Нацртна геометрија [б2о1нг]

Obaveštenje za polaganje ispita iz Nacrtne geometrije u dopunskom septembarskom ispitnom roku

 

Svi studenti sa spiska prijavljenih studenata za dopunski septembarski ispitni rok, koji je istaknut na oglasnoj table pored kabineta 167, polagaće ispit iz predmeta Nacrtna geometrija u subotu 28. 09. 2019. godine sa početkom u 9.00h u sali 329.

                                                                                                             

                                     Iz kabineta za Nacrtnu geometriju

27-09-2019
Александар А Чучаковић

Обавештавамо студенте прве године грађевинског смера да ће се у првој радној недељи (oд 30.09. до 04.10.2019.), према распореду часова (без обзира на  свечани пријем студената), одржати предавање из предмета Нацртна геометријаза прву смену студената у понедељак 30. 09. 2019. од 8.15 до 10.00 h у амфитеатру сала 225 Грађевинског факултета у Београду. Долазак на предавања и вежбе jе обавезан. За рад на предметује потребно да се прибави:

1.     графичке подлоге за предавања  ( из скриптарнице факултета);

2.     прибор за цртање (за вежбе и предавања):

-        два троугла са угловима од 30о (60о) и 45о,

-        техничка оловка са мином H - 0.5мм (евент. дрвене боје),

-        табла за цртање, или шина (Т-лењир) за формат цртежа А3,

-        папир формата А3,

-        селотеип и

-        гумица за брисање;

3.     уџбеник и збирка задатака.

 

Имајући у виду да је за набавку наведених материјала и прибора потребно време, молимо студенте да за прво предавањенабавеподлоге за предавања,  мање троуглове и оловку, а у току наредне недеље набаве и остатак прибора. 

 

Свим  студентима желимо срећан почетак школске године, као и успешну сарадњу!

 

 

У  Београду 23.9.2019.                          Наставници из кабинета                                                                                за Нацртну геометрију  бр. 167

23-09-2019
Александар А Чучаковић
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011