Dr Sanja M. Fric
bibliography
Label [M]: evaluation of scientific results ref. year
Theses
 • Sanja Fric (2014) Teorijsko i eksperimentalno istraživanje graničnih trajektorija vožnje u vangradskim putnim krivinama. PhD thesis. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu. [M71]
International journals
 • Dejan Gavran and Sanja Fric and Vladan Ilić and Filip Trpčevski (2016) Sight distance analyses in road design process: Serbian practice. Transport. 31 (2), pp.250-259. DOI: DOI:10.3846/16484142.2016.1193052 [M23]
 • Francesca Russo and Sanja Fric and Salvatore Biancardo and Dejan Gavran (2015) Driver speed behavior on circular curves of undivided two-lane rural roads: Serbian and Italian case studies. Transport Research Record. 2015 (2472), pp.117-128. DOI: http://dx.doi.org/10.3141/2472-14 [M23]
 • Dejan Gavran and Dušan Nikolić and Sanja Milićević and Vladan ilić and Vasilije Medenica and Aleksandar Vučković (2013) 3D approach in airport location studies. Technics Technologies Education Management - TTEM. 8 (2), pp.592-600. [M23]
International conferences
 • Filip Trpčevski and Sanja Fric and Vladan Ilić and Stefan Vranjevac (2016) Analiza putne mreže Srbije sa stanovišta mikroteksture i makroteksture. In: Šesti internacionalni naučno-stručni skup GNP 2016 ”Građevinarstvo-nauka i praksa” - Zbornik radova. [M33]
 • Sanja Fric and Francesca Russo and Dejan Gavran and Vladan Ilić and Filip Trpčevski and Stefan Vranjevac (2016) Comparison between Serbian and Italian Policies Regarding Road Safety. In: Second Serbian Road Congress - Proceedings. [M33]
 • Stefan Vranjevac and Sanja Fric and Vladan Ilić and Filip Trpčevski and Isidora Pančić (2016) Primena ublaživača udara na denivelisanim raskrsnicama. In: Međunarodna konferencija ”Savremena dostignuća u građevinarstvu” - Zbornik radova. [M33]
 • Filip Trpčevski and Sanja Fric and Vladan Ilić (2014) Uticaj površinskih karakteristika puta na bezbednost saobraćaja. In: Međunarodna konferencija ”Savremena dostignuća u građevinarstvu” - Zbornik radova. [M33]
 • Vladan Ilić and Sanja Milićević (2012) Savremeni kolovozni zastori sa smanjenim nivoom buke. In: Drugi međunarodni naučni skup: Stanje i pravci razvoja građevinarstva - GTZ 2012 i Drugo savetovanje GEO-EXPO 2012 - Zbornik radova. [M33]
 • Sanja Milićević (2012) Revizija sigurnosti puteva sa posebnim osvrtom na projekat rehabilitacije vangradskih puteva. In: Četvrti internacionalni naučno - stručni skup Građevinarstvo - Nauka i Praksa, Žabljak. [M33]
National journals
 • Sanja Milićević (2008) Idejno rešenje denivelisanog priključka Spoljne Magistralne Tangente (SMT) na deonicu postojećeg autoputa u Beogradu. Put i Saobraćaj. 2008 (3) [M51]
National conferences
 • Dejan Gavran and Sanja Fric and Vladan Ilić and Filip Trpčevski and Stefan Vranjevac (2016) Povratna veza brzine vozila i putne geometrije. In: Drugi Srpski kongres o putevima - Zbornik radova. [M63]
 • Vladan Ilić and Dejan Gavran and Sanja Fric and Filip Trpčevski and Stefan Vranjevac (2016) Kritička analiza postojećih metoda simulacije kretanja vozila pri projektovanju površinskih raskrsnica. In: Drugi Srpski kongres o putevima - Zbornik radova. [M63]
 • Filip Trpčevski and Vlado Rakočević and Biljana Vuksanović and Sanja Fric and Vladan Ilić (2016) Primena ivičnjaka na vangradskoj i gradskoj putnoj mreži. In: Drugi Srpski kongres o putevima - Zbornik radova. [M63]
 • Sanja Fric and Vladan Ilić and Filip Trpčevski (2014) Sistem vozač-vozilo-okolina i savremeno projektovanje puteva. In: Prvi Srpski kongres o putevima - Zbornik radova. [M63]
 • Filip Trpčevski and Sanja Fric and Vladan Ilić (2013) Trodimenzionalna optička kontrola trase puteva. In: Prva međunarodna naučno-stručna konferencija SAVREMENO ODRŽAVANJE PUTEVA. [M63]
 • Vladan Ilić and Sanja Fric and Filip Trpčevski (2013) Projektna rešenja za unapređenje sistema odvodnjavanja na autoputu E-75. In: Prva međunarodna naučno-stručna konferencija SAVREMENO ODRŽAVANjE PUTEVA. [M63]
 • Sanja Fric and Vladan ilić and Filip Trpčevski (2013) Unapređenje bezbednosti dvotračnih ruralnih puteva kroz projekat rehabilitacije. In: Prva međunarodna naučno-stručna konferencija SAVREMENO ODRŽAVANJE PUTEVA. [M63]
 • Vladan Ilić and Sanja Milićević (2012) Uključenje javnosti u donošenje odluka u procesu projektovanja puteva. In: Treći BiH kongres o cestama - Zbornik radova. [M63]
 • Sanja Milićević and Vladan Ilić (2012) Metodologija procesa revizije sigurnosti puteva. In: Treći BiH kongres o cestama - Zbornik radova. [M63]
Miscellaneous
 • Filip Trpčevski and Sanja Fric and Vladan Ilić and Stefan Vranjevac (2016) Sagledavanje usklađenosti trase puta kroz 3D model. PUT PLUS - regionalni godišnjak (almanah) iz niskogradnje. 2016 (), pp.306-308. [M]
! Optimized for Firefox, Chrome and IE 9+           LuAn-011