Све вести на сајту

У петак 19. фебруара 2021. наГрађевинскомфакултетууБеограду, асистент Милош Милашиновић, маст. инж. грађ. одбранио је докторску дисертацију под насловом:

„МЕТОДОЛОГИЈА ЗА БРЗУ АСИМИЛАЦИЈУ ПОДАТАКА У МОДЕЛИМА ОТВОРЕНИХ ТОКОВА“

Чланови комисије за одбрану били су: проф. др Душан Продановић (ментор), проф. Драган Савић (KWRWaterResearchInstitute, Холандија), в. проф. др. Милош Станић, доц. др Будо Зиндовић, др Никола Миливојевић (Институт за водопривреду Јарослав Черни).

Честитамо!

 

22-02-21
Наука и струка

Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној  25.11.2020. године донео је одлуку о расписивању конкурса за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду и за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду.

Конкурс за доделу Награде Веселина Лучића за најбоље научно и књижевно дело објављено у 2020. години, биће објављен и у дневном листу Политика 22.02.2021. године (београдско издање).

Рок за подношење пријава је од 22. фебруара до 21. априла 2021. године

Одлуку о конкурсу за књижевно дело можете погледати овде

Одлуку о конкурсу за научно дело можете погледати овде

Пријаву за научно дело можете погледати овде

 

18-02-21
Наука и струка

Проф. Јелена Луковић  са Географског факултета, проф. Драган Благојевић и асистент Александар Секулић са Одсека за геодезију и геоинформатику Грађевинског факултета Универзитета у Београду, у сарадњи са Калифорнијским универзитетом Беркли, публиковали су рад у часопису Geophysical Research Letters о кашњењу почетка кишне сезоне у Калифорнији и његовим узроцима.

Ова публикација изазвала је велику пажњу стручне и медијске јавности у САД и о њој су објављени чланци у реномираним светским часописима и на порталима као што су: Washington Post, Los Angeles Times,  Reuters, као и web страница Америчке Геофизичке уније (AGU).

17-02-21
Наука и струка

 

Четврти RECONECT билтен који садржи најновије вести о пројекту који се базира на решењима заснованим на природи можете погледати овде.

17-02-21
Наука и струка

У петак 5. фебруара 2021. на Грађевинском факултету у Београду, асистент Марко Орешковић, маст. инж. грађ. одбранио је докторску дисертацију под насловом:

„МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА ВРУЋИХ АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ СТРУГАНОГ АСФАЛТА“

Чланови комисије за одбрану били су: В проф. др Горан Младеновић (ментор), Др Sara Bressi (научни сарадник Универзитета у Пизи, Италија), Проф. др. Nicolas Bueche (Универзитет примењених наука у Берну, Швајцарска), В. проф. др Игор Јокановић (Грађевински факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду).

Честитамо!

08-02-21
Наука и струка

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа:


Једног ДОЦЕНТА за ужe научнe области ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА  И АЕРОДРОМА и ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, са пуним радним временом, за рад на одређено време од пет година.

ОПШТИ УСЛОВИ:

VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој наставни предмет припада

ОСТАЛИ УСЛОВИ: кандидати који конкуришу, поред општих услова, треба да испуњавају и слове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и других општих аката Универзитета и Факултета.

Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис диплома.

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

03-02-21
Наука и струка

Проф. др Горан Младеновић, шеф Катедре за путеве, железнице и аеродроме и технички руководилац Лабораторије за коловозне конструкције Грађевинског факултета, за часопис “ГРЕНЕФ- Грађевинарство & EnergetskaEfikasnost” о стању на нашим путевима. Интервју можете погледати овде  

03-02-21
Наука и струка

У четвртак, 21.01.2021. у 10ч на платформи  Zoom,  у организацији Грађевинског факултета Универзитета у Београду биће одржана онлајн радионица

БИОЛОШКО ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ОПЕРАТИВНИ ПРОБЛЕМИ У РАДУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ГРАДСКИХ ОТПАДНИХ ВОДА

на којој ће се говорити о биолошком пречишћавању отпадних вода, микробиологији активног муља и оперативним проблемима руковођења процесима на линији воде и линији муља на градским постројењима за пречишћавање отпадних вода у Србији.

Агенду онлине радионице можете погледати овде

Учешће на онлине радионици пријављује се овде

Пријављеним учесницима ће маилом бити достављен линк за зум сесију дан уочи догађаја.

18-01-21
Наука и струка

Током прошле године организована су мерења протока на агрегатима ХЕ „Ђердап 2“ од стране конзорцијума фирми (Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Грађевински факултет Универзитета у Београду, „Свет инструмената“ и „Водена“). Стручњаци са ГРФ су конципирали мерни систем и помогли у дизајну електромагнетне сонде. У знак захвалности, фирма „Свет инструмената“, која је произвођач иновативне 3D сонде за мерење брзина, је Катедри за хидротехнику и водно еколошко инжењерство поклонила један комплет сонде LOGxXYZ са логером, исправљачем и припадајућим кабловима, укупне вредности преко 7000 евра. Тим са ГРФ-а који је учествовао у послу: проф. др Душан Продановић, доц. др Дамјан Иветић и техничар Ивор Кокотовић. Честитамо!

 

15-01-21
Наука и струка

Научно технолошки парк Београд (НТП Београд) отворио је позив за, RaisingStarts, нови програм подршке који стартап тимовима и компанијама у раним фазама доноси стручне обуке, менторство и до 15.000 CHF за убрзан развој иновативних производа и услуга!

На програм могу конкурисати стартап тимови (најмање 2 члана) и компаније не старије од две године до дана отварања позива, који развијају иновативне производе и услуге.

Учешћем у програму стартапи ће стећи неопходна знања и вештине да премосте препреке на путу од иновативне идеје до спремности за инвестиције и излазак на глобално тржиште.

ПрограмRaisingStarts, НТП Београд спроводи се уз подршку Владе Конфедерације Швајцарске.

Пријаве су отворене до 25. јануара и можете погледати овде


13-01-21
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011