Profile Image
др Глигор С. Раденковић
библиографија
Ознака [M]: вредновање научних резултата по годинама
Тезе
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (1989) Општа нелинеарна анализа љуски заснована на троугаоном и генералном четвороугаоном коначном елементу. Грађевински факултет Универзитета у Београду. () [M71]
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (1983) Анализа еластопластичног извијања танких челичних плоча и пуних лимених носача методом коначних елемената. Грађевински факултет Универзитета у Београду. () [M72]
Уџбеници
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (2007) Статика линијских носача у равни. Грађевински факултет Универзитета у Београду. (), pp.417. [MU]
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (2002) Збирка задатака из Теорије конструкција. Грађевински факултет Универзитета у Београду. (), pp.123. [MU]
Међународни часописи
 • G. Radenković, A Borković (2018) Linear static isogeometric analysis of an arbitrarily curved spatial BernoulliEuler beam. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 341 (), pp.360-396. [M21a]
 • A. Borkovic, S. Kovacevic, G. Radenkovic, S. Milovanovic, M. Guzijan (2018) Rotation free isogeometric analysis of an arbitrarily curved plane Bernoulli Euler beam. Comput. Meth. Appl. Mech.Engin. 334 (), pp.238-267. [M21a]
 • M. Jočković, G. Radenković, M. Nefovska - Danilović, M. Baitsch (2019) Free vibration analysis of spatial BernoulliEuler and Rayleigh curved beams using isogeometric approach. Applied Mathematical Modeling. 71 (), pp.152-172. [M21]
 • A. Borković, S. Kovačević, G. Radenković, S. Milovanović, D. Majstorović (2019) Rotation-free isogeometric dynamic analysis of anarbitrarily curved plane Bernoulli-Euler beam. Engineering Structures. 181 (), pp.192-215. [M21]
 • A. Borkovic, S. Kovacevic, D. Milasinovic, G. Radenkovic, O. Mijatovic, V. Golubovic-Bugarski (2017) Geometric nonlinear anaysis of prismatic shells using the semi-analytical finite strip method. Int. Journal of Thin-Walled Structures. 117 (), pp.63-88. [M21]
Међународне конференције
 • A. Borković, G. Radenković, S. Milovanović, D. Majstorović (2018) Some numerical aspects of a linear static isogeometric analysis of an arbitrary curved plane Bernoulli-Euler beam. Savremena teorija i praksa u graditeljstvu. 13 (1), pp.110-126. [M33]
 • A. Borkovic, S. Kovacevic, D. Milasinovic, G. RADENKOVIC (2017) Elastic post-buckling analysis of rectangular imperfect plates using the semi-analytical finite strip method. 4th South-East Europian Conference on Computational Mechanics. () [M33]
 • G. RADENKOVIC, S. Kovcevic (2014) Beam theory in spline parametric cooridnates part II: examples. Contemporary achievements in civil engineering. 25 (), pp.411-415. [M33]
 • G. RADENKOVIĆ (2014) Beam theory in spline parametric cooridnates part I. Contemporary achievements in civil engineering. 25 (), pp.397-403. [M33]
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (2007) Timoshenko beam element. Contemporary achievements in civil engineering. (), pp.243-253. [M33]
 • G. RADENKOVIC (1998) Rate Formulation of the Finite Elastic-Plastic Deformations Problem Based on Multiplicative Decomposition. 6th Simposium of Theoretical and Applied Mechanics. 1 (), pp.327-334. [M33]
 • G. RADENKOVIC, B. Coric (1986) The Еlastic-Plastic Analysis of Pre- and Post- Lateral Buckling of I-Girders using Finite Element Method. Int. Conf. of Steel Struct. Part II. (), pp.527-536. [M33]
 • S. Vukelic, G. RADENKOVIC (1986) An Approximate Plastic Criterion for Analysis of Three-Dimensional Beam Structures. Third Int. Conf. on Num. Meth. For Non-Lin. Problems. 3 (), pp.443-456. [M33]
