Све вести на сајту

Проф. Слободан Симоновић са Универзитета Западног Онтарија у Канади (University of Western Ontario), а уједно и гостујући професор Грађевинског факултета, одржаће у среду 29. 11. 2017. од 14 часова у Свечаној сали Грађевинског факултета предавање са следећим темама:

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО – ЈЕДНО ВИЂЕЊЕ БУДУЋНОСТИ

 

Глобалне промене и тежња ка будућем одрживом развоју дефинишу нове захтеве за грађевинску професије. Циљ предавања је приказ једног виђења будућности. У првом делу ће бити приказани неки главни изазови и њихови утицаји на дефинисање улоге грађевинске струке, а у другом нове могућности за трансформацију струке. Теме које чине део поруке предавања ће укључити: климатске промене, промене коришћења земљишта, пораст популације, нестационарност, екстремне догађаје, одржив развој, образовање будућих инжињера грађевинарства, ризик и резилијентност, и системски приступ решавању комплексних проблема, између осталих. Предавање ће дефинисати неколико могућих праваца за трансформацију улоге грађевинске струке у Србији.

 

 НОВИ ПРИСТУП ПРОЦЕНИ СИГУРНОСТИ ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА

 

Многи хидроенергетски системи широм света су у одмаклој фази употребе која захтева преиспитивање њихове физичке и оперативне сигурности. Ограничене финансијске могућности и традиционално неадекватно редовно одржавање доводе у питање сигурност ових стратешких система. У овом предавању ће бити приказан један од нових приступа процени сигурности који се базира на системском приступу и увођењу новог концепта резилијетности. Коришћење динамичке симулације сигурности се користи као улаз за анализу резилијентности која служи као критеријум за доношење одлука: где, када и у којој мери инвестирати у рехабилитацију система која максимизира његову сигурност. Приступ је илустрован примером процене сигурности дела једног хидроенергетског система у Канади.

 

 Програм:

 

14:00 Уводна реч – проф. Душан Продановић

14:05 – 14:50 Предавање “Грађевинарство – једно виђење будућности”

14:50 – 15:05 Дискусија

15:05 – 15:15 Пауза

15:15 – 16:00 Предавање “Нови приступ процени сигурности хидроенергетских система”

16:00 – 16:15 Дискусија

 

 Улаз је слободан.

17-11-17
Наука и струка

Поштовани,

 

Обавештавамо вас да се од 07.11.2017. године, у Библиотеци и на сајту Факултета, налази Извештај Комисије за избор Марине Ашкрабић у звање асистента – студента докторских студија.

 

Извештај је доступан јавности до 22.11.2017. године.

 

07-11-17
Наука и струка

Поштовани,

 

Обавештавамо вас да се од 06.11.2017. године, у Библиотеци и на сајту Факултета, налази Извештај Комисије за избор Јована Ковачевића у звање асистента – студента докторских студија.

 

Извештај је доступан јавности до 21.11.2017. године.

06-11-17
Наука и струка

Поштоване колеге,

на страници Наука и струка > Алумни, налази се алумни страница нашег факултета, која је директно повезана са нашим профилом на Linked In сајту! 

14-09-17
Наука и струка

Obaveštavaju se svi zainteresovani da se otvara sledeći konkursni rok za Erasmus+ mobilnosti  na platformi

 

MOBION: http://mobion.bg.ac.rs  :

 

1.              od 14. jula 2017. do 20. oktobra 2017. godine

              za odlazak na partner univerzitete od februara  2018. godine .

 

          Boravak na partner univerzitetu planirati od marta 2018. do 31. jula 2018.

 

 

MOLIM VAS DA SE KANDIDATI PRIDRŽAVAJU ZA ROK KONKURISANJA JER PRODUŽENJA NEĆE BITI.

 

SVI KANDIDATI MORA DA SE PRIJAVE UREDNO SA NEOPHODNOM DOKUMENTACIJOM NA MOBION (Incomings i Outgoings studenti, profesori i nenastavno osoblje).

 

 

NAPOMENA:

 

Profesori fakulteta Univerziteta u Beogradukonkurišu u okviru Staff mobility for teaching, dok administrativno osobljekonkuriše u okviru Staff mobility for training.

