Све вести на сајту

У понедељак, 17. јануара 2022. на Грађевинском факултету у Београду, асистент Роберт Љубичић, маст. инж. грађ. одбранио је докторску дисертацију под насловом:

„СТРУЈАЊЕ У УМИРУЈУЋИМ БАЗЕНИМА СТЕПЕНАСТИХ БРЗОТОКА“

Чланови комисије за одбрану били су: проф. др Душан Продановић, проф. др Радомир Капор (професор у пензији), в. проф. др Ђорђе Чантрак (Универзитет у Београду, Машински факултет), доц. др Будо Зиндовић, доц. др Дамјан Иветић.

ментор: проф. др Љубодраг Савић

Честитамо!

 

17-01-22
Наука и струка

 

У четвртак 13.јануара 2022. године у 14:00 ч у Свечаној сали Грађевинског факултета др Драгослав Стефановић, дипл. грађ. инж. ће одржати предавање на тему:

 

 „РЕЧНА ЕРОЗИЈА ОКО МОСТОВСКИХ КОНСТРУКЦИЈА“


Предавање ће бити одржано
уживо и на ZOOM платформи преко линка.

 

Др. Драги Стефановић је Национални технички директор у водећој инжењерској и консултантској компанији HDR Engineering у САД. Има 30 год. академског и пројектантског искуства у области грађевинске хидротехнике и водопривредних система широм САД (приватни и државни сектор), посебно са U.S. Army Corps of Engineers, реномираном америчком агенцијом за управљање водним ресурсима. Његова техничка експертиза обједињује хидролошке, хидрауличке и транспортне процесе у површинским токовима (рекама и језерима) са флувијалном геоморфологијом, проносом наноса и стабилношћу речних система. Др. Стефановић је добитник међународне награде (Straub Award) за докторски рад из области хидраулике и Дипломата Америчке Академије за водне ресурсе и управљање водама.

 

05-01-22
Наука и струка

У четвртак 23. децембра 2021, године у Привредној комори Србије додељене су годишње награде за најбоље докторске дисертације у претходне две школске године ( 2018/2019 и 2019/2020).

Награђено је укупно 17 радова у области електротехнике, грађевинарства, шумарства, медицине, хемије, физике, фармације, технолошко-металуршких и организационих наука, а основни критеријуи при оцењивању били су релевантност научног рада, објављивање у референтним међународним часописима и применљивост у привреди, са акцентом на допринос датог решења унапређењу у привреди.

За најбоље докторске дисертације за претходне две школске године конкурисало је 37 радова са 23 факултета и шест универзитета. ПКС традиционално од 1968. године додељује Годишњу награду за најбоље докторске дисертације студентима факултета за радове који доприносе развоју науке, економије и друштва у целини.

Због епидемије коронавируса прошле године ПКС није доделила ова традиционална признања због чега су у 2021. додељене награде за две школске године.

Свечаности су, у име Грађевинског факултета, присуствовали декан Грађевинског факултета, проф. др Владан Кузмановић и продекан за науку, доц. др Мирослав Марјановић.

Добитници награда за најбоље докторске дисертације  за школску 2018/2019 годину са Грађевинског факултета су:

ДР ВЛАДАН ИЛИЋ, ДОКТОРСКИ РАД: АНАЛИТИЧКА МЕТОДА ЗА КОНТРОЛУ ПРОХОДНОСТИ И ПРОРАЧУН ЕЛЕМЕНАТА СИТУАЦИОНОГ ПЛАНА ПОВРШИНСКИХ РАСКРСНИЦА

ДР МАРИЈА ТОДОРОВИЋ, ДОКТОРСКИ РАД: ОЈАЧАЊЕ ДРВЕНИХ НОСАЧА У ЗОНИ РЕДУКЦИЈЕ ВИСИНЕ ПРЕСЕКА

Честитамо!

 

24-12-21
Наука и струка

У четвртак 16. децембра 2021. на Грађевинском факултету у Београду, Саша Ковачевић, мастер инж. грађевинарства одбраниo је докторску дисертацију под насловом:

„СТАБИЛНОСТ И ГРАНИЧНА НОСИВОСТ ТАНКОЗИДНИХ ЧЕЛИЧНИХ НОСАЧА
ПОД УТИЦАЈЕМ ДЕЛИМИЧНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА“

Чланови комисије за одбрану били су: проф. др у пензији Драгослав Шумарац, проф. др Ратко Салатић, в. проф. др Милан Спремић, доц. др Станко Ћорић, проф. др Душко Лучић, (Грађевински факултет у Подгорици)

Честитамо!

17-12-21
Наука и струка

Задужбина Ђоке Влајковића расписала је конкурс за доделу 6 (шест) награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбоље научне радове младих научних радника Универзитета у Београду.
Рок за подношење пријава је од 13. децембра 2021. године до 28. јануара 2022. године.

Одлука о расписивању конкурса
Пријава на конкурс

13-12-21
Наука и струка

У свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 25. новембра 2021. године, одржана је промоција нових 34 доктора наука са четири факулета Универзитета у Београду. Проректор Универзитета проф. др Ратко Ристић уручио је дипломе уз честитке и најбоље жеље за наставак рада доктора наука, док су представници факултета са похвалама представили наслове докторских теза и чланове комисија. Дипломе је добило двадесет доктора наука са Грађевинског факултета, десет са Шумарског факултета, три са Електротехничког и један кандидат са Учитељског факултета.

 

04-12-21
Наука и струка

У оквиру програма Фонда за науку ИДЕЈЕ, три пројекта у којима учествују истраживачи са нашег Факултета су одобрена за финансирање. На два пројекта, руководиоци су са нашег Факултета: в. проф. др Марија Нефовска-Даниловић (пројекат Substrate4CLT) и в. проф. др Владана Рајаковић-Огњановић (пројекат ØWaste-Water). На пројекту RELATE учествујемо као партнери. Укупан буџет одобрених пројеката је преко 850.000 EUR.
Пројекти ће се реализовати у сарадњи са више високошколских институција из Србије, у наредне 3 године.
Честитамо руководиоцима пројеката и истраживачима на овом великом успеху!
Комплетне резултате позива можете погледати на сајту Фонда за науку.

01-12-21
Наука и струка

Кандидат др Милица Мићић, маст. инж. грађ. пријављена за избор у звање доцента за ужу научну област ГОРЊИ СТРОЈ, ГРАЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦА  по конкурсу објављеном 10.11.2021. у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање Да ће одржати приступно предавање на тему „Савремене методе инспекције шинских дефеката“.

Више информација можете видети овде.

30-11-21
Наука и струка

Кандидат др Вељко Пујевић, дипл. инж. грађ. пријављен за избор у звање доцента за ужу научну област МЕХАНИКА ТЛА, ФУНДИРАЊЕ И ГЕОЕКОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО по конкурсу објављеном 03.11.2021. у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање Да ће одржати приступно предавање на тему:

„Еврокод 7 - Општи принципи и правила геотехничког пројектовања“

Више инфотмација можете бидети овде.

22-11-21
Наука и струка

Под окриљем Међународног друштва за хидрауличка истраживања (IAHR) у периоду од 30. новембра до 2. децембра одржава се конгрес младих хидротехничара. Конгрес се одржава на даљину и могу БЕСПЛАТНО да га прате сви заинтересовани студенти основних, мастер и докторских студија. Током три конгресна дана младе колеге представљаће резултате својих истраживања, а поред тога, троје изванредних предавача, одржаће три занимљива предавања (keynote lectures).

Више информација можете погледати овде
Регистрација
Програм:
Први дан
Други дан
Трећи дан

19-11-21
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011