Домаће монографије
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (2017) Коначне ротације и деформације у изогеометријској теорији носача. Архитектонски факултет Универзитета у Београду. (), pp.360. [M42]
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (2014) Изогеометријска теорија носача. Архитектонски факултет Универзитета у Београду. (), pp.307. [M42]
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (2010) Статика линијских носача део II Одабрана поглавља. Грађевински факултет Универзитета у Београду. (), pp.419-555. [M42]
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (1997) Коначне еластопластичне деформације. Грађевински факултет Универзитета у Београду. (), pp.167. [M42]
 • С. Вукелић, Г. РАДЕНКОВИЋ (1995) Танке еластичне љуске Теорија и специјална поглавља. ГРОС КЊИГА. (), pp.294. [M42]
 • Г.РАДЕНКОВИЋ (2010) Техничка теорија просторног штапа Просторни системи. Грађевински календар 2010. (), pp.1-54. [M44]
 • Г.РАДЕНКОВИЋ (1990) Нелинејниј анализ двухмернних железобетоних соруженија способом коначних елементов. Цниеп жилишча. () [M44]
Домаћи и М53 часописи
 • G. Radneković (2006) Jedan mogući način rešavanja geometrijski nelinearnih zadataka. Izgradnja. 60 (1-2), pp.29-32. [M51]
 • 2.2. Г. РАДЕНКОВИЋ (2002) Дискретна Кирховљева теорија танких еластичних љуски изведена из троугаоног коначног елемента, II део примена. Изградња. 56 (), pp.405-408. [M51]
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (2002) Дискретна Кирховљева теорија танких еластичних љуски изведена из троугаоног коначног елемента, I део теорија. Изградња. 56 (), pp.351-358. [M51]
Домаће конференције
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (1998) О конзистентном и Rate тангентном моделу. X конгрес ЈДГК, књига Т1. (), pp.37-43. [M63]
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (1998) Варијациона поставка проблема коначних еластопластичних деформација. X конгрес ЈДГК, књига Т1. (), pp.31-36. [M63]
 • М. Секуловић, Г. РАДЕНКОВИЋ (1995) О нелинеарној теорији танких еластичних љуски у систему конвективних координата. XXI YU конгрес теоријске и примењене механике, књига Ц1. (), pp.8-13. [M63]
 • М. Секуловић, Г. РАДЕНКОВИЋ (1989) Еластична посткритична анализа плитких љуски параметарска анализа. Симпозијум СДКЈ, књига Д. (), pp.100-106. [M63]
 • М. Секуловић, Г. РАДЕНКОВИЋ (1988) Неки елементи моделирања АБ структура методом коначних елемената. XVIII YU конгрес теоријске и примењене механике, књига Ц2. (), pp.93-97. [M63]
 • Г. РАДЕНКОВИЋ, Б. Ћорић (1986) Нелинеарна анализа локалног избочавања лимених I носача. XVII YU конгрес теоријске и примењене механике, књига Ц1. (), pp.355-360. [M63]
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (1986) Snap-Through анализа танких еластичних плитких љуски заснована на DKT елементу и његовој варијанти као елементу. XVII YU конгрес теоријске и примењене механике, књига Ц1. (), pp.367-372. [M63]
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (1984) Еластично извијање пуних лимених носача коришћењем методе коначних елемената. XVI YU конгрес теоријске и примењене механике, књига Ц. (), pp.277-284. [M63]
 • Г. РАДЕНКОВИЋ (1984) Елaстопластична анализа плоча методом коначних елемената. XVI YU конгрес теоријске и примењене механике, књига Ц. (), pp.259-267. [M63]
 • Г. Срећковић, Д. Шумарац, Г. РАДЕНКОВИЋ (1982) Прилог прорачуна плоча на капителима. XV YU конгрес теоријске и примењене механике, књига Ц. (), pp.329-335. [M63]
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011