 

Naučni saradnici sa instituta Univerziteta u Beogradukonkurišu isključivo kao Staff mobility for training.

 

 

Zadužena sam za Erasmus +  KA1 saradnju sa NEMAČKOM, AUSTRIJOM, SLOVENIJOM i HRVATSKOM.

 

U okviru navedenih zemalja postoje sledeći  inter-institucionalni sporazumi sa sledećim univerzitetima

(i oblastima). Napominjem da se sa pojedinim univerzitetima još uvek vode pregovori o potpisivanju novih inter-institucionalnih sporazuma i nadam se da će do otvaranja konkursa strani partneri da dostave potpisane primerke. U svakom slučaju pratite otvorene konkurse od 16. januara 2017, a naknadno potpisani sporazumi biće i naknadno otvoreni na Mobionu:

 

1.       Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heilbronn, BUSINESS AND ADMINISTRATION

2.       School of Business and Law in Berlin, BUSINESS AND ADMINISTRATION

3.       University of applied sciences-Hochschule Bochum, CIVIL  ENGINEERING

4.       University of Würzburg,  EDUCATION SCIENCES

5.       University of Konstanz, POLITICS, LITERATURE, LINGUISTICS

6.       Friedrich Alexander University Erlangen, THEOLOGY and PHYSICS

7.       International Psychoanalytic University Berlin, PSYCHIOLOGY

8.   University of Ljubljana, MEDICINE

9.      University of Bamberg; EDUCATION, HUMANITIES INCL. LANGUAGES (GERMAN and ENGLISH), SOCIAL SCIENCES, BUSINESS STUDIES, COMPUTER SCIENCE

10.   University of Heidelberg,  ALL STUDY PROGRAMS

11.   University’ of Maribor, PHILOSOPHY and ETHICS, AGRICULTURE, FOOD PROCESSING, TRANSPORT SERVICES, MEDICINE, EDUCATION, LANGUAGES, LAW, BUSINESS ADMINISTRATION

12.   Primorska University Kopar, EDUCATION, MATHEMATICS

13.   University of Zagreb, EDUCATION, BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, SOCIOLOGY, POLITICAL SCIENCES, EARTH SCIENCES, TRANSPORT SERVICES, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, VETERINARY MEDICINE

                                       (Yagreb je javio da ima samo jos 1 mesto za Staff mobility for teaching)

14.   University of Split, ECONOMICS, HUMANITIES, LANGUAGES

15.   University of Graz, ALL STUDY PROGRAMS

16.   University of Giessen, HISTORY AND ARCHEOLOGY, LANGUAGES, MATHEMATICS, SPORT SCIENCES

17.   Humboldt University of Berlin, HISTORY, HUMANITIES, LANGUAGES

18.   Saarland University, LAW

19.   University of Vienna, HISTORY, SLAVONIC STUDIES, POLITICAL SCIENCES

20.   Technical University Bergakademie Freiberg, CIVIL ENGINEERING

21.    University of Marburg, EDUCATION, BUSINESS AND ADMINISTRATION

22.    University of Leipzig, CHEMISTRY

23.  University of Stuttgart, ARCHITECTURE

24. University of Cologne, SLAVIC LANGUAGES

25.  University of Osijek, LAW, EDUCATION, FOOD PROCESSING

26. WU Vienna, BUSINESS AND ADMINISTRATION

 

 

Informacije o otvorenim konkursima možete da pogledate u okviru MOBION-a:

http://mobion.bg.ac.rs 

       OPEN CALLS

 

       Informacije o konkurisanju i koja je dokumentacija neophodna (i gde mogu da se skinu Learning agreement za studente i Mobility agreement for teaching za profesore, kao i Mobility agreement for training za administrativno osoblje):

     http://mobion.bg.ac.rs 

      HOW TO APPLY i REQUIRED DOCUMENTS

     The potential applicants will be required to submit the following documents:

Students

1.    Transcript of Records

2.    Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees

3.    Learning agreement

4.    Recommendation letter

5.    Motivation letter

6.    Confirmation of Enrollment

7.    Language certificate

8.    Copy of passport

9.    CV

10.  Photo

Students of the University of Belgrade are required to have certified English translations of official documents (transcripts, diploma, etc).

