Све вести на сајту

Прелиминарне ранг листе за упис на прву годину основних академских студија 2017/18 у трећем уписном року

Грађевинарство

Геодезија и геоинформатика

06-09-17
Упиши се

Изборни предмети за прву годину основних академских студија - студијског програма грађевинарство, могу се предати на шалтеру Студентске службе (бр. 119) сваког радног дана од 14.08 - 08.09.2017. године у периоду од 11-13 часова.

19-07-17
Упиши се

После јунског уписног рока у прву годину основних академских студија на Грађевинском факултету остала су слободна места на студијским програмима:

Грађевинарство - 60 самофинансирајућих места

Геодезија и геоинформатика - 3 самофинансирајућа места

Детаљније информације о конурсу и календару другог уписног рока можете видети овде.

19-07-17
Упиши се

Коначну ранг листу за студијски програм Грађевинарство можете видети овде, а за студијски програм Геодезија и геоинформатика овде.

30-06-17
Упиши се

Упис кандидата који су пријемни испит полагали на Грађевинском факултету обавља се према календару датом у Информатору а детаљније објашњење можете видети овде

30-06-17
Упиши се

УПИС НА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

у прву годину основних академских студија школске 2017/18. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ КАНДИДАТЕ

КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ПОЛОЖИЛИ

НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

 

Пријављивање за преостала слободна места вршиће се у петак 7. јула2017. године од 900 до 1300 часова на шалтеру Студентске службе број 119. Ранг листа биће објављена истог дана у 1330 часова, а упис примљених кандидата биће такође у петак 7. јула 2017. године од 1400 до 1500  часова.

 

Приликом пријављивања потребно је доставити:

-         Уплату од 2000,00 динара на рачун број 840-1437666-41 позив на број 90090

-         Фотокопије докумената (диплома, четири сведочанства, извод из матичне књиге рођених) оригинална документа само на увид

-         Потврду о броју бодова на пријемном испиту са факултета Универзитета у Београду где је полаган пријемни.

 

Тачан број преосталих слободних места за студенте који се финансирају из буџета Републике Србије и самофинансирајућих студената по студијским програмима биће објављен у четвртак 6. јула 2017. године у 1800 часова

 

Београд,

28. јун 2017. године                                                                                                      

 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

Доц. др Наташа Прашчевић, дипл.грађ.инж.

28-06-17
Упиши се

Датуме пријаве на конкурс, полагања пријемног испита и уписа у прву годину основних студија школске 2017/2018. године можете видети овде а детаљније на УПИШИ СЕ - УПИСНИ РОК - ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

27-06-17
Упиши се
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011