Инжењерска геологија 1 [б2о1иг]

Вежба бр 2. ће бити одржана у редовном термину према распореду који је дат на огласној табли и страници материјали. Студенти морају понети са собом Табелу 2 која је дата у прилогу практикума, хемијску или обичну оловку и гумицу. Прегледани практикуми се могу преузети на полици у ходнику кабинета 337 у току радног времена.

09-10-2019
Урош М Ђурић

(кликунти на наслов како би се учитало цело обавештење)

На страници материјали и на огласној табели испред кабинета за инжењерску геологију (кабинет 337, трећи спрат) објављен је РАСПОРЕД ВЕЖБАЊА за групе 7-10 почевши од 07.10.2019. године за наредних пет недеља.

Моле се студенти да дођу на време у одговарајућу групу и термин. Није допуштено својевољно мењање група нити кашњење.

На прву вежбу је обавезно понети ПРАКТИКУМ који се може купити у књижари Академска мисао (први спрат, аула, лево од степеништа, каб. 115). Без практикума није могуће одрађивање нити присуство на вежбама. 

Неопходно је понети ТАБЕЛУ 1 која се налази у прилогу практикума, гумицу, графитну оловку или хемијску.

из кабинета

03-10-2019
Урош М Ђурић

(кликунти на наслов како би се учитало цело обавештење)

На страници материјали и на огласној табели испред кабинета за инжењерску геологију (кабинет 337, трећи спрат) објављен је РАСПОРЕД ВЕЖБАЊА за групе 1-4 почевши од 03.10.2019. године за наредних пет недеља.

Моле се студенти да дођу на време у одговарајућу групу и термин. Није допуштено својевољно мењање група нити кашњење.

На прву вежбу је обавезно понети ПРАКТИКУМ који се може купити у књижари Академска мисао (први спрат, аула, лево од степеништа, каб. 115). Без практикума није могуће одрађивање нити присуство на вежбама. 

Неопходно је понети ТАБЕЛУ 1 која се налази у прилогу практикума, гумицу, графитну оловку или хемијску.

из кабинета

30-09-2019
Урош М Ђурић

(кликунти на наслов како би се учитало цело обавештење)

Почевши од школске 2019/2020 године, сви студенти који похађају вежбе из предмета Инжењерска геологија 1 су у обавези да на вежбе носе свој примерак Практикума.

Практикум се продаје у књижари Академска мисао, која се налази у кабинету бр. 115 у аули зграде Грађевинског факултета, на првом спрату, лево испод главног степеништа које води према 2 спрату.

БЕЗ ПРАКТИКУМА НЕЋЕ БИТИ ОМОГУЋЕНО ПОХАЂАЊЕ ВЕЖБИ ИЗ ПРЕДМЕТА ИНЖЕЊЕРСКА ГЕОЛОГИЈА 1. СВАКИ СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ СВОЈ ПРИМЕРАК ПРАКТИКУМА.

25-09-2019
Урош М Ђурић

(кликунти на наслов како би се учитало цело обавештење)

Резултати испита одржаног 17.09.2019. године објављени су на страници материјали.

Заокружене су коначне оцене (црвеном бојом), са урачунатим бодовима  и оценама са елабората и са колоквијума!!!

(по формули Ел=10% + Кол.=30% + Испит 60%). 

Плавом бојом (5П) су означени кандидати који НИСУ положили писмени испит.

Н - означава студенте који нису полагали испит у овом испитном року.

Увид у радове и потписвање оцена у индексу обавиће се у понедељак 23.09.209. године од 12:00 - 13:00 часова. 

Након наведеног термина, увид у радове је могућ у термину консултација код предметног асистента.

из кабинета

25-09-2019
Урош М Ђурић

(кликнути на наслов да се учита цело обавештење)

Писмени испит из Инжењерске геологије 1 ће се одржати у термину по распореду који дефинише студентска служба. Моле се сви студенти да благовремено провере на својим налозима и обавештењима студентске службе у које време и којој сали ће се одржати испит (уторак 17.09.2019).

Списак студентске службе је коначан.

ВАЖНО: Студенти који се не налазе на списку студентске службе неће моћи да полажу испит! Професор неће потписивати молбе за накнадне пријаве испита уз казну за испит уколико студенти својом грешком нису пријавили испит на време.

-------------------------------------------------------------

На испит је обавезно понети следеће:

- индекс са потписом од стране професора и асистента (или други званични лични документ са сликом)

- омот за испит - без омота НИЈЕ МОГУЋЕ полагање испита. 

ОМОТ ЗА ИСПИТ МОЖЕ ДА СЕ КУПИ У КЊИЖАРИ „АКАДЕМСКА МИСАО“ или МОЖЕ БИТИ ПРЕУЗЕТ СА СТРАНИЦЕ МАТЕРИЈАЛИ И ПОТОМ ОДШТАМПАН ДВОСТРАНО У А3 ФОРМАТУ (БЕЗ УМАЊЕЊА!).

- омот испита се доноси чист и непопуњен на испит, у противном неће бити парафиран од стране дежурног, на самом испиту није дозвољена замена омота након што га парафира дежурни

- ручни калкулатор (најједноставнији, без меморије и могућности програмирања)

- лењир и угломер

- хемијску оловку (прозирну тј. са провидним телом), обичну оловку и црвену бојицу

- након уласка у салу, кандидати одлажу све ствари (торбе, јакне, пернице ...) на чивилуке у задњем делу учионице и заузмају распоред попуњавајући крајње клупе почевши од првог реда, по потреби кандидати ће бити премештени од стране дежурног

- мобилни телефони морају бити угашени у целости и одложени на место које дежурни одреди

- није дозвољено коришћење литературе

- није дозвољен улазак у салу након уласка дежурног

На страници материјали су постављени примери задатака који долазе на испиту из инжењерске геологије.

Резултати се по правилу, објављују 7-10 дана након одржаног испита. 

СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ НЕ МОГУ ПОЛАГАТИ 
ИСПИТ ИЗ ИНЖЕЊЕРСКЕ ГЕОЛОГИЈЕ 1

15-09-2019
Урош М Ђурић
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011