Academic/ Administrative Staff

1.    Mobility agreement

2.    Motivation letter

3.    Invitation letter

4.    Proof of employment

5.    Copy of passport

6.    CV

7.    Photo

Academic / Administrative staff of the University of Belgrade are required to have certified English translations of official documents.

* Important: Please note that prior to submitting the Outgoing Mobility Agreement for Teaching/Training to the International Relations Office of the University of Belgrade for Vice-Rector's signature, the Dean of the Faculty/Director of the Institute should put his/her initialsin the box next to the applicant’s signature.  In the field referring the details of the Contact person at the sending institution please enter the details of the administrative staff of the UB-International Relations Office in charge of the specific agreement under which you are applying for mobility.

 

Obaveza studenata

 

Svi studenti imaju sledeće obaveze:

1.      Treba da prikupe svu neophodnu dokumentaciju (i Learning agreement i pozivno pismo od strane mentora za PhD studente) i tek nakon toga da apliciraju na Mobion.

2.      Treba uredno da popune (i potpišu) Learning agreement, unesu predmete koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, treba da imaju minimum 19 bodova (spisak predmeta treba da potraže na linku stranog univerziteta). Learning agreement za studente potpisuje prodekan Fakulteta

3.      Studenti PhD studija treba dodatno da se angažuju i pronađu mentora na stranom univerzitetu, kao i da dobiju pozivno pismo od strane mentora, koji se prilaže na platformi Mobion.

4.      Treba da dogovaraju sve pojedinosti u vezi sa popunjavanjem aplikacije sa koordinatorom na matičnom fakultetu.

 

 

Obaveza nastavnog i nenastavnog osoblja

 

Osoblje ima sledeće obaveze:

1.      Treba da prikupe svu neophodnu dokumentaciju (i Mobility agreement i pozivno pismo) i tek nakon toga da aplicira na Mobion.

2.      Treba uredno da popune (i potpišu) Mobility agreement. Mobility agreement za Staff for teaching i Staff for training potpisuje PROREKTOR PROF. Dr. IVANKA POPOVIĆ.

3.      Treba da stupe u kontakt sa kolegama na stranom univerzitetu (fakultetu) i da potraže pozivno pismo sa tačnim datumom boravka na stranom univerzitetu.

4.      Treba da dogovaraju sve pojedinosti u vezi sa popunjavanjem aplikacije sa koordinatorom na matičnom fakultetu.

 

Nakon isteka konkursa matični fakultet vrši rangiranje kandidata i konačnu listu predloga šalje rektoratu UB (u prilogu je primer dopisa, koji fakulteti dostavljaju rektoratu, OUTGOING). Zavodni broj i datum potpisivanja inter-institucionalnog sporazuma može da vidi ECTS koordinator na fakultetima/institutima.

 

 

U slučaju da strani partner uputi listu predloženih kandidata direktno fakultetu, fakultet je dužan da o tome obavesti rektorat putem zvaničnog dopisa (u prilogu je primer dopisa, koji fakulteti dostavljaju rektoratu, INCOMING).

 

 

Na kraju rektorat UB šalje partner institucijama zvanično pismo nominacije kandidata sa UB.

 

 

Molim Vas da imate u vidu da konačnu odluku donose kolege sa partner univerziteta, tako da nijedan fakultet/institut nema zagarantovano mesto za mobilnost. Drugim rečima, neki od pomenutih fakulteta/instituta mogu dobiti više od jedne mobilnosti - sve u zavisnosti od kvaliteta kandidata i zainteresovanosti univerziteta iz inostranstva da prime kandidata(e)

 

14-07-17
Наука и струка

Обавештавамо заинтересовану јавност да је Комисија, уместо повученог Извештаја по расписаном конкурсу за ужу научну област Премер и уређење земљишне територије, доставила нови кориговани Извештај, бр. 02 49/9;66/6 од 13. 03. 2017. године. Кориговани Извештај је доступан јавности од 13. 03. 2017. до 28. 03. 2017. године.

13-03-17
Наука и струка

Обавештавају се заинтересовани да се на захтев Комисије повлачи Извештај по расписаном конкурсу за ужу научну област Премер и уређење земљишне територије услед уочених недостатака у тексту Извештаја. Кориговани Извештај ће бити доступан јавности у најкраћем року.

10-03-17
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011