Све вести на сајту

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа. Више информација можете видети овде.

20-07-22
Наука и струка

У уторак 12. јула 2022. на Грађевинском факултету у Београду, асистент Ана Надажди, дипл. грађ. инж. одбранила је докторску дисертацију под насловом:

МОДЕЛ ЗА ПРОЦЕНУ ОДРЖИВОСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА                ЗАСОВАН НА ПРИНЦИПИМА ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Чланови комисије за одбрану били су: проф. др Снежана Маринковић, в. проф. др Зоран Стојадиновић, в. проф. др Александар Савић, в. проф. др Зорана Науновић, в. проф. др Немања Станисављевић (Факултет Техничких наука Универзитета у Новом Саду).

Честитамо!


13-07-22
Наука и струка

У институту за водипривреду „Јарослав Черни“ 23.8.2022 од 10 до 16 часова одржаће се радионица:

ПРИРОДОМ ИНСПИРИСАНА РЕШЕЊА УРБАНЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТУКТУРЕ У УСЛОВИМА КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА


На 25-ом редовном заседању Савета Међувладиног Хидролошког програма (IHP) усвојена је Стратегија са Имплементационим планом активности и Оквиром главних иницијатива наредне IX фазе (2022-2029). Једна од приоритетних области дефинисана Стратегијом IHP-IX је научно истраживање и иновације. Ова приоритетна област укључује, између осталог, активност на развоју и дељењу знања и иновативних решења за побољшање квалитета и смањење загађења вода. Основни циљ радионице је да научна заједница предложи методологије, нова решења и практичне поступке за имплементацију, којима ће помоћи доношење одлука заснованих на научном приступу проблематици, унапреди знања, услуге и смањи ризике. Оба Унеско Центра 2 категорије, WSDAC и IRTCUD пружају снажну подршку имплементацији Стратегије кроз овакве активности. Како се ове године навршава 75 година постојања Института за водопривреду „Јарослав Черни“ који је оснивач Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама (WSDAC), радионица ће бити одржана и у част наведеног јубилеја. Кроз радионицу ће доносиоци одлука, научна заједница и млади стручњаци да се упознају са иновативним природом инспирисаним решењима (NBS) у области урбане хидротехнике и са практичним могућностима њихове примене.
Радионица ће обрадити следеће теме: (1) управљање урбаним водама користећи зелене стратегије и технологије, (2) упознавање са природним, nature-based технологијама и општим правилима за дизајн, (3) практични пример пројектовања и имплементације зелених система и, (4) приступ образовању у области еко-инжењерства.
Позивамо Вас да се активно укључите у радионицу и својим знањем и искуством допринесете даљем развоју одрживог инжењерства у Србији.

Распоред предавања можете да погледате овде.
Више информација овде.

28-06-22
Наука и струка

 У понедељак 20. јуна 2022. на Грађевинском факултету у Београду, асистент Исидора Јаковљевић, мастер инж. грађ. одбранила је докторску дисертацију под насловом:

 DEMOUNTABLE SHEAR CONNECTIONS WITH BOLTS AND WELDED HEADED
STUDS IN STEEL-CONCRETE COMPOSITE STRUCTURES

Чланови комисије за одбрану били су: проф. емеритус др Драган Буђевац, проф. др Милан Вељковић (Факултет за грађевинарство и геонауке, Технолошки универзитет у Делфту, Холандија), проф. др Душко Лучић (Грађевински факултет у Подгорици, Универзитет Црне Горе), в. проф. др Јелена Добрић.

Честитамо!

 

21-06-22
Наука и струка

У суботу 21.маја на Институту за хидротехнику је одржана 3. радионица са студентима архитектуре - победницима студентског конкурса. Студентски конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења за плаво зелени парк на Земунском кеју са објектом еуПолис еко-еду центра расписан је оквиру међународног пројекта Integrated NBS-based Urban Planning Methodology for Enhancing the Health and Well-being of Citizens: the euPOLIS Approach.  еуПолис пројекат је Хоризон 2020 пројекат у оквиру кога се третира локација Земунски Кеј у Београду као демонстрациона локација. Тема конкурса је детаљније просторно решење дела парка Земунски кеј, од хотела Југославија до првог солитера на Карађорђевом тргу, оријентационе површине ~4,5 ha. У оквиру радионице, студенти су разрађивали награђено идејно решење са стручњацима еуПОЛИС пројекта (архитектама - урбанистима, инжењерима хидротехнике, машинцима, шумарима, пејзажним архитектама...) и представницима Града Београда.

