Инжењерска геологија 1 [б2о1иг]

Zbog trenutne epidemiološke situacije i izuzetno ograničenog broja sala i mesta za polaganje u salama, kolokvijum iz Inženjerske geologije 1 se mora prijaviti elektronski putem ove forme. Ukoliko ne bude dovoljno mesta, prednost za polaganje kolokvijuma će imati studenti koji su prijavili kolokvijum. Za polaganje kolokvijuma važe sva pravila kao i za polaganje ispita, pe je obavezno nošenje zaštitne opreme i držanje rastojanja. Studneti su dužni da se upoznaju i prdržavaju svih propisanih mera od strane Uprave fakulteta.

PRIJAVA KOLOKVIJUMA TRAJE DO SREDE 27.05.2020. u 15:00 časova. Tačan termin polaganja kolokvijuma kao i broj sale biće poznat nakon završenog prijavljivanja, najkasnije do kraja tekuće nedelje (petak 29.05.2020). Kolokvijum će biti održan prve nedelje juna, osim ako ne nastupe nepredviđene okolnosti, o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni putem elektronskih oglasnih tabli. Ukoliko epidemiloška situacija bude povoljna, planiran je i kolokvijum za julski ispitni rok. Kolokvijum neće biti održavan za vanredne rokove (tzv. "dopunske" ispitne rokove).

LINK ZA PRIJAVU KOLOKVIJUMA

25-05-2020
Урош М Ђурић

(кликунти на наслов како би се учитало цело обавештење)

Резултати испита одржаног 07.02.2020. године објављени су на страници материјали.

Заокружене су коначне оцене (црвеном бојом), са урачунатим бодовима и оценама са елабората и са колоквијума!!!

Формула за коначну оцену је следећа:
Оцена са практикума * 0,1 +
Оцена са колоквијума * 0,3 +
Број поена са испита (ако је већи од 50) * 0,06

Плавом бојом (5П) су означени кандидати који НИСУ положили писмени испит.

Н - означава студенте који нису полагали испит у овом испитном року.

Увид у радове и потписивање оцена у индексу обавиће се у среду 12.02.2020 године од 12:00-14:00 часова у кабинету 337, као и у четвртак 13.02.2020. од 11:00-12:00 часова. У среду увид у радове могу обавити само кандидати који нису положили испит. Оцене се могу уписати у среду или у четвртак за студенте који су положили испит.

СВЕ ИНДЕКСЕ ЈЕ НЕПОХОДНО ПОПУНИТИ ПРЕМА УПУТСТВУ КОЈЕ ЈЕ ДАТО НА СТРАНИЦИ МАТЕРИЈАЛИ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ИСПРЕД КАБИНЕТА. ПОРЕД ИНДЕКСА, НЕОПХОДНО ЈЕ ДОНЕТИ  И ПОПУЊЕНУ ПРИЈАВУ ИСПИТА. НЕПОПУЊЕНИ ИНДЕКСИ НЕЋЕ БИТИ ПОТПИСИВАНИ. НИЈЕ ОБАВЕЗНО ЛИЧНО ПРИСУСТВО ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА ИНДЕКСА.

из кабинета

12-02-2020
Урош М Ђурић

(КЛИКНИ НА НАСЛОВ ДА СЕ УЧИТА ЦЕЛА ВЕСТ)

Испит из инжењерске геологије 1 ће се одржати у петак 07. фебруара у термину и према распореду који студенти виде кроз свој електронски налог, а који дефиниште студентска служба.

Студенти долазе у одговарајућу салу, није дозвољен својевољно мењање сале! 
Списак је коначан.

ВАЖНО: Студенти који се не налазе на списку студентске службе неће моћи да полажу испит!

-------------------------------------------------------------

Испиту могу присуствовати искључиво кандидати који су уредно пријавили испит, који су положили колоквијум и налазе се на списку. Уколико студент накнадно (закаснело) пријављује испит, у обавези је да достави допуњен списак (из студентске службе) најкасније пола сата пре полагања испита.

-------------------------------------------------------------

На испит је обавезно понети следеће:

- индекс или други званични лични документ са сликом (пасош, лична карта, студентска картица)

- омот за испит без омота НИЈЕ МОГУЋЕ полагање испита. 

ОМОТ ЗА ИСПИТ МОЖЕ ДА СЕ КУПИ У КЊИЖАРИ „АКАДЕМСКА МИСАО“ или МОЖЕ БИТИ ПРЕУЗЕТ СА СТРАНИЦЕ МАТЕРИЈАЛИ И ПОТОМ ОДШТАМПАН ДВОСТРАНО У А3 ФОРМАТУ.

ОБРАТИТИ ПАЖЊУ ДА КЊИЖАРА РАДИ ОД 9 ЧАСОВА ТАКО ДА ЈЕ НЕОПХОДНО ОМОТЕ КУПИТИ НА ВРЕМЕ!!!

