Све вести на сајту

Школске 2023/24. године настава на првој, другој и трећој години основних академских студија се одржава по акредитацији из 2021. године а обавештење о условима преласка на нову  акредитацију можете погледати овде

19-09-23
Студије

Детаље пријаве испита у допунском септембарском испитном року можете видети овде

18-09-23
Студије

Детаље пријаве испита у другом септембарском испитном року можете видети овде

29-08-23
Студије

У последњој недељи септембра на Грађевинском факултету организоваће се Трећи јавни скуп студената докторских студија, са циљем јавног презентовања радова студената свих студијских програма ДАС на Грађевинском факултету. Пријављивање на скуп врши се слањем наслова и проширеног резимеа рада (укупно до 800 речи) у PDF формату Продекану за науку на адресу gfnauka@grf.bg.ac.rs.

Последњи термин за пријаву је среда 13. септембар 2023. Године у 23:59. Након прикупљања пријава, објавиће се тачан датум скупа и распоред презентација на сајту факултета.
Максимално трајање презентације је 10 минута, уз 5 минута предвиђених за дискусију. Рад се презентује путем power-point презентације од највише 10 слајдова.
На јавном скупу може се презентовати искључиво рад који представља резултате рада на докторској дисертацији, или у оквиру предмета на ДАС.

Надамо се да ће велики број кандидата искористити прилику да на овај начин размени искуства са докторандима и наставницима Грађевинског факултета и унапреди међусобну сарадњу, као и да добије нове идеје и инспирацију на изради докторске дисертације.

Више информација о скупу је свим докторандима послато путем електронске поште.
У случају додатних питања можете контактирати Продекана за науку
( gfnauka@grf.bg.ac.rs ).

22-08-23
Студије

Од дана 31.07.2023. године биће омогућено пријављивање испита за Први септембарски испитни рокОбавештење о начину пријаве испита можете погледати овде.

20-07-23
Студије

У циљу повећања ефикасности студирања на докторским студијама, а у складу са Правилником о докторским студијама, обавеза је свих студената докторских студија да једном годишње презентују свој напредак на докторским студијама, односно изради докторске дисертације. Презентација се спроводи на састанку Катедре чији је члан тутор/ментор докторанда.

Презентација треба да садржи следеће елементе:

• Резиме (до 200 речи) са јасно дефинисаном области и ужом темом истраживања (обавезно за студенте 3. године ДАС);

• Преглед остварених резултата (положени испити, објављени радови, извршена испитивања, нумеричке анализе итд.) у претходних 12 месеци са критичким освртом у односу на планиране активности;

• Детаљан план рада и циљева истраживања у наредних 12 месеци са потребним ресурсима (време, опрема, материјали).

• Оквирни временски план рада на докторској дисертацији са назнаком у којој се тренутно фази кандидат налази.

Извештај о напретку кандидата је обавезан елемент приликом уписа наредне године ДАС.

Осим Извештаја и Оцене напретка кандидата, потврда да је обављена јавна презентација напретка кандидата биће достављена Студентској служби са одговарајуће катедре.

Позивамо студенте ДАС да до краја септембра 2023. у договору са тутором/ментором, контактирају одговарајућу катедру и закажу јавну презентацију напретка на докторским студијама.

 

13-07-23
Студије

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Невене Симић, маст.инж.грађ.под насловом:

„ХИБРИДНИ СИСТЕМ ЗА ПРОЦЕНУ ТРОШКОВА ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТЕВА

 У ПОЧЕТНИМ ФАЗАМА РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА“ 

Комисија у саставу:

1.    Проф. др Ненад Иванишевић,дипл.грађ.инж.

2.    В. проф. др Горан Младеновић, дипл.грађ.инж.

3.    В. проф. др Дејан Маринковић, дипл.грађ.инж.

4.    Доц. др Ђорђе Недељковић, дипл.грађ.инж.

5.    Проф. др Милош Кнежевић, дипл.грађ.инж., /Универзитет Црне Горе, Грађевински факултет/

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 11.08.2023. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

13-07-23
Студије

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Дејана Васића, маст.инж.геодез.под насловом:

 

МОДЕЛОВАЊЕ ЕТВЕШЕВОГ ТЕНЗОРА ПРИМЕНОМ НОРМАЛНОГ ПОЉА ПОТЕНЦИЈАЛА ТЕЖЕ И ДИГИТАЛНИХ МОДЕЛА ТЕРЕНА

MODELLING OF EӦTVӦS TENSOR BY USING NORMAL GRAVITY FIELD AND DIGITAL TERRAIN MODELS

Комисија у саставу:

1. Проф. др Драган Благојевић, дипл.инж.геод.

2. Доц. др Сања Грекуловић, дипл.инж.геод.

3. Проф. др Владимир Булатовић, дипл.инж.геод., /Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду/.

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 10.08.2023. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

12-07-23
Студије

Од дана 16.06.2023. године омогућено је пријављивање испита за Други јунски испитни рок. Обавештење о начину пријаве испита можете погледати овде.

20-06-23
Студије

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Ненада Бродића, маст.инж.геодез.под насловом:

 

СЕМАНТИЧКА СЕГМЕНТАЦИЈА ОБЛАКА ТАЧАКА ДОБИЈЕНОГ ЛАСЕРСКИМ СКЕНИРАЊЕМ ИЗ ВАЗДУХА КОРИШЋЕЊЕМ МЕТОДА МАШИНСКОГ УЧЕЊА

“SEMANTIC SEGMENTATION OF AIRBORNE LASER SCANNING POINT CLOUDS 
USING MACHINE LEARNING METHODS”

 

Комисија у саставу:

1. В. проф. др Жељко Цвијетиновић,дипл.геод.инж  

2. В. проф. др Драган Михајловић,дипл.геод.инж.- у пензији

3. В. проф. др Милева Самарџић–Петровић, дипл.геод.инж.

4. Доц. др Драган Борота, дипл.шум.инж.,Универзитет у Београду -  Шумарски факултет;

5. др Милутин Миленковић, дипл.геод.инж,истраживач, International Institute for Applied Systems Analysis – IIASA;

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 24.06.2023. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

26-05-23
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011