27-05-22
Наука и струка

Пројекат еуПОЛИС позива комшије и посетиоце Земунског кеја да својим коментарима допринесу унапређењу решења тематског парка код Хотела Југославија и едукационог центра које су осмислили млади архитекти, победници еуПОЛИС конкурса.

Предлог архитектонског решења уважио је и закључке претходних разговора са заинтересованим грађанима о њиховим визијама коришћења тог дела града.

Београдски стручњаци пројекта еуПОЛИС позивају грађане који живе, раде и бораве на Земунском кеју у делу код Хотела Југославија, да им се придруже 30. маја од 18-20 сати на зеленој површини код Споменика Земунска железничка станица („код стубића“) у прегледу понуђеног решења и разговору са младим архитектима и еуПОЛИС стручњацима и својим увидима и знањима, помогли да се ово решење уобличи тако да најбоље одговара потребама свих који време проводе на овој локацији.

Уз Гладсакс, Лођ и Пиреј, Београд је један од 4 европска пилот-града у којима ће пројекат еуПОЛИС тестирати иновативни начин пројектовања малих градских "плаво-зелених" паркова, уз активно учешће грађана и примену природом инспирисаних решења, у циљу унапређења квалитета живота у граду и позитивног утицаја на здравље грађана.  

Пројекат еуПОЛИС спроводи 28 партнерских организација из 13 земаља света, укључујући и домаће експертске организације које пружају подршку активностима на београдским пилот локацијама: Грађевински факултет Универзитета у Београду,  енПлус и организација Миксер, у сарадњи са институтом за јавно здравље Милан Јовановић Батут и Женским архитектонским друштвом.

еуПОЛИС тим окупља представнике академске заједнице, ИТ сектора и иновативних технологија за праћење климатских фактора и укупног телесног и менталног здравља грађана на неком простору, као и стручњаке за урбано планирање и пројектовање, примену природом инспирисаних решења, социјална питања, инклузију и родне перспективе.

Искуство стечено пројектом еуПОЛИС послужиће у развоју нових методологија планирања градова који подразумевају учешће грађана у свим процесима одлучивања, те промену устаљеног принципа одлучивања “одозго надоле” и дати допринос развоју институције партиципације грађана у урбаном планирању у нашем друштву.  Овакав приступ урбаном планирању обезбеђује да начин живота и потребе грађана буду одсликане на јавне просторе који треба да буду доступни и корисни свима, а нарочито осетљивим друштвеним групама као што су старији, жене, деца, особе са инвалидитетом, млади...  

Више информација о пројекту еуПОЛИС: www.eupolis-project.eu

27-05-22
Наука и струка

Грађевински факултет Универзитета у Београду расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа. Више информација можете видети овде.

11-05-22
Наука и струка

Поводом 20. рођендана Schneider Electric-a, 19. априла, са почетком у 11ч, у згради Техничких факултета у Београду одржаће се  предавање на тему “Одрживост и шта остаје после нас?”.

Као компанија која се већ годинама налази међу најодрживијим компанијама у свету, Schneider Electric ће овом приликом представити како примењује идеју одрживости на разне сфере пословања, и како је одрживост имплеметирана у решења и производе.

Предавање је намењено студентима Грађевинског факултета, ЕТФ-а, Архитектонског и Машинског  као и свим студентима које занима тема одрживости у техничким решењима.

Након предавања, очекује вас мини сајам решења као и рођенданско заслађење.

 

15-04-22
Наука и струка

Обавештавамо јавност да је на сајту Факултета почела са радом страница ПРИЈАТЕЉИ ФАКУЛТЕТА.

Уважавајући сарадњу еминентних компанија са Грађевинским факултетом и несебичну финансијску помоћ коју су пружиле Факултету за потребе унапређења наставе и реализације активности у склопу прославе јубилеја – 175 година Грађевинског факултета, одлучили смо да на овај начин промовишемо све компаније – пријатеље Грађевинског факултета.

У обостраном интересу, Грађевински факултет ће понудити заинтересованим компанијама низ погодности и могућност промоције на сајту Факултета, јер верујемо да свеобухватна сарадња науке и привреде представља темељ развоја инжењерске струке у области грађевинарства, геодезије и геоинформатике.

 

13-04-22
Наука и струка

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа једног РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ВОДОПРОВРЕДА И ХИДРОИНФОРМАТИКА, са пуним радним временом, за рад на неодређено време. Више информација можете видети овде.

06-04-22
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011