Nova adresa prezentacije je: http://rcub.bg.ac.rs/~grfizika