Све вести на сајту

Промена статуса Србије из партнерске у програмску земљу доноси низ промена у вези мобилности наставног особља и студената.

 

Презентације са EРАЗМУС+ Инфо дана и радионица за конкурсни рок за 2019. годину могу се преузети на линку доле.

 

https://erasmusplus.rs/konkurisanje/info-dani-i-radionice/prezentacije-info-dani-i-radionice-2019/

13-11-18
Наука и струка

У оквиру конкурса за радно место доцента за ужу научну област Менаџмент и технологија грађења,по конкурсу објављеном дана  24. 10. 2018. године, у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање,заказује се приступно предавање на тему:

Увод у одржавање објеката: животни циклус изграђених објеката.

 

Предавање ће бити одржано у среду 21. 11. 2018. године у 12.00 часова, у Дипломској сали Грађевинског факултета у Београду (сала 141), Булевар краља Александра 73/1.

 

На приступно предавање се позива кандидаткиња др Зорана Петојевић, дипл. инж. грађ.

13-11-18
Наука и струка

У оквиру конкурса за радно место доцента за ужу научну област Хидротехничке конструкције и објекти, по конкурсу објављеном дана  24. 10. 2018. године, у броју 800 часописа „Послови“ Нациoналне службе за запошљавање, заказује се приступно предавање на тему:

Општа стабилност гравитационе бетонске бране.

 

Предавање ће бити одржано у понедељак19.11.2018. године у 12:00часова, у сали 320 Грађевинског факултета у Београду (Булевар краља Александра 73/1).

 

На приступно предавање се позива кандидат дрБојан Миловановић, дипл. грађ. инж.

09-11-18
Наука и струка

У оквиру пројекта „Wat-Qual”, из групације европских пројеката H2020, у коме је Грађевински факултет један од партиципаната, докторанди са Катедре за хидротехнику и водно еколошко инжењерство су провели 18 дана у Амстердаму (Холандија).

Више информација потражите путем линка овде.

09-11-18
Наука и струка

У оквиру конкурса за избор два доцентаза ужу научну област Техничка механика и теорија конструкција, по конкурсу објављеном дана 24. 10. 2018. године, улисту „Послови“ Националне службе за запошљавање, заказује се приступно предавање на тему:

 

Приказ и решења једног актуелног проблема динамике конструкција.

 

Предавање ће бити одржано у петак 23.11.2018. године у Дипломској сали Грађевинског факултета у Београду (сала 141), Булевар краља Александра 73/1, по следећем редоследу:

 

1.     др Марко Маринковић, у 12.15 сати

2.     др Марко Радишић, у 13.00 сати.

 

На приступно предавање се позивају пријављени кандидати др Марко Маринковић, маст. инж. грађ.и др Марко Радишић, маст. инж.грађ. у назначеном термину.

09-11-18
Наука и струка

У четвртак, 01. 11. 2018. на Грађевинском факултету у Београду одржана је радионица на тему могућности повезивања науке и привреде. Представници Фонда за иновациону делатност представили су Програм сарадње науке и привреде (ЦГС Програм) као и Иновационе ваучере. Више детаља могу се наћи на линку са презентацијом овде

као и на сајту Фонда

http://www.inovacionifond.rs/

02-11-18
Наука и струка

Докторске студије за студенте прве године почињу 05. 11. 2018. Распоред наставе за предмете на којима ће се држати групна настава (предавања) биће објављен током следеће седмице. За предмете на којима ће се држати појединачна (менторска) настава студенти ће бити упућени на одговарајуће професоре, у мejлу који ће добити од продекана за науку.

29-10-18
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011