Све вести на сајту

У свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 25. новембра 2021. године, одржана је промоција нових 34 доктора наука са четири факулета Универзитета у Београду. Проректор Универзитета проф. др Ратко Ристић уручио је дипломе уз честитке и најбоље жеље за наставак рада доктора наука, док су представници факултета са похвалама представили наслове докторских теза и чланове комисија. Дипломе је добило двадесет доктора наука са Грађевинског факултета, десет са Шумарског факултета, три са Електротехничког и један кандидат са Учитељског факултета.

 

04-12-21
Наука и струка

У оквиру програма Фонда за науку ИДЕЈЕ, три пројекта у којима учествују истраживачи са нашег Факултета су одобрена за финансирање. На два пројекта, руководиоци су са нашег Факултета: в. проф. др Марија Нефовска-Даниловић (пројекат Substrate4CLT) и в. проф. др Владана Рајаковић-Огњановић (пројекат ØWaste-Water). На пројекту RELATE учествујемо као партнери. Укупан буџет одобрених пројеката је преко 850.000 EUR.
Пројекти ће се реализовати у сарадњи са више високошколских институција из Србије, у наредне 3 године.
Честитамо руководиоцима пројеката и истраживачима на овом великом успеху!
Комплетне резултате позива можете погледати на сајту Фонда за науку.

01-12-21
Наука и струка

Кандидат др Милица Мићић, маст. инж. грађ. пријављена за избор у звање доцента за ужу научну област ГОРЊИ СТРОЈ, ГРАЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦА  по конкурсу објављеном 10.11.2021. у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање Да ће одржати приступно предавање на тему „Савремене методе инспекције шинских дефеката“.

Више информација можете видети овде.

30-11-21
Наука и струка

Кандидат др Вељко Пујевић, дипл. инж. грађ. пријављен за избор у звање доцента за ужу научну област МЕХАНИКА ТЛА, ФУНДИРАЊЕ И ГЕОЕКОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО по конкурсу објављеном 03.11.2021. у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање Да ће одржати приступно предавање на тему:

„Еврокод 7 - Општи принципи и правила геотехничког пројектовања“

Више инфотмација можете бидети овде.

22-11-21
Наука и струка

Под окриљем Међународног друштва за хидрауличка истраживања (IAHR) у периоду од 30. новембра до 2. децембра одржава се конгрес младих хидротехничара. Конгрес се одржава на даљину и могу БЕСПЛАТНО да га прате сви заинтересовани студенти основних, мастер и докторских студија. Током три конгресна дана младе колеге представљаће резултате својих истраживања, а поред тога, троје изванредних предавача, одржаће три занимљива предавања (keynote lectures).

Више информација можете погледати овде
Регистрација
Програм:
Први дан
Други дан
Трећи дан

19-11-21
Наука и струка

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа:

1. Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област ГОРЊИ СТРОЈ, ГРАЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦА, са пуним радним временом, за рад на одређено време од пет година.

Више информациј можете погледати овде.

10-11-21
Наука и струка

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

расписује КОНКУРС за радно место СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈАМА ИЛИ ЦЕНТРИМА за ЈЕДНОГ извршиоца са пуним радним временом, на одређено време од годину дана.

Бише инфорнација можете погледати овде.

10-11-21
Наука и струка

У петак 05. новембра 2021. на Грађевинском факултету у Београду, Ранко Пудар, дипл. грађ. инж. одбраниo је докторску дисертацију под насловом:

„ВРЕДНОВАЊЕ ОБНОВЕ РЕЧНИХ ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА У ФУНКЦИЈИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ПОПЛАВА“

Чланови комисије за одбрану били су:  проф. др Јасна Плавшић, проф. др, у пензији, Марко Иветић, проф. др Зоран Војиновић, (IHE Delft Institute for Water Education), проф. др Ратко Ристић, (Универзитет у Београду – Шумарски факултет), в. проф. др Милош Станић.

Честитамо!

08-11-21
Наука и струка

Грађевински факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа. Више информација можете погледати овде.

03-11-21
Наука и струка

Поништава део КОНКУРСА који се тиче избора у звање једног ДОЦЕНТА за уже научне области ГОРЊИ СТРОЈ и ГРАЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И АЕРОДРОМА. Више информација можете погледати овде.

03-11-21
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011