивају се сви студенти и наставници Грађевинског факултета Универзитета у Београду да узму учешће у јавној расправи на тему:

Модел студија за нови акредитациони циклус

Расправа ће се одржати у понедељак, 10. јуна 2019. са почетком у 13ч у Свечаној сали факултета.

05-06-19
Студије

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације мр Дарка Анђића, дипл.геод.инж.под насловом:

 „ ОДРЕЂИВАЊЕ КОМПОНЕНТИ ДИСПЕРЗИЈА ВРЕМЕНСКИ ВАРИЈАБИЛНИХ ГРЕШАКА У ГПС ОДРЕЂИВАЊУ КООРДИНАТА“  

Комисија у саставу:

 

1.    Проф. др Драган Благојевић, дипл. геод. инж.  

 

2.    Проф. др Бранко Божић, дипл. геод. инж.  

 

3.    В. проф. др Весна Јевремовић, дипл.мат.,/Државни универзитет у Новом Пазару/   

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 04.07.2019. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

05-06-19
Студије

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Владана Илића, маст.инж.грађ. под насловом:

 „АНАЛИТИЧКА МЕТОДА ЗА КОНТРОЛУ ПРОХОДНОСТИ И ПРОРАЧУН ЕЛЕМЕНАТА СИТУАЦИОНОГ ПЛАНА ПОВРШИНСКИХ РАСКРСНИЦА

ANALYTICAL METHOD FOR CRITICAL VEHICLE SWEPT PATH TESTING AND INTERSECTION LAYOUT ELEMENTS CALCULATION”

Комисија у саставу:

1.     В. проф. др Горан Младеновић, дипл.грађ.инж.  

2.     В. проф. др Дејан Гавран, дипл.грађ.инж.  

3.     Доц. др Сања Фриц, дипл.грађ.инж.

4.     Проф. др Владан Тубић, дипл.саоб.инж., /Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду/

5.     Проф. др Угљеша Бугарић, дипл.маш.инж./Машински факултет, Универзитет у Београду/  

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 22.06.2019. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

24-05-19
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011