Све вести на сајту

У петак 18. јуна 2021. на Грађевинском факултету у Београду, асистент Милица Мићић, маст. инж. грађ. одбранила је докторску дисертацију под насловом:

"УПРАВЉАЊЕ НЕРАВНИНАМА МАЛИХ ТАЛАСНИХ ДУЖИНА НА ГЛАВИ ШИНЕ"

Чланови комисије за одбрану били су: проф. др Зденка Поповић, в. проф. др Љиљана Брајовић,   доц. др Лука Лазаревић, проф. др Драган Петровић (Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитет у Крагујевцу), доц. др Дејан Вучковић (Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду).   

Честитамо!

18-06-21
Наука и струка

У лабораторији за хидраулику на Грађевинском факултету, у четвртак, 17.06.2021. од 14:00 до 14:30 биће одржано стручно предавање Ђорђа Митровића: Регенерација енергије из водоводних мрежа коришћењем пумпи у турбинском режиму (PAT): оптимална селекција, ефикасност, исплативост и процена потенцијала у Ирској и УК. Рад је резултат истраживања која је колега Митровић обавио током рада на својој докторској дисертацији.
Снабдевање чистом пијаћом водом је веома енергетски захтеван процес. Једна од солуција за смањење енергетске зависности водоводних мрежа, која привлачи све више интересовања међу истраживачима и практичарима широм света последњих неколико година, је регенерација енергије инсталацијом микро-турбина на локацијама, у мрежи које поседују вишак притиска. Међутим, употреба конвенционалних хидро-турбина које се по правилу дизајнирају по мери (custom made), за већину локација у водоводним мрежама које су најчешће инсталисаних снага мањих од 100 kW не би била економски исплатива. У последњих неколико година, у покушају да смање цену турбинске опреме, све више истраживача и практичара испитује подобност коришћења стандардних хидрауличких пумпи у турбинском режиму (на енглеском Pumps-As-Turbines или само PATs).
У овом кратком предавању говориће се о предностима и манама ових машина у односу на конвенционалне турбине, њиховој оптималној селекцији за локације у водоводним мрежама које карактеришу велике осцилације протока и притиска, предвиђању глобалног потенцијала локација на основу података о измереном протоку и притиску на овим локацијама као и економској исплативости замене класичних редуцира притиска са PATs.
Предавању можете присуствовати преко ZOOM апликације којој се можете прикључити преко следећег линка (није потребна никаква регистрација, слободан је приступ):
https://zoom.us/j/91920143307?pwd=dHJVMXhHWkVQeDl3dDdPK3l6QURmUT09
Meeting ID: 919 2014 3307, Passcode: 774847

15-06-21
Наука и струка

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа jедног ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ГЕОИНФОРМАТИКА, са пуним радним временом, за рад на одређено време од пет година. Више информација можете погледати овде.

09-06-21
Наука и струка

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа, више информација можете погледати овде.

03-06-21
Наука и струка

У складу са чланом 5. Правилника о приступном предавању на Грађевинском факултету Универзитета у Београду бр.22/201-3-16 од 24.02.2017. објављује се:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА


Кандидат др Александар Секулић, маст.инж.грађ., пријављен за избор у звање доцента за уже научне области ГЕОИНФОРМАТИКА И  МОДЕЛИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ У ГЕОДЕЗИЈИ по конкурсу објављеном 12.05.2021. у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, одржаће  приступно предавање на тему:


„Преглед метода за просторну интерполацију“


Предавање ће бити одржано у понедељак 07.06.2021. године у 1300 часова у сали 141 Грађевинског факултета у Београду, на адреси Булевар краља Александра бр.73.

28-05-21
Наука и струка

У оквиру пројекта euPOLIS Horizon 2020, у  среду, 26. маја 2021. у Свечаној сали на првом спрату Грађевинског факултета, у 09.30ч одржаће се семинар:

„Advanced Urban Wastewater treatment integrated urban catchment management“

Семинар се може пратити и у директном преносу преко Зоом апликације где је обезбеђен и симултани превод са енглеског на српски језик. Агенду семинара можете погледати овде.
Једна од тема предавања је Biopolus MNR технологија пречишћавања отпадних вода са примерима изведених постројења у Холандији и Мађарској. Биће представљен и концепт Biomakery Hub према коме је планирана изградња пилот постројења за пречишћавање градских отпадних вода на једној од еуПОЛИС демо локација Београду.

