Све вести на сајту

Динамика уписа у више године докторских студија за школску 2018/19 годину:

-          Најкаснији рок за предају потврде о прикупљеним бодовима у оквиру ваннаставних активности у школској 2017/18 год. је 26.09.2018.год. (формулар преузмите овде)

-          12.10.2018. објављивање ранг листе

 

-           15. – 19.10.2018. спровођење уписа

 

 

- 1

 

12-09-18
Студије

Обавештење о могућности продужетка рока за завршетак студија на лични захтев можете погледати овде

31-08-18
Студије

У понедељак 24. септембра 2018. године у 12 часова у Свечаној сали одржаће се свечани пријем студената прве године. Истог дана почиње и настава а детаље можете видети овде

30-08-18
Студије

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Марка Маринковића, маст.инж.грађ., под насловом:

 

 “ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА СЕИЗМИЧКИ ОТПОРНУ ЗИДАНУ ИСПУНУ У АРМИРАНОБЕТОНСКИМ РАМОВСКИМ КОНСТРУКЦИЈАМА“

 

 

 „INNOVATIVE SYSTEM FOR SEISMIC RESISTANT MASONRY INFILLS IN REINFORCED CONCRETE FRAME STRUCTURES“ 

 

 

 

Комисија у саставу:

 

1. Prof. Dr.-Ing. Christoph Butenweg, Center for Wind and Earthquake Engineering, RWTH Aachen University, Germany,                       

 

2. Проф. др Растислав Мандић, дипл.инж.грађ., 

 

3. В. др Ратко Салатић, дипл.инж.грађ.,

 

4. Dr. Paolo Morandi, EUCENTRE, Department of Structures and Infrastructures, Pavia, Italy

 

5. В. др Зоран Мишковић, дипл.инж.грађ.

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 11.09.2018. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

 

 

      

14-08-18
Студије

У суботу 17. и недељу 18. марта 2018. године одржаће се Допунски фебруарски рок за све студенте и Мартовски - мастер први пут за студенте први пут уписане на мастер студије школске 2017/18. године, детаљнију информацију можете видети овде

07-03-18
Студије

 

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Марије Лазовић, маст.инж.грађ. под насловом:

„НОСИВОСТ СПРЕГНУТИХ СТУБОВА ОД КРУЖНИХ ШУПЉИХ ЧЕЛИЧНИХ ПРОФИЛА ИСПУЊЕНИХ БЕТОНОМ“

Комисија у саставу:

1. В. проф. др Биљана Деретић-Стојановић, дипл.грађ.инж.

2. Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж.,

3. Проф. др Мирослав Бешевић, дипл.грађ.инж., Грађевински факултет у Суботици, Универзитета у Новом Саду

4. В. проф. др Мирјана Вукићевић, дипл.грађ.инж.,

5. Доц. др Светлана Костић, дипл.грађ.инж.,

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 16.02.2018. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

 

 

 

16-01-18
Студије

Од понедељка 01.01.2018. године Студентска служба НЕЋЕ УНОСИТИ уплате студената. СВЕ УПЛАТЕ СТУДЕНАТА НА РАЧУН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ КОЈИ ЗАВИСИ ОД СВРХЕ УПЛАТЕ, БРОЈА ИНДЕКСА И ГОДИНЕ УПИСА СТУДЕНТА. Студенти који су извршили уплату са старим позивом на број треба да у Финансијско-техничку службу (соба 120) однесу доказ о уплати. Са собом обавезно понети индекс.

Нову уплатницу можете преузети на адреси  http://uplatnica.grf.bg.ac.rs

УПЛАЋЕНИ НОВАЦ БИЋЕ ЕВИДЕНТИРАН НА КОНТУ СТУДЕНТА НАЈРАНИЈЕ ДВА РАДНА ДАНА ОД ДАНА УПЛАТЕ У ПОШТИ ИЛИ БАНЦИ. Уплатнице за закаснелу пријаву испита не могу се доносити у Студентску службу непосредно пред испит.

УПЛАТЕ КОЈЕ НИСУ УПЛАЋЕНЕ ПО МОДУЛУ 97 СА ЈЕДИНСТВЕНИМ ПОЗИВОМ НА БРОЈ НЕЋЕ БИТИ ПРЕНЕТЕ НА КОНТО СТУДЕНТА.

 

 

27-12-17
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011