Све вести на сајту

Више информација потражите путем линка овде.

23-05-18
Наука и струка

Трећи српски конгрес о путевима ће се одржати 14. и 15. јуна 2018. године, у Београду, у хотелу ''Crowne Plaza'', у организацији Српског друштва за путеве “Via-Vita” и Јавног предузећа “Путеви Србије”. Грађевински факултет је суорганизатор Конгреса заједно са Саобраћајним факултетом Универзитета у Београду.

 

Први српски конгрес о путевима, одржан јуна 2014. године, као и Други српски конгрес о путевима, одржан јуна 2016. године (конгреси се одржавају сваке друге године), били су изузетно успешни, окупили су по више од 300 учесника и подстицали размену искустава и знања путарске заједнице ширег региона.

 

 Више информација о Конгресу је доступно на: http://www.kongresoputevima.rs/

21-05-18
Наука и струка

У петак 4. маја 2018. године је у Свечаној сали Грађевинског факултета у Београду одржан први (kick-off) састанак пројекта 'IMSAFE' у оквиру НАТО програма Наука за мир и безбедност.

Пројекат је посвећен истраживању могућности употребе алкално активираних бетона у сврху стабилизације радиоактивног отпада.

Поред Грађевинског факултета, учесници пројекта су Универзитет у Шефилду (Велика Британија), Институт за мултидисциплинарна истраживања и Институт за општу и физичку хемију Универзитета у Београду као и јавно предузеће Нуклеарни објекти Србије.

Пројекат ће трајати две године уз активно учешће истраживача са Грађевинског факултета, а фотографије са првог састанка можете видети овде тј. овде.

14-05-18
Наука и струка

Универзитет у Новом Саду ће у оквиру пилот-програма интерне мобилности у Републици Србији, који је покренула Заједница државних универзитета Србије, омогућити по једном студенту докторских студија са сваког од државних универзитета да током школске 2017/2018. године проведе седам дана на Универзитету ради консултација са наставницима и истраживачима, прикупљања грађе у библиотекама или обављања експеримената у лабораторијама.

Више информација потражите путем линка овде тј. овде.

09-05-18
Наука и струка

Грађевински факултет Универзитета у Београду расписује 3 конкурса за места ванредног професора.

Више информација потражите путем линка овде.

18-04-18
Наука и струка

На 19. међународној научној конференцији ''Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport EMMFT 2017'' наставно особље Грађевинског факултета дало је своје учешће у организационом одбору (проф. др Зденка Поповић) као и у радовима зборника који је проистекао са те конференције.

Више информација потражите путем линка овде.

13-02-18
Наука и струка

У СРЕДУ, 13. 12. 2017. године у 14ч у Свечаној сали Грађевинског факултета др Витомир Рацић, ванредни професор на Грађевинском факултету универзитета ''Politecnico di Milano'' одржаће предавање под називом:

 "ВИБРАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈА ИЗАЗВАНЕ АКТИВНОСТИМА ЉУДИ: ТРЕНУТНА ЗНАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ".

 

Резиме предавања:

ВИБРАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈА ИЗАЗВАНЕ АКТИВНОСТИМА ЉУДИ: ТРЕНУТНА ЗНАЊА,ИСТРАЖИВАЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ

 

Вибрације које настају услед кретања људи су у последњих двадесет година све битнији фактор који утиче на стање употребљивости грађевинских конструкција и безбедност људи. Проблем убрзано добија на значају услед растућег тренда повећања распона и смањења масе међуспратних конструкција и трибинских носача, као и повећања виткости и смањења крутости и пригушења мостова. Случај прекомерних попречних вибрација Миленијумског моста у Лондону изазваних великим бројем пешакатоком пробних тестова 2000. године најбоља је јавно позната илустрација дубине проблема и пример како велике савремене грађевинске конструкције могу реаговати на динамичку побуду изазване активностима људи. Последњих година проблем вибрација међуспратних конструкција постао је нарочито изражен са употребом напредних технологија, као што су микрочипови у лабораторијама и ласери у операционим салама, које су осетљиве чак и на микро-ниво вибрација. Док су истраживања у овој области све комплекснија и бројнија, примена нових открића у грађевинској пракси је изузетно спора. Важећи стандарди и правилници су често застарели и ограничени на традиционални тип градње, те се пројектанти свакодневно суочавају са великим дилемама при прорачуну ове врсте вибрација.

Предавање је конципирано као преглед знања о вибрацијама конструкција са којима тренутно располажемо и указује на актуелна научна истраживања чија се примена у грађевинској пракси очекује у скоријој будућности.

05-12-17
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011