Учешће на семинару пријављује се путем електронског формулара овде.

Пријављеним учесницима ће мејлом бити достављен линк за Зоом сесију и подсетник дан уочи догађаја.

19-05-21
Наука и струка

Кандидат др Милош Милашиновић, маст.инж.грађ., пријављен за избор у звање доцента за уже научне области МЕХАНИКА НЕСТИШЉИВИХ ФЛУИДА И ХИДРАУЛИКА и ЕКОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО по конкурсу објављеном 07.04.2021. у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, одржаће

приступно предавање на тему:

„МЕРНИ ОБЈЕКТИ ЗА МЕРЕЊЕ ПРОТОКА У ОТВОРЕНИМ ТОКОВИМА“

Предавање ће бити одржано у петак 10.05.2021. године у 1400 h у учионици Лабораторије за хидротехнику, Институт за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство Грађевинског факултета у Београду, на адреси Булевар краља Александра бр.73 и на ZOOM платформи.

Обавештење је објаљено на огласној табли Факултета дана 29.04.2021. године.

07-05-21
Наука и струка

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Ирене Басарић Икодиновић, дипл.грађ.инж., под насловом:

ФОРМУЛАЦИЈА КОНСТИТУТИВНОГ МОДЕЛА ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА У МЕТОДИ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА

Комисија у саставу:

1. Проф. др Мирјана Вукићевић, дипл.грађ.инж.

2. В. проф. др Драгослав Ракић, дипл.инж.геол., Универзитет у Београду, Рударско - геолошки факултет

3. Доц. др Сања Јоцковић, дипл.грађ.инж. 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 03.06.2021. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

05-05-21
Наука и струка

Са поносом објављујемо да ће Грађевински факултет у Београду бити домаћин великог

регионалног тачмичења „ALLPLAN STUDENT COMPETITION“ које ће се одржати у јулу месецу

2021. године.

У години великог јубилеја, након што је више од 300 наших студената прошло обуку за

рад у „ALLPLAN-u“ биће нам задовољство да угостимо преко сто студената и њихових

наставника из целог региона.

„ALLPLAN STUDENT COMPETITION“ у организацији „Baldinistudia“ прво је регионално

такмичење које за циљ има промоцију дигитализације грађевинске индустрије, БИМ

начина рада, промоцију квалитетног пројектовања и знања кроз радне задатке и тимске

пројекте. 

 

Такмичење је организовано кроз три фазе:

 

1. Онлине квалификациони тест

 

2. „Allplan Faculty Hackaton“ (факултетска такмичења)

 

3. „Allplan Regional Hackaton“ (главно регионално такмичење у Београду)

 

У такмичењу учествује 6 држава, 18 градова и 20 факултета из региona. Осим

повезивања факултета, ово је одлична прилика да се међусобно упознају студенти

Грађевинарства из целог региона, створе мрежу познанстава и успешно је пласирају на

тржишту рада. Такмичење подржавају многе фирме из грађевинске индустрије којима ,

овим путем, студенти имају прилику да се представе.

 

Рок за пријаву за такмичење је 25.4.2021. године, путем линка који можете преузети

овде.

Сви заинтересовани студенти могу се прикључити састанку заказаном за СУБОТУ

24.4.2021. у 17ч и информисати се о свим детаљима такмичења.

 

Састанку који ће се одржати путем „zoom“ апликације можете приступити овде.

 

 

 

 

24-04-21
Наука и струка

У петак 9. априла 2021. наГрађевинскомфакултетууБеограду, асистент Александaр Секулић, маст. инж. геод. одбранио је докторску дисертацију под насловом:

 „ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКА ИНТЕРПОЛАЦИЈА КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРИМЕНОМ ГЕОСТАТИСТИКЕ И МАШИНСКОГ УЧЕЊА“

Чланови комисије за одбрану били су: в. проф. др Милан Килибарда (ментор), проф. др Бранислав Бајат, доц. др Милутин Пејовић, в. проф. Јелена Луковић, (Географски факултет, Универзитета у Београду), доц. др Младен Николић (Математички факултет Универзитета у Београду). 

 

Честитамо!

19-04-21
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011