Све вести на сајту

Скупштина станара, зграде која је пре седам месеци оштећена у пожару, у Булевару Милутина Миланковића на Новом Београду, обратила се Грађевинском факултету за помоћ око безбедности и конструкције зграде. Стручњаци Грађевинског факултета су извршили преглед конструкције и основна испитивања чији су резултати помогли да се изведу одређени закључци и решење о санацији, а након тога уследе и занатски завршни радови. Конструкција зграде је специфична. Ради се о систему армирано бетонских, касетираних монтажних таваница, где се основни систем преноса вертикалног оптерећења на стубове базира на сили трења која се преко каблова за преднапрезање, који се налазе у  ивичним ребрима таванице, преноси на стубове. Овакав систем градње био је овде распрострањен седамдесетих година прошлог века. У инжењерском смислу у то доба је био храбар и иновативан али у оваквим ситуацијама може бити осетљив, поготово на дејство високих температура које се развијају током пожара. Каблови могу изгубити нека својства, а ако се изгуби сила у преднапрезању тим ужадима губи се и носивост читаве конструкције. Зато су стручњаци нашег Факултета  посебну пажњу обратили на детаље којима ће се обезбедити поуздан пренос оптерећења са таванице на вертикалне елементе.

Видео снимак можете погледати овде

22-10-20
Остале вести

Кандидат др Урош Ђурић, дипл. инж. геол. пријављен за избор у звање доцента за ужу научну област ИНЖЕЊЕРСКА ГЕОЛОГИЈА по конкурсу објављеном 23.09.2020. у публикацији „Послови" Националне службе за запошљавање, одржаће

Приступно предавање на тему

„Квантитативна процена ризика од клизишта"

Предавање ће бити одржано у среду 28.10.2020. године у 11.00 часова у сали 141 Грађевинског факултета у Београду, на адреси Булевар краља Александра бр.73.

 

20-10-20
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011