- омот испита се доноси чист и непопуњен на испит, у противном неће бити парафиран од стране дежурног, на самом испиту није дозвољена замена омота након што га парафира дежурни

- ручни калкулатор (најједноставнији, без меморије и могућности програмирања)

- лењир и угломер

- хемијску оловку (прозирну тј. са провидним телом), обичну оловку и црвену бојицу

- након уласка у салу, кандидати одлажу све ствари (торбе, јакне, пернице ...) на чивилуке у задњем делу учионице и заузмају распоред попуњавајући крајње клупе почевши од првог реда, по потреби кандидати ће бити премештени од стране дежурног

- мобилни телефони морају бити угашени у целости и одложени на место које дежурни одреди

- није дозвољено коришћење литературе

- није дозвољен улазак у салу након уласка дежурног

- испит траје 90 минута

На страници материјали је постављен списак области који се спрема на испиту, док сепримери питања који долазе на испиту из инжењерске геологије налазе на крају сваке вежбе у практикуму.

из кабинета

07-02-2020
Урош М Ђурић

(кликнути на наслов да се учита цело обавештење)

Обавештавају се сви студенти да ће због почетка семсетра, у петак 07.02.2020. сви непреузети практикуми са полице у ходнику кабинета 337. бити однешени као стари папир на рециклажу. Моле се сви студенти да до петка преузму своје практикуме.

из кабинета

04-02-2020
Урош М Ђурић

(кликнути на наслов да се учита цело обавештење и резултати колоквијума)

На страници материјали објављени су резултати колоквијума одржаног у понедељак 13.12.2019. године за све групе.

РЕЗУЛТАТИ

Студенти који су положили колоквијум, на списку имају уписану оцену црвеном бојом док су плавом бојом уписани освојени поени студената који нису положили колоквијум.

Положен колоквијум важи трајно.

Увид у радове се може обавити у термину консултација код предметног асистента. Студенти који су добили оцену 6- (шест минус) НЕМАЈУ ПРАВО увида у радове.

СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ НЕ МОГУ ПОЛАГАТИ ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИНЖЕЊЕРСКЕ ГЕОЛОГИЈЕ 1 у ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

01-02-2020
Урош М Ђурић

(кликнути на наслов како би се учитало цело обавештење)

Предметни наставник и асистент ће у периоду од понедељка 27.01. до среде 29.01. бити на службеном путу ван Београда и у том периоду кабинет ће бити закључан и неће бити одржаване консултације. Кабинет ће бити поново откључан од четвртка 30.01.2020. 

Сви студенти су у обавези да овере практикуме најкасније до 05.02.2020. године након чега ће база бити закључана и неће бити могуће измене везане за потписе до краја зимског семестра 2020. године. 

Након 05.02. сви практикуми који не буду преузети са полице биће рециклирани као стари папир, па се моле студенти да благовремено преузму своје прегледане и оверене практикуме. 

из кабинета

25-01-2020
Урош М Ђурић

(кликнути на наслов да се учита цео обавештење)

Обавештавају се студенти да ће наредни поправни колоквијум бити одржан у петак 31.01.2020. године са почетком у 17:00 часова у сали бр. 321. Због фебруарског испитног рока и недостатка слободних термина и сала, није могуће померање колоквијума.

Колоквијум траје 20 минута;

Није дозвољено кашњење;

Све ствари осим две хемијске оловке и индекса (или личне карте, пасоша) оставити на чивилику у задњем делу учионице; 

Студенти који не понесу идентификациони документ, неће моћи да полажу колоквијум;

Колоквијум могу полагати студенти који су оверили све четири табеле;

Клупе попуњавати од почетка до краја, са максимално два студента по клупи;

ВАЖНА НАПОМЕНА: колоквијуми се одржавају између два редовна испитна рока, тако да ће следећи колоквијум бити највероватније организован тек за јунски испитни рок.

из кабинета

24-01-2020
Урош М Ђурић

(кликунти на наслов како би се учитало цело обавештење)

Резултати испита одржаног 17.09.2019. године објављени су на страници материјали.

Заокружене су коначне оцене (црвеном бојом), са урачунатим бодовима  и оценама са елабората и са колоквијума!!!

(по формули Ел=10% + Кол.=30% + Испит 60%). 

Плавом бојом (5П) су означени кандидати који НИСУ положили писмени испит.

Н - означава студенте који нису полагали испит у овом испитном року.

Увид у радове и потписвање оцена у индексу обавиће се у петак 24.01.2020 године од 12:00-13:00 часова у кабинету 337. 

