Све вести на сајту

У четвртак 6. децембра 2018. године у Свечаној сали Грађевинског факултета, са почетком у 10 часова, обавиће се свечана додела диплома и похвалница најбољим студентима.

03-12-18
Студије

Студенти који сматрају да ће бити високо позиционирани на ранг листи и да ће добити дом, могу обавити лекарски преглед и пре објављивања коначне ранг листе. Обавештење можете погледати овде.

09-11-18
Студије

Обавештавају се студенти да се од 24.08.2015. године молбе студената подносе на шалтеру Студентске службе (соба 118) сваког радног дана од 11 до 13 часова на формулару који можете подићи овде 

Информацију о томе да ли је молба решена студенти могу добити прегледом свог профила а решену молбу могу подићи на улазу у Центр за информационе технологије (соба 126).

 

01-11-18
Студије

Обавештавамо Вас да се у библиотеци и на сајту  Грађевинског факултета налази  Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Жељкa Василићa, маст.инж.грађ. под насловом:

 

„АЛГОРИТМИ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ ПРИ СЕКТОРИЗАЦИЈИ МРЕЖА ПОД ПРИТИСКОМ”

 

 

 

Комисија у саставу:

 

1.    В. проф. др Милош Станић, дипл. грађ. инж.  

 

2.    Проф. др Душан Продановић, дипл. грађ. инж.

 

3.    Проф. др Зоран Капелан, дипл.грађ.инж. /University of Exeter, College of Engineering, Mathеmatics and Physical Sciences, United Kingdom/

 

4.    В. проф. др Тина Дашић, дипл. грађ.инж.

 

5.    Доц. др Бранислав Бабић, дипл. грађ. инж. 

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 18.11.2018. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

 

22-10-18
Студије

Обавештавају се сви заинтересовани студенти да ће се предаја докумената за конкурс за доделу студентских кредита, стипендија и домова обавити од 18.10. до 31.10.2018. године у периоду од 11 до 13 часова у просторијама Службе за студентска питања.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Студент који је био корисник студентског кредита или стипендије за школску 2017/2018. годину, добија (на своје име испуњен) обазац у Служби за студентска питања – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2018/2019. годину, уз подношење осталих докумената наведених у конкурсу.

 

Уз потребна документа за дом, која су наведена конкурсом, понети и попуњену пријаву.

19-10-18
Студије

Упис студената докторских академских студија у више године ће се спровести од 15-19 октобра у просторијама Службе за студентска питања у периоду од 10-13 часова.

Ранг листе можете погледати овде:

Ранг листа за упис у 3 семистар школске 2018/19 

Ранг листа за упис у 5 семистар школске 2018/19

Ранг листа за упис у 7 семистар школске 2018/19

12-10-18
Студије

Обавештавају се студенти да је продужен рок за завршетак студија до краја школске 2018/2019. године за следеће категорије студената:

-  студентима који су уписали основне студије до 10.09.2005. године,

-  студентима који су уписали магистарске студије до 10.09.2005. године,

 

-  кандидатима који су пријавили докторску дисертацију до 10.09.2005. године, односно  онима који су уписали докторске студије по прописима који су важили до тог датума.

02-10-18
Студије

Упис у више године школске 2018/19. године обавља се према Одлуци Наставно-научног већа Факултета коју можете видети овде а технички детаљи дати су у обавештењу Продекана за наставу које можете видети овде.

25-09-18
Студије

Динамика уписа у више године докторских студија за школску 2018/19 годину:

-          Најкаснији рок за предају потврде о прикупљеним бодовима у оквиру ваннаставних активности у школској 2017/18 год. је 26.09.2018.год. (формулар преузмите овде)

-          12.10.2018. објављивање ранг листе

 

-           15. – 19.10.2018. спровођење уписа

 

 

- 1

 

12-09-18
Студије

Обавештење о могућности продужетка рока за завршетак студија на лични захтев можете погледати овде

31-08-18
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011