СВЕ ИНДЕКСЕ ЈЕ НЕПОХОДНО ПОПУНИТИ ПРЕМА УПУТСТВУ КОЈЕ ЈЕ ДАТО НА СТРАНИЦИ МАТЕРИЈАЛИ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ИСПРЕД КАБИНЕТА. НЕПОПУЊЕНИ ИНДЕКСИ НЕЋЕ БИТИ ПОТПИСИВАНИ. НИЈЕ ОБАВЕЗНО ЛИЧНО ПРИСУСТВО ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА ИНДЕКСА.

Након наведеног термина, увид у радове је могућ у термину консултација код предметног асистента и наставника.

из кабинета

23-01-2020
Урош М Ђурић

(КЛИКНИ НА НАСЛОВ ДА СЕ УЧИТА ЦЕЛА ВЕСТ)

Испит из инжењерске геологије 1 ће се одржати у понедељак 20. јануара у термину и према распореду који студенти виде кроз свој електронски налог, а који дефиниште студентска служба.

Студенти долазе у одговарајућу салу, није дозвољен својевољно мењање сале! 
Списак је коначан.

ВАЖНО: Студенти који се не налазе на списку студентске службе неће моћи да полажу испит!

-------------------------------------------------------------

Испиту могу присуствовати искључиво кандидати који су уредно пријавили испит, који су положили колоквијум и налазе се на списку. Уколико студент накнадно (закаснело) пријављује испит, у обавези је да достави допуњен списак (из студентске службе) најкасније пола сата пре полагања испита.

-------------------------------------------------------------

На испит је обавезно понети следеће:

- индекс или други званични лични документ са сликом (пасош, лична карта, студентска картица)

- омот за испит без омота НИЈЕ МОГУЋЕ полагање испита. 

ОМОТ ЗА ИСПИТ МОЖЕ ДА СЕ КУПИ У КЊИЖАРИ „АКАДЕМСКА МИСАО“ или МОЖЕ БИТИ ПРЕУЗЕТ СА СТРАНИЦЕ МАТЕРИЈАЛИ И ПОТОМ ОДШТАМПАН ДВОСТРАНО У А3 ФОРМАТУ.

ОБРАТИТИ ПАЖЊУ ДА КЊИЖАРА РАДИ ОД 9 ЧАСОВА ТАКО ДА ЈЕ НЕОПХОДНО ОМОТЕ КУПИТИ НА ВРЕМЕ!!!

- омот испита се доноси чист и непопуњен на испит, у противном неће бити парафиран од стране дежурног, на самом испиту није дозвољена замена омота након што га парафира дежурни

- ручни калкулатор (најједноставнији, без меморије и могућности програмирања)

- лењир и угломер

- хемијску оловку (прозирну тј. са провидним телом), обичну оловку и црвену бојицу

- након уласка у салу, кандидати одлажу све ствари (торбе, јакне, пернице ...) на чивилуке у задњем делу учионице и заузмају распоред попуњавајући крајње клупе почевши од првог реда, по потреби кандидати ће бити премештени од стране дежурног

- мобилни телефони морају бити угашени у целости и одложени на место које дежурни одреди

- није дозвољено коришћење литературе

- није дозвољен улазак у салу након уласка дежурног

- испит траје 90 минута

На страници материјали је постављен списак области који се спрема на испиту, док сепримери питања који долазе на испиту из инжењерске геологије налазе на крају сваке вежбе у практикуму.

из кабинета

18-01-2020
Урош М Ђурић

(кликнути на наслов како би се учитало цело обавештење)

Обавештавају се сви студенти који су предали практикуме закључно са уторком до 15:00 часова, да су исти прегледани и остављени на полици.

Сви студенти који су оверили практикум су добили коначну оцену, док је мањи број враћен на исправку и допуну. Студентима који су оверили практикум је евидентиран потпис у бази, и уколико су положили колоквијум могу пријавити испит за јануарски рок.

Уколико је неком студенту оверен практикум а није евидентиран потпис у бази, потребно је контактирати предметног асистента на е-мејл ради корекције података у бази.

Поправни колоквијум биће одржан након јануарског испитног рока у термину који ће бити накнадно објављен.

Последњи рок за оверу практикума који желе да полажу испит у јануарском испитном року јесте петак 17.01 до 12:00 часова, што значи да практикуми морају бити оверени до тада тј. предати до четвртка 16.01. до 15:00 часова. Практикуми се могу оставити на полици сваког радног дана од 11-15 часова.

Сви студенти су у обавези да овере практикуме најкасније до 05.02.2020. године након чега ће база бити закључана и неће моћи бити унете измене везане за потписе до краја зимског семестра 2020. године.

Након 05.02. сви практикуми који не буду преузети са полице биће рециклирани као стари папир, па се моле студенти да благовремено преузму своје практикуме. 

из кабинета

 

15-01-2020
Урош М Ђурић
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011